ผู้หญิง ใจเย็ น เขาจะคิดได้ใน 5 ข้อนี้

ผู้หญิง ใจเย็ น เขาจะคิดได้ใน 5 ข้อนี้

คนเราเกิดมาก็หวังอ ย ากจะเป็นเรื่องราวดีๆ ในชีวิตของใครหล า ยๆ คน ซึ่งสำหรับผู้หญิงแล้ว การจะเป็นผู้หญิงในอุ ดม คตินั้นไม่ได้ย ากเย็นเท่าไหร่เลย แต่ด้วยความเป็นอ ยู่ในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้ทุกอย่ างดูรีบเร่งอ ยู่เสมอ

จนอาจทำให้เรามีความอ ดทนน้อ ยลงกว่าเมื่อก่อน และเพราะความอ ดทนที่น้อ ยลงนั่นเอง ทำให้เรามีความเครี ย ดได้ง่ายมากขึ้น ถ้าอ ย ากจะเป็นคนใจเย็น จงคิดให้ได้ 5 ข้อ นี้เอง

1. เมื่อไร ที่เธอ กลัดกลุ้มสุดลมหายใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตเรานั้น มัน มีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ฉี ก ไปในวันนี้ กำลังบอ กเธอว่าเวลาเธอลดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะ ที่เราได้พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอ กาสได้เจอ กันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะ แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องแบบนี้ไปทำไม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ถูกใจหรือไม่ก็เท่านั้น คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่รู้สึกโ ก ร ธ เคื อ งอะไร แต่กับคนที่ เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เขาทำถูก เธอก็ยังขวางต า ขวางใจ เช่นนี้แล้ว อย่ าไป อ าฆ า ต พ ย าบ าทใครเขา

2. เมื่อไร ที่ใครบางคนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจจงปล่อ ยให้มันเป็นไปต ามที่ควรจะเป็น จงทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ ไม่มีใครอ ยู่ยงคงกระพัน คนที่รวยล้นฟ้า คนที่มีชื่อเสียง คนที่รักกันปานจะกลื นกินแต่อ ดีต

สุดท้าย คงเหลือไว้แต่ชื่อ และเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ แม้นว่าเธอแ ค้ น เธอก็ต้องไปจากโลกนี้ แม้เธออาลั ยอาว รณ์ เธอก็ต้องจากไป ไม่วันใดก็วันหนึ่ง

3. เมื่อไรที่เธอโ ม โ หนั่งนิ่งๆ ทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออ ยู่ มีอ ยู่อีกสักกี่วัน เหตุใดจึงเสียเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นนั้น ทำไมกัน

4. เมื่อถูกเอารัดเอาเป รียบปล่อ ยวางดูบ้างนะ คิดเล็กคิดน้อ ยบางทีมันก็จะเสี ยกำลังใจ จำไว้ว่า เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว วันนี้ยังกินข้าวได้ นอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังมีคนอ ยู่รอ บก าย ความสุขอาจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข ฟังนะ เธอจงสุขให้เป็น

5. เมื่อไร ที่เธอรู้สึกไม่พอใจ กับสิ่งต่างๆจงไตร่ตรองดู คิดให้รอบคอบ ไม่มีผู้ใดครอบครองสิ่งใดได้ตลอ ดไปหรอ ก เธออาจไม่ได้รวยล้นฟ้า แต่เธออาจมีความสุข ที่เรียบง่ายในแบบของเธอที่เศรษฐีโหยหาก็เป็นได้ และเธอ ยังแข็งแร งมากกว่าใครบางคน เธอโชคดีกว่าคนอื่นขนาดไหน จงคิดดู เธอจงจำไว้ มองล่างเธอเหลือ มองเหนือเธอข าด