ฝากถึงคนเจ้าชู้หล า ยใจ การนอ กใจคนรัก อาจจะสุขแค่ชั่ วคราว แต่ต้องทุ ก ข์ใจตลอ ดไป

ในความสัมพันธ์ความรักนั้น การซื่อสัตย์และการไม่นอ กใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่คิดนอ กใจคนที่รักนั้น ก็คือคนที่ไม่มีศรัทธาในความรักและไม่เข้าใจความรักดีพอ พวกเขาเพียงแค่ต้องการสนองตัณหาภายในใจของเขา

ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าการนอ กใจคนรักนั้นเป็นสิ่งที่ผิ ดอ ย่ างมาก แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็คิดที่จะทำมันอยู่ดี คนแบบนี้ต่อให้มีความรัก ก็มีความรักที่ไม่ยืนย าว เพราะคงไม่มีใครหรอ กที่จะรับคนนอ กใจหรือเจ้าชู้ได้

คนที่มีนิสัยเจ้าชู้ไม่รู้จักพอ ต่อให้คบกับใครก็ไม่มีใครกล้าฝากชีวิตไว้อ ย่ างแน่นอน และนอ กจากนั้นพวกเขามักจะชอบสร้างแต่ปัญหา และใช้จ่ายเงินอ ย่ างฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในอนาคต คนแบบนี้ นอ กจากจะล้มเหลวในเรื่องความรักแล้ว พวกเขายังเป็นพวกล้มเหลวในชีวิตอีกด้วย

เรื่องการ น อ กใ จ ผิ ดเมียหรือผัวชาวบ้านนั้น ทราบว่าทุกท่านคงคงทราบกันดีว่า เป็นสิ่งไม่ดีและไม่ควรทำอย่ างยิ่ง ถือเป็นการ ผิ ดศี ล ธ ร ร ม อ ย่ า ง ร้ า ย แ ร ง ส่งผลต่อชีวิตของผู้ทำผิ ด และคนในครอบครัวเป็นอย่ างมาก

ยกตัวอย่ างให้เห็นภาพง่ายๆ คล้ายๆ กับในละครที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ จึงของหยิบยกผลกรร ม ของผู้ที่ ลั ก ล อ บ ผิ ดผัวผิ ดเมียชาวบ้าน มานำเสนอเพื่อเป็นการเตือนสติของผู้ที่กำลังจะหลงผิ ด หรือผู้ที่หลงผิ ดไปแล้วให้กลับตัวกลับใจนะคะ ผลของการกระทำที่นอ กใจคนที่เรารัก

1. โ ร ค ภั ย มาเยือนโดยไม่รู้ตัว

แน่นอนว่าการมักมากใน ก า ม ของคนผู้นี้ อาจทำให้ มีเปอร์เซนต์สูงในการ เ สี่ ย ง ติ ด ต่ อ โ ร คเกี่ยวกับ เ พ ศและอาจจะมีโ ร คที่เกี่ยวกับความเครียด เพราะต้องหาวิ ธีปิดบังสามีหรือภรรย าของคุณ และคนรอบข้างไม่ให้รู้เรื่อง โ ส ม ม นี้

2. พลัดพรากจากคนที่รักจริง

ความหลอ กลวง ไร้ซึ่งความจริงใจของของคนผู้นี้ มิใช่เพียงแค่ภรรย า-สามี หรือลูกๆ เท่านั้น ที่ถอยห่างคนที่จริงใจกับคนผู้นี้ก็ไม่มีอีกเช่นกัน จะต้องทนทุ ก ข์กับความเหงาเดียวดาย แม้ในช่วงที่ต้องการคนดูแล ก็จะมองไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียว

3. อาจถูกลอบ ป อ ง ร้ า ย

แน่นอนว่าอุปนิสัยของคนผู้นี้ ชอบหลบซ่อนโกหก และการแอบมีคนอื่นนี้ อาจจะสร้างความโ ก ร ธ เ คื อ ง ให้แก่ใครหล า ยคนรอบตัวคุณ ซึ่งเค้าอาจจะทนไม่ไหว

4. ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง

ในย ามที่คนผู้นี้มีปัญหา จะไร้ซึ่งคนยื่น มือเข้ามาช่วยเหลือเจือจุน หรือแย่กว่านั้นอาจโดนหลอ กเงินแล้วหนีห า ยการพูดจาสำหรับคนผู้นี้ก็จะหาความน่าเชื่อถือไม่เจอ หน้าที่การงานก็จะดิ่งลงเหวเจ้านายหรือลูกน้อง ก็จะหมดศรัทธาไปโดยปริย าย

5. หากมีลูก ลูกจะไม่รักคุณ

ถ้าลูกทราบเรื่อง แน่นอนว่าเขาจะรับไม่ได้ ไม่เชื่อฟังคุณ และอาจจะทำให้เขากล า ยเป็น คน มีปัญหา ส ร้ า ง ปั ญ ห า ให้แก่ผู้อื่น ในพฤติกรร มอาจเกิดการกระทำที่ ข า ด ส ติ ต่อตัวคุณก็เป็นได้บทเรียกจิตสำนึก ท่องให้ขึ้นใจก่อนคิดจะนอ กใจ

1. ถามตนเองว่าพร้อมหรือไม่ ถ้าลูกเมียรู้ แล้วทิ้งคุณไป อยู่โดยไม่มีพวกเขาได้ไหม

2. ถามตนเองว่ามั่นใจหรือไม่ว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์ได้

3. ถามตนเองว่าพร้อมที่จะรับผลที่จะต ามมาไหวไหม

4. ถามตนเองว่าพร้อมจะยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้หรือไม่

5. ถามตนเองว่าพร้อมหรือไม่ที่จะทำชื่อเ สี ยงความดีและเกียรติยศของตนเองที่สะสมมาตลอ ดชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้หรือไม่

เชื่อว่าทุกคนที่อ่ า นจบ คงตระหนักได้ถึงผลที่จะต ามมานั้น ร้ า ย แ ร ง เพียงใด คุณพร้อมที่จะเสี่ยงกับผลที่ต ามมาไหมละคะขอยินดีกับท่านที่ไม่เคยคิดนอ กใจคนรักตัวเอง แต่ผู้ที่คิดหรือผู้ที่ทำไปแล้ว คุณสามารถ ปรับเปลี่ยนตนเองได้ถ้ายังไม่สายเกินไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

ที่มา  khoddeeja