ฝากถึงพ่อแม่ทุกคน อย ากให้ลูกประสบความสำเร็จ อ ย่ าพูด 7 คำนี้กับลูก

เข้าใจว่าพ่อแม่ทุกคนต่างอย ากให้ลูกเป็นดั่งใจต ามที่ตัวเองต้องการ แต่เ ด็ กแต่ละคนก็มีความพัฒนาที่แตกต่างกัน ซึ่งคำพูดบางคำพูดนั้นที่พ่อแม่ได้พูดกับลูกแล้ว บางครั้งมันไปทำร้ า ยจิตใจของลูก ทำให้ปมต่างๆมากมายเกิดขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำพ่อแม่ว่าหากอย ากให้ลูกนั้นเติบโตมาประสบความสำเร็จหรือเป็นคนเก่งอ ย่ าพูดคำต่อไปนี้กับลูกเด็ดข า ด จะมีคำว่าอะไรบ้าง และเพราะอะไรเราถึงบอ กว่าไม่ควรพูด

1. ทำไมทำไม่ได้อย่ างเพื่อนคนอื่นๆ

เมื่อลูกทำอะไรแล้วไม่ได้เท่าเทียมกับเ ด็ กคนอื่นๆ เชื่อว่าลูกก็เ สี ยใจไม่น้อยอยู่แล้วหากพ่อแม่ยังไปซ้ำเติมด้วยคำนี้จะยิ่งทำให้เ ด็ กรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ไม่อย ากสู้หรือตั้งใจทำอะไรอีกเลย

2. เอาลูกไปเปรียบเทียบ

กับพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน หากพ่อแม่เอาลูกไปเปรียบเทียบกันว่าคนไหนดีกว่าเก่งกว่า น่ารักกว่าแล้วล่ะก็ อาจทำให้ลูกรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ เ สี ยความรู้สึกและอาจคิดกับพี่น้องคนอื่นๆในทางไมดี อาจเกิดการอิจฉาริษย าและเกิดความต่อต้านทำให้พี่น้องไม่รักสามัคคีกันได้

3. พูดจาดูถูกประชดประชัน

เช่น เมื่อลูกบอ กว่าจะตั้งใจทำอะไรบางอย่ างให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แล้วพ่อแม่กลับพูดว่า ยังไงก็ทำไม่ได้หรอ ก คอยดูจะต้องไม่ตั้งใจเหมือนที่ผ่าน มาคำพูดพวกนี้มันทำให้เ ด็ กหมดศรัทธาในตัวพ่อแม่ได้และเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะไม่อย ากพึ่งพาพ่อแม่ เพราะกลัวถูกซ้ำเติมและอาจหันหน้าเข้าหาเพื่อนหรือคนอื่น มากกว่าพ่อแม่

4. โ ท ษว่าลูกสร้างแต่ปัญหา

คำพูดว่าสร้างแต่ปัญหาแม้แต่ผู้ใหญ่อย่ างเราก็ยังไม่อย ากได้ยิน เ ด็ กๆจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่า ทำอะไรก็ผิ ดไปหมด อาจทำให้เ ด็ กๆ เกิดการประชดด้วยการยิ่งทำตัวแย่เข้าไปใหญ่

5. หากทำแบบนี้แบบนั้นอีกจะไม่รักแล้ว

คำพูดนี้เป็นคำที่มีผลต่อความรู้สึกเป็นอย่ างมากเพราะลูกต่างก็มีพ่อแม่เป็นที่ยึดเหนี่ยวและคิดเสมอว่าพ่อแม่รักและลูกก็รักพ่อแม่หากลูกได้ยินว่าพ่อแม่ไม่รักจะทำให้เ ด็ กเกิดความ รู้สึกที่หดหู่ ไม่มีใครอยู่ข้างๆ และอาจลามไปถึงเห็นคนอื่นดีกว่าเข้าใจเขามากกว่า พ่อแม่ระวังคำนี้ไว้ให้ดีๆ นะคะ

6. พูดจาตะคอ กเ สี ยงดัง

ไม่มีใครอย ากฟังคำตะคอ กจากใครทั้งนั้น แล้วยิ่งคนคนนั้นเป็นพ่อแม่ของตัวเองหากพ่อแม่ทำเช่นนั้นอาจทำให้ลูกซึมซับและติดการกระทำจากพ่อแม่ได้ แม้ตัวเองไม่อย ากเป็นแบบนั้นก็ต าม

7. จะไปไหนก็ไป

เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือผิ ดใจกัน แล้วพ่อแม่เกิดพูดขึ้น มาว่า จะไปไหนก็ไปคนเป็นลูกก็อาจเกิดอารมณ์ชั่ ววูบและทำอะไรลงไปโดยการะประชดพ่อแม่ และอาจทำให้เรื่องบานปล า ยไปมากกว่าเดิมไม่ว่าอย่ างไรสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันแรกที่จะคอยอบรมบ่มนิสัยให้เ ด็ กๆซึ่งจะต้องเข้มแข็งให้มากๆ เพราะครอบครัวนั้นจะ

คอยหล่อหลอมเ ด็ กให้เติบโตขึ้นและใช้ชีวิตในสังคมที่กว้างใหญ่ต่อไปหากสถานบันครอบครัวไม่อบอุ่น ไม่เข้มแข็ง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่อสังคมได้ จึงขอฝากพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหล า ยจงช่วยกันประคบประคองผ้าขาวผืนน้อยและแต่งแต้มสีสันที่สดใสให้เ ด็ ก เติบโตไปเป็นคนที่มีความสุขและพร้อมจะส่งต่อความสุขไปสู่สังคมต่อไป ขอบคุณค่ะ

ที่มา  jingjai999