พฤติก ร ร ม 8 อย่ างที่ทำให้ไม่มีเงินเก็บ ถ้าอย ากร ว ยอย่ าทำ

รู้ไหมว่าอุปสรรคในการออมที่สำคัญก็คือตัวเราเอง ที่ไม่ยอมเริ่มต้น โ ท ษโน่น โ ท ษนี่ สุดท้ายก็ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีเงินก้อน เพราะฉะนั้นถ้าอย ากเริ่มต้นเก็บเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ ก็ต้องเริ่มจากตัวเอง ตัดทิ้งพฤติก ร ร มเน่า ๆ เหล่านี้ออ กซะ จะได้มีเงินเก็บกับเค้าซักที

1. ไม่เคยตั้ง งบประมาณใน การใช้เงิน

บริษัทก็ยังมีงบการเงินทำโปรเจค ยังต้องมีประมาณ กา รณ์ค่าใช้จ่ายเรื่องการเงิน ส่วนบุคคลก็เช่นกัน หล า ยคนไม่เคยตั้ง งบ ประมาณ การใช้เงินเลย จะช้อปปิ้งปีใหม่ จะเที่ยว จะซื้ อเสื้อผ้าก็จัดเต็ม

และสุดท้ายก็เกินความจำเป็นเกินกำลังท รั พ ย์ของตัวเอง และกล า ยเป็ นห นี้ในท้ายที่สุด วิธีการที่ง่ายกว่าก็คือ ตั้งงบประมาณ การใช้เงินทุกครั้งเช่น จะ ซื้ อของวาเลนไทน์

ให้คนรักไม่เกินกี่บาท,จะไปเที่ยวทริปกลางปี งบประมาณรวมเท่าไหร่ หลังจากนั้นยึดมั่นกับสิ่งที่ตั้งไว้ ทำต ามแผนไม่ใช้เกินงบ รับ รองว่าเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออ กไป ได้อย่ างง่ายดาย

2.คิดว่าเร็วเกินไปที่จะออมเงิน

ในวันที่เรายังตื่นต าตื่นใจกับสิ่งรอบตัว อันนู้นก็ใช่อันนี้ก็อย ากได้อันนี้ก็ กำลังมองหา ภาพลวงของความจำเป็นผุดขึ้น มาตร งหน้า และทำให้เราเสียท รั พ ย์อยู่เสมอ ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นอาจเป็นแค่ความต้องการมีก็ ดีไม่มีก็ได้ เลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วเริ่มออมเงินเดี๋ยวนี้

จะสิบร้อยพันหมื่นก็ถือว่า เราได้เริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นสร้างวินัยให้กับตนเอง ด้วยการออมต่อเนื่องสม่ำเสมอ แม้ จะไม่อย ากออมก็ต าม เพราะวินัยคือ การทำสิ่งที่ ต้องทำแ ม้จะ ไม่อย ากทำ ก็ต าม

3. แยกไม่ออ กว่าจำเป็นหรือต้องการ

วิธีการแยกง่ายที่สุด ก็คือต้องรู้ ว่าสิ่งไหนต้องมี จำเป็น ขาดไปแล้ว จะใช้ชีวิตไม่ได้ อย่ างเช่นปัจจัย 4 ห รือสิ่งไหน มีก็ดีไม่มีก็ได้ ต้องการ ขาดไปแล้วยังใช้ชีวิตได้แต่ถ้ามีแล้วชีวิตจะดีขึ้น เช่นอาหารจานหรู เสื้อผ้าแบรนด์เนม หรือสิ่งไหนไม่จำเป็น ต้องมีแต่ถ้าแยกไม่ได้ และเอาอารมณ์เ ป็นที่ตั้งอาจเป็นเหยื่อภาพลวงของ ความจำเป็น มันจะทำให้เรามีแต่จ่าย กับจ่ายไม่มีที่สิ้นสุด

4.ไม่สนใจอนาคต

เมื่อเจอ กับปัญหาหล า ยคน เลือ กที่จะเดินหนี หันหลังให้หรือบ่ายเบี่ย งไปทำอย่ างอื่น และปัญหาก็ยังคงกองอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิม แถม อาจหนักขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤติได้ในอนาคตในเรื่องของการเงินก็เช่นกันหล า ยคนสนใจ กับความสุขในวันนี้กินอิ่มป าร์ตี้สนุกเที่ยวบ่อย

ใช้ให้เต็มที่ทั้งที่รู้ว่ายังไม่มีเงินเก็บสำหรับอนาคต ไม่มีเงิน สดสำหรับย ามฉุกเฉิน ไม่เคยวางแผนการเงินไม่เคยแม้แต่จะลงมือ ทำ และปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาเช่นเคย คงดีกว่าไม่น้อยถ้าการตัดสินใจใช้เงินทุกครั้ ง เราได้ฉุกคิดถึงอนาคตบ้างบ้านผ่อนหมดยัง ห นี้บัตรเครดิตจ่ายเต็มวงเงินแล้วใช่ มั้ย เงินก้อนที่ตั้งใจเก็บตอนนี้ได้เท่าไหร่ เกษียณที่ว่าต้องใช้เงินเยอะเรา มีแค่ไหนแล้ว หัดอ ดเปรี้ยวไว้กิ นหวานบ้าง

5.ไม่สนใจ ห นี้

น้อยคนนักที่จะไม่มีห นี้แต่คน มีห นี้จำนว น มาก กลับให้ความสำคัญกับการ ชำระห นี้ น้อยมาก หรือบางคนไม่ ให้ความสำคัญกับการจัดการห นี้เลย และนั่นก็ย่อมทำให้เขาเหล่านั้น ตกอยู่ในวังวนข อง

ห นี้อย่ างไม่มีทางหลุดพ้นได้ เพราะเมื่อได้เงิน มาก็มัวแต่สนุก กับการใช้จ่าย กระทั่ง ด อ ก เบี้ยห นี้ทบต้นไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้าม คนที่ อย ากร ว ยจะกลัวห นี้มาก พวกเขาจึงให้ความสำคัญ กับ ห นี้ เป็นอันดับแร ก เมื่อมีรายได้เข้ามา ก็จะรีบชำ ระห นี้ก่อน สิ่งอื่นใด จนกระทั่งเป็นไทปลด ระวางห นี้ได้สำเร็จ

6. ไม่เคยจดเรื่อง เงิ น ของตัวเอง

เข้าห้องประชุมก็จดนายสั่งงานก็จด ไปฟังสัมนาก็จ ดจดทุกเรื่องที่ทำเพื่อคนอื่น แต่หล า ยคนไม่เคยแม้แต่จะจดเรื่องเงิน ของตัวเองทั้งที่ เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแท้ๆ เพียงเพราะคิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ารับจ่ายออม เท่าไหร่

จริงอยู่ที่เราอาจรู้ความเคลื่อนไหวเงินที่เข้า-ออ กในกระเป๋า แต่นั่น อาจเป็นแค่ก้อนใหญ่ๆเท่านั้น เงินเดือน-ห นี้บัตร เครดิตรวม–ห นี้บ้านต่อเดือนฯลฯ แต่รายจ่ายจิปาถะกาแฟขน มเสื้อผ้าอุปก รณ์ต่างๆ

หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ก่อนจะรวมเป็นห นี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่ หล า ยคนไม่เคยแม้แต่จ ะสนใจและนั่นก็เป็น รูรั่วเล็กๆแต่สร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อสถานะการเ งิน โดยที่เราไม่รู้ตัว

7 .เป็นสาวกเทคโนโล ยี

ถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เทคโนโลยีแล้วล่ะก็ จะรู้เลยว่าไม่มีวันหยุดสำหรั บอุปกรณ์ต่างๆ ยิ่งเราวิ่งต ามเท่าไหร่ เงินก็จะยิ่งไหลออ กจากกระเป๋ามากขึ้นเท่านั้น และ นั่นก็ทำให้รายได้ที่มากขึ้นไม่เคยพอต่อ การต ามเทรนด์เหล่านี้

ไม่ผิ ด ถ้าจะซื้ อโทรศัพท์เครื่องใหม่ ไม่แปลกถ้าจะมีอุปกรณ์คู่กายไม่ใช่เรื่องเกินจำเป็น หากจะมีอุปกรณ์พกพามากกว่า1ชิ้น เพี ยงแต่เราต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราซื้ อให้เต็มที่ และคุ้มค่าคุ้มร าค าจริงๆ

8. ใช้เงินเพิ่มขึ้น

ไม่ผิ ดหรอ กถ้ าคิดว่าอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่อย่ าลืมว่าชีวิตที่ดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องมากับรายจ่าย ที่มากขึ้นเพียงอย่ างเดียว ลองใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น เลิกเป็นนักสะสมแค่นี้ก็ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพรา ะถ้าได้เงินเดือนเพิ่มแล้วใช้จ่ายเพิ่ม

มากกว่าเงินเดือนที่เพิ่มสุดท้ายอาจได้แค่ อย ากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพฤติ ก ร ร ม มือเติบ อาจก่อให้เกิดปั ญหาต ามม าโดยเฉพาะห นี้สิน ที่พอ กพูนแบบไม่ทันตั้งตัว

ที่มา  stand-smiling