รูปทรงนิ้วชี้ของคุณบอ กถึงนิสัยตัวตนของคุณได้

จากรูปเราจะเห็นลักษณะรูปทรงของนิ้วชี้ ซึ่งจะมีรูปทรงตรง นิ้วข้ อใหญ่ และทรงแหลม ซึ่งทั้ง 3 ทรงนี้จะบอ กถึงนิสัยตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ เพียงแค่ยกนิ้วขึ้น มาดูว่ามีรูปทรงตรงกับข้ อใด

ซึ่งหลังจากสังเกตนิ้วมือของตัวเองแล้วก็แอบเหล่ๆ นิ้วมือของคนรักหรือคนที่คุณกำลังคุยอยู่สิว่าเค้ามีลักษณะนิ้วมือเป็นแบบไหน เพื่อที่จะได้รู้จักตัวตนของเขาไปอีกขั้นไงล่ะ

1. นิ้วข้ อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้ อใหญ่จะไม่ค่อยชอบความท้าทาย อะไรก็ต ามที่ดูไม่เป็นไปต ามคาดจะไม่ชอบเอามากๆ คุณชอบที่จะเป็นผู้ต ามมากกว่าเป็นผู้นำ ด้วยนิสัยที่เป็นคนจิตใจอ่อนโยน เรื่องของการทำให้คนอื่นเสี ยใจจะคิดทบทวนเยอะมากเลยทีเดียว เพราะด้วยนิสัยไม่ชอบทำให้คนอื่นเสี ยใจนั่นเอง

2. นิ้วทรงแหลม

คนที่มีนิ้วมือทรงแหลมเป็นคนที่ซื้อสัตย์กับใจของตัวเองมาก ถ้าเขาได้รักใครสักคนแล้วจะไม่ทำให้คนๆ นั้นผิ ดหวัง และจะให้ความสนใจต่อคู่รักมากๆ ด้วย

อีกนิสัยหนึ่งคือ เค้าเป็นพวกทุ่มเทกับงาน มาก ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วก็จะไม่หยุดจนกว่ามันสำเร็จ แต่บ่อยครั้งก็กลัวที่จะเ จ็ บป ว ดกับหล า ยๆ เรื่องเหมือนกัน

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำล า ยความไว้วางใจที่เขามีให้ และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะพบกับความเ จ็ บป ว ดมากๆ

3. นิ้วทรงตรง

คนที่มีนิ้วมือทรงตรงเป็นคนเปิดเผย มักจะเป็นคนรักอิสระ จริงใจ และซื่อสัตย์มากๆ เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมกับหล า ยอย่ างนะ แถมยังจะอินกับอารมณ์เศร้าได้ง่ายด้วย เป็นพวกรักอิสระที่ชอบพย าย ามซ่อนความรู้สึกเอาไว้ เลยชอบทำตัวแข็งแกร่งกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่บ่อยครั้งเลย

ที่มา  tainisai