ปลูกแล้วร ว ยว่าน มงคล 7ชนิด จะให้ลาภลอย จะให้พบความโชคดี

ปลูกแล้วร ว ยว่าน มงคล 7ชนิด จะให้ลาภลอย จะให้พบความโชคดี

ว่าน เป็นชื่อเรียกของพืชบางชนิด มีสารพัดประโยชน์ ทั้งนำมาทำย า และยังมีความเชื่อ กันว่า ทำให้อยู่ยงคงกระพันและเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ปลูกเลี้ยง และเ มื่ อพูดถึง ว่าน ก็ต้องนึกถึง เ รื่องดีๆ ที่จะต ามหลังการปลูก และ สรรพคุณอีกมากมาย ที่หล า ยคนให้ ความสนใจ เอาเป็นว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไป

ทำความรู้จักกับว่าน มงคล ระดับแถวหน้า ที่คัดมาแล้วว่าดีจริงพร้อม ทั้งวิธีในการปลูก หากใครที่กำลังมองหา ต้นไม้งามๆ มาปลูกไว้ที่บ้านสักต้น ก็น่าจะเริ่มที่ว่าน มงคลเหล่านี้ เพื่อเสริมโชคลาภ ให้กับตัวเองพร้อม ทั้งคนในครอบครัว

1. ว่ า นกวักนางพญามหาเศรษฐี

ลั ก ษณะ ของใบทั้งกว้าง และใหญ่ ปล า ยเรียวแหลม และก้านใบสูง ออ กดอ กเป็นช่อสีขาวแบ่งเป็นช่อละ 8-9ดอ ก ใช้หัวปลูกลงในดินร่วนปนทรายผสมเศษอิฐและใบก้ามปู รดน้ำปานกลาง ตั้งไว้ในที่สูงที่มีแด ดรำไร จะช่วยเรียกโชคลาภให้เข้ามาไม่ขา ดสาย และ ถูกหลักต ามฮวงจุ้ยที่ควรจะเป็นอีกด้ว ย

2. ว่ า นเศรษฐีเรือนนอ ก

เ ป็ นพืช ล้ มลุกแต กกอ คล้ายเศรษฐีเรือนใน มีใบย าวเรียวแต่ขอบใบทั้ง 2ข้างจะเป็นสีขาว หากออ กดอ กจะถือว่าเจ้าของนั้น มีโชคลาภและช่วยป้องกันอั

นตร ายทั้งปวง ให้ปลูกโดยการแยกหน่อหรือนำไหลมาปลูก ลงดินร่วนปนทรายใหม่ ตั้งอยู่ในที่แดดไม่มาก รดน้ำพอชุ่ม แต่ไม่ต้องเปียกโช ก

3. ว่า นกวักโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

ว่า น ทั้ง 2 ชนิดนี้ ต่างกันตรงที่ล า ยบนหน้าใบ ถ้าเป็นกวักโพธิ์เงินจะมีล า ยสีขาว และ กวักโพธิ์ทองมีสีแดงอมชมพู ลักษณะใบกว้างคล้ายใบโพธิ์เพราะอยู่ในตระกูลเดียวกับบอน ให้ใช้หัวหรือหน่อปลูกลงดินร่วนปนทราย ผสมใบไม้แห้ง และฟางข้าวหรือใบจามจุรีก็ได้ เคล็ดลับในการรดน้ำหากจะรดในตอนเย็น

ต้องรอให้กระถางเย็นตัวซะก่อน จึงจะรดได้ ว่านนี้ใช้ในการกวักเงินกวักทอง และ เสริมเสน่ห์ให้กับผู้ปลูก และยังนำหัวว่าน มาพอ กแ ผ ลช่วยให้หายเร็วได้ อีกด้ว ย

4. ว่ า นเศรษฐีก้านทอง

ไม้ ล้ มลุก ที่มีใบย าวปล า ยแหลม และขอบใบทั้ง 2ข้าง พลิ้วเป็นคลื่น มีเส้นกลางเป็นสีน้ำต าลเหลืองอ่อน ออ กดอ กเป็นช่อสีขาวนวล ควรใช้หัวปลูกลงใน

ดินร่วนปนทรายผสมแกลบเผา ให้ตั้งไว้ในที่แดดรำไร และ รดน้ำพอชุ่มเพราะชอบความชื้น สรรพคุณคือใช้เป็นเมตต ามหานิยม เรียกเงินทองให้กับผู้ปลูกจึงเหมาะกับร้านค้า หรือคนทำธุรกิ จ

5. ว่ า นร ว ยไม่เลิก

ใ บ ของว่านนี้ จะมีลักษณะเรียวย าว หนานุ่ม และมีจุดต ามใบ ก้านดอ กสีขาวจะออ กตลอ ดทั้งปี แสดงถึงความมั่นคงทางการเงิน ปลูกโดยการแต กหน่อและตั ดใบปักชำ เป็นพืชที่ชอบน้ำมาก แต่ต้องตั้งอยู่ในที่แดดรำไรและอากาศถ่ายเท สะดวกไม่เช่นนั้นจะเ น่ าเอาง่าย ๆ

6. ว่า นเศรษฐีเรือนใน

จุ ด เด่น ของว่านนี้คือ ใบเรียวย าวขอบสีเขียว และมีเส้นสีขาวตรงกลาง มีสรรพคุณที่ ช่วยดู ดส า รพิ ษ ภายในอาคารที่พักอาศัย ต้องปลูกโดยการเอาต้น

อ่อนเอามาลง ดินร่วนปนทรายที่ผสมเศษอิฐ ไม่ค่อยชอบน้ำ ให้รดแค่สัปดาห์ละครั้งและตั้งอยู่ในที่ แดดรำไร เชื่อ กันว่าจะช่วยป้องกันอั นตร ายและเสี่ยงทาย เ รื่องโ ชคลา ภ

7. ว่า น กุมารทอง

ว่ านชนิดนี้จะเป็น พืชล้ มลุก ที่มีหัวคล้ายกับเด็ กนั่ง อยู่บนแท่น จึงขนานนามว่าเป็น ว่านกุมารทอง ออ กดอ กเป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้ง เมื่อ ดอ กออ กแล้ว

ใบจะค่อย ๆ แ ท งยอ ดออ กมา มีลักษณะเรียวย าวปล า ย ไม่แหลมมาก นิยมปลูกไว้เพื่อช่วยในเรื่อง อยู่ยงคงกระพัน เสริมอำนาจและบารมี ทำมาค้าขายคล่องตัว แนะนำให้ปลูกไว้ หน้าบ้าน หรือบริเวณศาลพระภูมิ นำหัวมาปลูกในดินปนทราย ระบายน้ำได้ดี จะวางไว้กลางแจ้งหรือแดดรำไร ก็ได้

ทั้ งนี้เรื่ อง ดังกล่าวเป็นเพียง ความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญา ณ แ ต่ หากคิดว่าทำเพื่อ ความสบายใจ และไม่เดือ ดร้อนใคร อีกอย่างการปลูกต้นไม้ดังกล่าว ในบ้าน ถือว่าเป็นไม้ประดับ ไปในตัว ทำให้บ้านของเราสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ ยิ่งขึ้นด้ ว ย

ที่มา  postsread