ผู้หญิง 9 ประเภทที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวย ยังเก่ง แกร่งและฉลาดอีกด้วย ห า ย ากมากๆ ผู้หญิงลักษณะนี้

ทุกวันนี้ผู้หญิงสวยๆ นั้นมีมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่ทั้งสวยและทำงานเก่ง ฉลาดอีกด้วย วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ ผู้หญิง 9 ประเภทที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวย ยังเก่ง แกร่งและฉลาดอีกด้วย ห า ย ากมากๆ ผู้หญิงลักษณะนี้ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนนะที่ทั้งสวย เก่ง และยังฉลาดอีกด้วย

ผู้หญิงสมัยนี้ใช่ว่าจะมีหน้าที่แบมือขอเงินแฟนอย่ างเดียว เพราะยุคสมัยนี้ผู้หญิงหล า ยๆคนก็สามารถทำงานได้เอง หาเงินได้เอง โดยที่ไม่ต้องง้อผู้ช ายกันแล้ว ทุกวันนี้เราพย าย ามตั้งใจหาเงินได้ด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องหวังพึ่งใครกันเถอะ อย่ างน้อย

มันก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องไปแบมือขอเงินจากใคร ถึงจะเป็นผู้หญิง แต่เราก็สามารถทำงานหาเงิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้กับตัวเองได้ ไม่ต่างจากผู้ช าย บางทีอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำไป

เพราะอย่ าลืมนะว่าผู้ช ายมันไม่ใช่จะพึ่งพากันได้ทุกคน บางคนก็เข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นภาระให้กับเรา หรือฉุดให้เราตกต่ำลงไป เพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องยืนด้วยขาทั้งสองข้างของตัวเอง และบอ กกับตัวเองเสมอว่าเราเก่ง เราทำได้ทุกอย่ าง

และเมื่อถึงวันนั้นเราจะขอบคุณตัวเราเอง ที่สามารถพาตัวเอง มาถึงจุดๆนี้ จุดที่เราสามารถทำงานหาเงินได้เอง เป็นผู้หญิงที่ แข็งแกร่งโดยไม่เคยหวังพึ่งความช่วยเหลือจากใคร

1 ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอ และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

2 กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ าย เข้ามาในชีวิตก็ต ามคนเก่ง และฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลา แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

3 อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

4 เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้ างสร รค์มากกว่าพูดในเชิงล บและไม่สร้างสรรค์

5 ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉล าด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือจากความรู้ ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

6 จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง และฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลใน ช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อ นคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

7 ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพล าด แต่ให้โอ กาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอ กาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อ ม จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้น สะท้อนความผิ ดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

8 รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่น

ด้วยมุมมอง ของตนเอง และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

9 มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอ กา ส โดยเฉพาะ เวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

ที่มา kha-yam, bohatto