ผู้หญิงแกร่ง สู้ชีวิตจะมี 10 นิสัยนี้ ที่น้อยนะคนจะมี

ผู้หญิงแกร่ง สู้ชีวิตจะมี 10 นิสัยนี้ ที่น้อยคนจะมี

ผู้หญิงสมัยนี้สามารถที่จะทำงานหาเงินและสามารถดูแลตัวเองได้ หากคุณมีคู่ชีวิตแบบนี้ คุณคงเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุด หากเจอผู้หญิงแบบนี้ให้รั ก ษ าเขาไว้ดีๆ

10 นิสัย ผู้หญิงสู้ชีวิต เธอจะเก่งและแกร่ง กว่าคนทั่วไป

1 เธอจะรู้จักให้อภั ยเสมออภั ยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงๆ เท่านั้น ถึงจะทำได้

2 มีความกตัญญู รู้คุณเธอจะไม่ลืมบุญคุณคนเลย และเธอจะตอบแทน คนที่มีพระคุณกับเธอเสมอๆ

3 เธอไม่รู้สึกแพ้ กับอะไรทั้งนั้นถึงบ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าใครๆเขา และเธอไม่คิด ดู ถู ก ใคร หรือ ดู ถู ก ตัวเอง แม้เธอจะเก่งกว่าก็ต าม

4 เธอรู้จักตัวเองพวกเธอจะไม่ต าม ก ร ะ แ ส ใดๆ เพราะว่าเธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตนั้น แท้จริงคืออะไร

5 เธอไม่ ยึ ด ติ ด อดีต และเธอจะเรียนรู้จากอดีตเธอไม่ เ พ้ อ ฝั น แต่เธอวางแผนเพื่ออนาคต เธอจะมีสติกับปัจจุบันเสมอ และเธอ จะทำทุกอย่ างให้ดีที่สุด

6 เธอมีความมั่นใจ จาก ข้างในเธอจะไม่ ก้ า ว ร้ า วกับใครๆ และเธอจะพูดอย่ างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจที่มี

7 เธอรู้ว่า เธอชนะใจตัวเองอยู่เป็นคู่ก็มีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขเช่นกัน เธอจะเป็นคนกำหนดเองว่า ชีวิตจะมีความสุขอย่ างไรได้บ้าง

8 ไม่โลกสวยแต่เธอก็ไม่มองโลกในแง่ร้ ายหรอ กนะ เธอจะมองโลกต ามความเป็นจริง มีอคติที่น้อยกว่าผู้หญิงทั่วไปนั่นเอง

9 เธอมีความสวยในแบบของเธอเธอไม่คิดว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวย เพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอต่างหาก

10 เธอคิดพึ่งพาตัวเองเพราะเธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุด ก็คือตัวเองไง เธอจะค ว บ คุ ม ชีวิตด้วยมือของตัวเอง

ขอขอบคุณ ปากหวาน