มากกว่าคำว่ารัก คงเป็นคำว่า ถอยและปล่อยมือ ยื้อต่อก็คงไม่ไหว

มากกว่าคำว่ารัก คงเป็นคำว่า ถอยและปล่อยมือ ยื้อต่อก็คงไม่ไหว

เมื่อรักเรามาถึงทางตันแล้วต่อให้รักเขามากแค่ไหน เขาก็จะไปอยู่ ดี ฝืนต่อไป จะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา

ยื้อต่อไป เขาจะรักเรามากขึ้นไหม ยอมเอาอกเอาใจ เหมือนไม่มีเขา เราจะอยู่ไม่ได้ใช่หรือเปล่า

กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง รักตัวเองแล้วชีวิตเราจะมีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต อย่าทำร้ าย ตัวเองด้วยการไปรักคนที่เขาไม่เห็นค่าเราเลย

ทุกวันนี้ เราทุ่มเทเวลาให้เขา มากกว่า ตัวเราหรือเปล่า ทุกวันนี้ เราทำทุกอย่างมากมาย เพียงเพื่ออย ากให้เขาสบายอยู่หรือเปล่า แต่ทุกวันนี้เราต้องมานั่งเสียใจมากมาย เพียงเพราะเขาอยู่หรือเปล่า

ใครที่ทรุดโทรมไป ใช่เราหรือเปล่า วิ่งต ามเขา แต่เขาขับรถไปกับใครอยู่หรือเปล่า เราสะดุดล้ม เ จ็บที่ตัวเราใช่หรือเปล่า

น่าแปลกใจ เวลาเรากินส้ม ยังรู้จักคายเมล็ดทิ้ง กินปลาทู ยังต้องเลาะก้างออก แล้วทำไม ความทุ กข์ที่มี เราถึงไม่ คลายมันทิ้ง ไปเสียบ้าง

กลไกของร่างกาย เวลาป่ วยไข้เรารู้ ไปหาหมอรัก ษ าตัว แล้วใจเราล่ะ แบกรับเท่าไหร่ จึงจะรัก ษ าใจให้ห า ยดี ทุ กข์ที่มี ปล่อยลง เขาไม่มั่นคงให้ปล่อยไป

ความรักไม่ได้ต้องการแค่วันเดียว ความรักไม่ต้องเกี่ยวกับวันไหน ความรักไม่ต้อง มีเวลาใด ความรักไม่ต้องใช้ ให้ใครชี้

ความรักไม่ต้องมีข้อวิจารณ์ ความรักไม่ต้องการ การกดขี่ ความรักไม่ต้องให้ใครตราตี ความรักไม่ต้องมีเส้นพรมแดน

ความรักไม่ต้องรอข้อพิสูจน์ ความรักไม่ต้องพูดถึงแบบแผน ความรักไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

ความรักไม่ต้องแค่นหัวใจคน ความรักไม่ต้องการ การเป็นต่อ ความรักไม่ต้องรอ ขอเหตุผล

ความรักไม่ต้องย้ำความมีจน ความรักไม่ต้องทนที่จะรัก วามรักคือหัวใจให้แก่กัน ความรักคือนิรันดร์มั่นสมัคร

ความรักคือศรัทธาสามิภักดิ์ ความรักคือความประจักษ์ในใจเรา ความรักคือนิย ายไร้นิย าม ความรักคือความงามใช่ความเขลา

ความรักคือหมอกควันอันบางเบา ความรักคือการเฝ้าเข้าใจกัน ความรักคือสำเนียงเสียงปลอบปลุก ความรักคือความทุ กข์และสุขสัน

ความรักคือเสน่ห์หาสารพัน ความรักคือความฝันอันตราตรู ความรักคือศิลปะของหัวใจ ความรักคือสายใยโยงใจอยู่ ความรักคือการให้ไม่หมายรู้ ความรักคือใจผู้รู้ค่ารัก

ขอบคุณที่มา คิดเป็น