พรุ่งนี้อาจจะสายเกินไป วันเวลาไม่เคยรู้ใคร

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิต กับบทความ พรุ่งนี้อาจจะสายเกินไป วันเวลาไม่เคยรู้ใคร ไปดูกันว่าทำไมวันเวลาถึงไม่เคยคอยใคร

บางคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเ จ็ บป ว ด โดยไม่สามารถกลับไปแก้ไขอ ดีตได้ และมักจะโทษฟ้าดิน โทษโชคชะต า ที่ทำให้เขาต้องทุ ก ข์ทรมาน แต่ไม่เคยมอง การกระทำ ของตนเองเลยแม้แต่น้อย ถ้าวันนี้เราเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับใคร จงเอ่ยคำขอโทษ และเปลี่ยนตัวเองใหม่ ถ้าวันนี้ทำให้ใครเสียน้ำต า จงบอ กกับเขาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีก

ถ้าวันนี้ทำให้ใครผิดหวัง จงลบความไม่เอาไหน ออ กจากชีวิตไปเถิด อย่ าปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่เราไม่แก้ไขอะไรเลย เพราะเวลาที่เราอย ากกลับไปแก้ไข อาจสายไปแล้วก็ได้ ตอนที่ฉันจากไปแล้ว อย่ ากอ ดฉัน เพราะฉันไม่รู้สึกอะไร อย่ าเอาสิ่งที่ฉันอย ากได้มาให้ เพราะฉันไม่ได้ต้องการแล้ว อย่ าบอ กว่าขอโทษ เพราะฉันตื่นขึ้น มาให้อภั ยเธอไม่ได้ อย่ ารอให้สายเกินไป เพราะเวลาไม่เคยรอใครเลยสักคน

ที่มา tamnanna, meeruk