ผู้หญิงใจเย็น เขาจะคิดแค่ 5 ความคิดนี้

เมื่อทุกวันนี้ สังคมและสื่อต่างๆ มักจะทำให้หล า ยๆคนั้นมีนิสัยหัวร้อน และอารมณ์ร้อน ใจร้อน มากขึ้น แต่ก็ยังมีผู้หญิงบางคนที่เขามักจะใจเย็นกับทุกๆ เรื่อง กับ ผู้หญิงใจเย็น เขาจะคิดแค่ 5 ความคิดนี้ ไปดูกันว่า ผู้หญิงที่ใจเย็นนั้นเขาจะมีความคิดแบบไหน

บางทีการใจเย็นและการมีสตินั้นจะทำให้เราดูมี วุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต เมื่อเราโตขึ้นนั้นเราต้องตัดนิสัยเด็กๆทิ้งไปเช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพราะว่าการกระทำเหล่านั้นมักจะส่ งผลเสียต่อเรา มากกว่าผลดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อน

เพราะนิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสตินั้นมักจะดูมี เสน่ห์ในสายต าของคนอื่น มากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจ อีกทั้งยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดีทั้งทางภายนอ ก และภายใน ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันได้

เพราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอะไรก็ต ามเราควรที่จะใจเย็น และใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆจะดีกว่านะ เพราะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่ใจร้อน ชอบโวยวายและใช้อารมณ์ตัดสิน มากๆ เลยล่ะ

1 เมื่อใดที่เธอ กลัดกลุ้ม ลองสุดล มห า ยใจลึกๆ ทบทวนดูว่าชีวิตนี้ มันมีแต่ลดกับลด ปฏิทินที่ฉีก ไปในวันนี้กำลังบอ กเธอว่าเวลาเธอ ลดไปอีกวันหนึ่งแล้ว การได้ พบหน้ากันในวันนี้ หมดโอ กาสได้เจอกันไปอีกค รั้งหนึ่งแล้ว

แล้วเธอจะกลัดกลุ้มในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม? ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิ ด มีแต่ ถูกใจหรือไม่ถูกใจ คนที่เธอถูกใจต่อให้เขาทำผิ ดเธอก็ไม่ รู้สึกโ ก ร ธ คนที่เธอไม่ถูกใจ ต่อให้เ ขาทำถูก เธอก็ยังขวางต าขวางใจ เพราะฉะนั้น อย่ าไปอาฆาตพย าบาทใครเขาเลย

2 เมื่อใดที่เธอโมโห ลองนั่งนิ่งๆ ท บทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วัน ใย เสียเวลาไปเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง

3 เมื่อใดที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบ ล องปล่อยวางดูบ้าง พูดมากจะเสียมิตร คิดเล็กคิดน้อยจะเสียกำลังใจ

เธอจงจำไว้ ‘เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มห น้าไม่อายดิน’ แค่นี้ก็เพียงพอให้เธอสุขใจ วันนี้ยังกินข้าวได้ ยังนอนหลับได้ ยังมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ ยังไปเที่ยวได้

ยังมีคนอยู่รอบกาย ยัง อ่ า น หนังสือ อ่ า น เฟส อ่ า น ไลน์ได้ ความสุขอ าจหาไม่ง่าย แต่ความเรียบง่ายทำให้ชีวิตเป็นสุข เธอเอ๋ย สุขให้เป็น!

4 เมื่อใดที่ใครบาง คนทำให้เธอเ จ็ บ ป ว ดใจ ลองปล่อยให้มันเป็นไป ทบทวนดูสิว่า ชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงคงก ระพัน คนที่มีชื่อเสียง คนที่ร ว ยล้นฟ้า หรือคนที่รักกันปานจะกลืนกินในอดีต

วันนี้เหลือไว้แต่ชื่อ! สุดท้ ายเธอก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ ต่อให้เธอแค้น เธอก็ต้องไปจากโลกนี้ ต่อ ให้เธออาลัยอาวรณ์ เธอก็ต้องจากโลกนี้ไปในสักวันหนึ่ง

5 เมื่อใดที่เธอรู้สึกไม่พอใจ ลอง ไตร่ตรองดู ไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอ ดไป เธออาจไม่ได้ร ว ยล้นฟ้าเหมือนเศ รษฐีมี เ งิ น แต่เธออาจมีความสุขอันเรียบง่ายที่เ ศ ร ษ ฐีโหยหาก็เป็นได้

และเธอยังแข็งแรกมากกว่าคน ที่นอนป่ ว ยอยู่ต ามโรงพย าบาล เธอโชคดีกว่าคนอื่น อีกมากเพียงใด เธอจงจำไว้ ‘มองล่ างเธอเหลือ มองเหนือเธอข า ด’

ที่มา predict-j55, bohatto