พกติดตัวไว้ เงินขวัญถุงต ามปีนักษัตร ช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามา

วันนี้เราจะพาคุณไปดูเงินขวัญถุงต ามปีนักษัตร ที่จะช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามา หากใครที่ยังไม่เชื่อ เราอย ากให้คุณได้ลองทำต ามดู เพราะมันก็ไม่ได้เสียห า ยอะไร และหากใครที่มีความเชื่อด้านนี้อยู่แล้ว ก็จงทำต่อไปเถอะค่ะ

ยิ่งทำเราก็ยิ่งได้ วันนี้เราก็มีบทความพกติดตัวไว้ เงินขวัญถุงต ามปีนักษัตร ช่วยเรียกเงิน เรียกทองเข้ามา มานำเสนอคุณ ไปดูกันว่าแต่ละปีนักษัตรจะต้องพกเงินขวัญถุงแบงค์อะไรบ้าง

เงินขวัญถุงพกเอาไว้ก็ไม่เสียหา ย อย่ างน้อยมันเป็นเงินสำรองจำนวนน้อย ๆ ได้ เพราะบางครั้งถ้าเราเงินไม่พอ จ่ายแบบโอนไม่ได้เงินติดกระเป๋าอาจจะเป็นตั วช่ วยก็ได้นะ แต่จริง ๆ

แล้วมันก็เป็นความเชื่ออย่ างหนึ่งของคนโบราณ หากมีเงินขวัญถุงจะช่วยเรียกเพื่อนเงินใบอื่น ๆ เหรียญอื่น ๆ เข้ามาเยอะกว่าเดิม มาดูกันว่าในแต่ละปีนักษัตรนั้นเหมาะกับการพกเงินขวัญถุงอะไรบ้าง

1 คนเกิดปีกุน

ธนบัตรที่ควรพกเป็นเงินขวัญถุงนั้นจะเป็นแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จ ากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่องคาถานี้ ‘อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มามาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

2 คนเกิดปีชวด

เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้นจะเป็น ธนบัตร 20 บาท ที่มีเลขท้ายเป็นเลข 7 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ

แล้วก็ท่องคาถาว่า ‘อิติบูช า จะมะหา ราช า สัพพาเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโม พุทธายะ’ ก็ให้พกเงินไว้ติดกระเป๋าตลอ ดเวลา

3 คนเกิดปีฉลู

เงินขวัญถุงที่เหมาะจะพกนั้นเป็นธนบัตร 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 2 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้น ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาว่า ‘อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มามาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

4 คนเกิดปีขาล

คนพกเป็นธนาบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 5 เป็นเงินขวัญถุงโดยพับเป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ

จากนั้นท่องคาถาว่า ‘อิติบูช า จะมะ หาราช า สัพพะสเน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดี ราโพ นะโมพุทธายะ’

5 คนเกิดปีเถาะ

เงินที่ควรพกขวัญถุงนั้นจะเป็นธนบัตร 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม

จากนั้นก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่องคาถาว่า ‘อิติ บูช า จะมะ หาราช า สัพพาสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

6 คนเกิดปี ม ะ โ ร ง

เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้นเป็นธนบัตรใบ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม

แล้วก็ตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่องคาถานี้ ‘อิติ บูช า จะมะหาราช า สัพพะเสน่หา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ มาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดี ราโพ นะโมพุทธายะ’

7 คนเกิดปีมะเส็ง

ควรจะพกธนบัตร 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกัน แล้วท่องนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ‘อิติบูช า จะมะหา ราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ มามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

8 คนเกิดปี ม ะ เ มี ย

ธนบัตรที่ควรพกนั้นเป็นธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นท่องคาถานี้ ‘อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

9 คนเกิดปีมะแม

เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้นจะเป็นธนบัตรใบ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 แล้วพับเป็นสามเหลี่ยม ต่อด้วยการตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่องคาถานี้ ‘อิติ บู ช า จะมะ หา ราช า สัพพะเสน่หา อะระ หังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

10 คนเกิดปีวอ ก

เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้นจะเป็นธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 1 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่องคาถานี้ ‘อิติบูช า จะมะหาร า ช า สัพพะเสน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ต ร า ย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

11 คนเกิดปีระกา

เงินขวัญถุงที่ควรพกนั้นจะเป็นธนบัตร 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเลข 9 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ แล้วก็ท่องคาถานี้ ‘อิติบูช า จะมะหาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ มามาย าตราย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

12 คนเกิดปีจอ

ธนบัตรที่ควรพกนั้นเป็นแบงค์ 100 บาทที่ลงท้ายด้วยเลข 4 แล้วก็พับเป็นสามเหลี่ยม จากนั้นก็ตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นก็สวดว่า ‘อิติบูช า จะมะ หาราช า สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ มาย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะโมพุทธายะ’

เงินขวัญถุงนั้นแม้ว่าจะเป็นหลักความเชื่อแต่ว่ามีพกเอาไว้หน่อยมันก็ช่วยให้เราอุ่นใจได้เหมือนกัน ใครที่อย ากจะหาเงินพกไว้สักใบก็ลองเลือ กต ามปีเกิดของตัวเองได้เลย ไม่แน่มันอาจจะช่วยเรียกเพื่อนมัน มาเยอะกว่าเดิมก็ได้

ที่มา horoscopedaily99