มีติดกระเป๋า เงินขวัญถุง ต ามปีนักษัตร ช่วยดูดเงินทอง ท รั พ ย์เข้ามา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าแต่ละปีนักษัตรจะต้องพกเงินขวัญถุงแบงค์อะไร จึงจะช่วยดึงดูดท รั พ ย์เข้ามาให้คุณแบบไม่ข า ดสาย กับบทความ มีติดกระเป๋า เงินขวัญถุง ต ามปีนักษัตร ช่วยดูดเงินทอง ท รั พ ย์เข้ามา ไปดูกันว่าคุณเกิดปีนักษัตรอะไร จะต้องพกแบงค์อะไร

ความเชื่อเรื่องเงินขวัญถุงหล า ยคนคงเคยได้ยินกัน มาบ้างว่า เราควรมีเงินขวัญถุงเอาไว้ เพื่อช่วยเรียกท รั พ ย์เรียกโชคลาภให้เข้ากระเป๋าของเรา

โดยเป็นเหมือนเ ค รื่ อ งร า งชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เราอุ่นในใจในเรื่องเงินๆทองๆ วันนี้เราเอาเรื่องราวของเงินขวัญถุงของแต่ละนักษัตร มาฝากกันว่า คนแต่ละปีควรมีแบงค์อะไรไว้เป็นขวัญถุงบ้าง

1 ผู้ที่เกิดปีชวด

ให้พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 7 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

นอ กจากการมีเงินขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย การมีเงินขวัญถุงจึงจะช่วยเสริม ด ว งทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

2 ผู้ที่เกิดปีกุน

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็นเลข 4 และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า นี้

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

3 ผู้ที่เกิดปีจอ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

4 ผู้ที่เกิดปีระกา

ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเลขข้างท้ายลงท้ายด้วยเลข 9 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

5 ผู้ที่เกิดปีวอ ก

ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

6 ผู้ที่เกิดปีมะแม

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่เลขลงท้ายด้วยเลข 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

7 ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

8 ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

9 ผู้ที่เกิดปีมะโรง

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

10 ผู้ที่เกิดปีเถาะ

ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

11 ผู้ที่เกิดปีขาล

ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

12 ผู้ที่เกิดปีฉลู

ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า

อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ

ที่มา krustory