พรุ่งนี้พร้อ มโอน คลังจ่าย 5000 อีก 9 แสนราย

พรุ่งนี้พร้อ มโอน คลังจ่าย 5000 อีก 9 แสนราย

สำหรับมาตรการการเยียวย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้น คลัง เตรียมจ่ายเงิน 5,000 www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีก 9 แสนคน เงินเข้า 20-21 เมษายน 63

ยัน คนที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินครบ 3 เดือน ส่วนคนที่ผ่านเกณฑ์ในเดือน พฤษภาคม จะได้ 1 หมื่น

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงก ารคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีกำหนดจ่ายเงินเยียวย า 5,000 ในวันที่ 20-21 เมษายน 2563 ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก 900,000 คน

ทั้งนี้ วันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวย า 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะเปิดให้ขอ ทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง

ในระยะแรกนี้จะเปิดก ว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลก ารคัดกรองก่อน และในระยะต่อไปจะขย ายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วย กลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อ ยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพต ามที่ได้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวย าครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวย าจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ในกรณีที่ทราบผลการพิ จารณาในเดือนพฤ ษภาคม ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเ งินเยียวย าครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวย า 5,000 บาท ของเดือนเมษายนด้วย