ประโยชน์ที่ดีของการดื่มน้ำหลังตื่นนอนทุกวัน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้คุรประโยชน์ที่ดีกับตัวเราจากการดื่มน้ำหลังจากตื่นนอนเป็นประจำ กับบทความ ประโยชน์ที่ดีของการดื่มน้ำหลังตื่นนอนทุกวัน ไปดูกันว่าการดื่มน้ำจะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไร

การทดลองทางวิทต าศาสตร์พบว่า การดื่ มน้ำเปล่าหลังจาก ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟั น พบว่า น้ำล า ยของเราในช่องปากนั้น มีแบคทีเรียที่ส่ งผล ดีต่อร่างกาย และ ระบบทางเดินอาหารอยู่ เมื่อเราดื่ มน้ำเปล่าเข้าไปในตอนเช้า ก็จะเป็นการนำน้ำล า ยเข้าไปด้วย เมื่อน้ำเปล่า ผ่ า นกระเพาะอาหารตอนท้องว่างนั้น เ ชื้ อแบคทีเรียที่ดี ส่ งผล ดีต่อระบบทาเดินอาหาร อ ย่ างมาก สังเกต ได้จากมนุษย์สมัยก่อน ยุคโบร า ณที่ยังไม่มีต าสีฟั นใช้ มนุษย์สมัยก่อนไม่ค่อยป่ ว ยเป็นโ ร คแปลกๆ

เ พ ร า ะ ไม่ได้ใช้ต าสีฟั น ซึ่งไปกำ จั ดแ บ ค ที เ รี ยต่างๆในช่องปาก ทั้งแบคทีเรียที่ดี และ ไม่ดี ทำให้ระบบทางเดินอาหารไม่ได้รับแบคทีเรียทีดีในช่องปากเข้าสู่ร่างกาย คนยุคใหม่จึงเ จ็ บป่ ว ยเป็นโ ร คแปลกๆ ในประเทศญ ี่ ปุ่ นทุกวันนี้ เป็นที่นิยมดื่ มน้ำทันทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้า เ พ ร า ะ สามารถใช้ชะลอความแก่ และ สามารถบำบัดรั ก ษ าโ ร คเหล่านี้ได้ผล แบบค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้ระยะเวลา อาการ ป ว ดหัว ป ว ดไมเกรน

ป ว ดต ามตัว ไขข้ ออักเสบ หลอ ดลมอักเสบ หอบหืด วัณโ ร ค โ ร คไ ต และ ยูริก คลื่นไ ส้ต่างๆ โ ร คกระเพาะ ท้องร่วง ริดสี ด ว งทวาร อาการท้องผูก โ ร คภายในสตรี รอบเดือนไม่ปกติ โ ร ค คอ หู จมูก

วิธีการปฏิบัติ

1 ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟั น ให้ดื่ มน้ำครึ่งแก้ว 80-100 ซีซี ค่อยๆจิบ อ ย่ าดื่ มทีเดียวหมด เพราะระบบทางเดินอาหาร

ยังไม่เริ่มทำงานทันทีในตอนตื่นนอน เป็นการช่วยปลุกกระบวนการต่างๆภายในร่างกายด้วย

2 หลังจากนั้นสามารถและล้างหน้าอาบน้ำได้

แล้วค่อยรับประทานอาหารเช้าได้ต ามปกติ

3 หลังรับประทานอาหารเช้า กลางวัน เย็นไปแล้ว 15 นาที ค่อยดื่มน้ำต าม ไม่ควรดื่ มน้ำทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จและไม่ควรดื่ มน้ำพร้อมข้าว

ข้ อปฏิบัติดังกล่าว จะช่วยให้ท่านบำบัดรั ก ษ าโ ร คที่เป็นอยู่ค่อยๆเบาลง และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ที่สำคัญ อ ย่ าอั้นปัสสาวะบ่อย เ พ ร า ะ เป็นน้ำที่เป็นของเ สี ยที่ร่างกายต้องการขับออ ก หากเราอั้นไว้ นอ กจากจะส่ งผลเ สี ยแล้ว ร่างกายจะดูดซึมนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการนำน้ำที่เ สี ยเข้าสู่ร่างกายอีกรอบ

สังเกตได้จากเวลาที่เราอั้นไว้นานๆ จะออ กมาเป็นสีเหลืองข้นประโยชน์ของการดื่มน้ำตอนท้องว่างอ ต า กได้ประโยชน์ ที่มากขึ้นจากการดื่ มน้ำ ต้องลองดื่ มตอนท้องว่างดูนะป้องกันอาการป ว ดศีรษะอาการป ว ดศีรษะบางครั้ง ก็มาจากการดื่ มน้ำไม่เพียงพอ และถ้าไม่ อ ต า ก จะมานั่งป ว ดศีรษะจนทำอะไรไม่ไหวก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะ ๆ กระตุ้นระบบเ ผ าผลาญการดื่ มน้ำในขณะที่ท้องว่าง จะช่วยให้เพิ่มการเ ผ าผลาญในร่างกายได้ถึง 25เปอร์เซน

ทีนี้เมื่อเราทานอาหาร ร่างกายก็จะย่อยอาหารได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพช่วยล ดน้ำหนักสำหรับคนที่กำลังล ดน้ำหนัก ขอแนะนำให้ดื่ มน้ำสักแก้วก่อนที่จะรับประทานอาหาร เ พ ร า ะจะช่วยให้อิ่มไวและช่วยล ดความหิวลงได้ เพราะในขณะที่ท้องว่าง เมื่อ ดื่ มน้ำลงไปแล้วน้ำก็จะไปเติมช่องว่างในกระเพาะทำให้เรารู้สึกอิ่มขึ้น มาทีละนิด แต่ก็แนะนำว่าอ ย่ าดื่ มน้ำเยอะเกินไปนะ ไม่อ ย่ างนั้นแทนที่จะอิ่มอาจรู้สึกจุกแทน

ช่วยขจัด ส า ร พิ ษในร่างกายการดื่ มน้ำ เป็นการล้างพิ ษให้กับร่างกายของตัวเองอ ย่ างง่ายที่สุด โดยแค่เพียงดื่มน้ำเปล่า ในขณะที่ท้องว่าง บรรดาส า รที่ตกค้างในร่างกายก็จะถูกชำระล้างและขับออ กมาเป็นเหงื่อหรือปัสสาวะในที่สุด ไม่ต้องไปหา สูตรเพื่อสุ ข ภ า พให้เ สี ยเวลาเลยป้องกันท้องผูก การดื่ มน้ำในตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นให้ระบบขั บ ถ่ า ยทำงานได้ดีขึ้น นั่นเป็นเรื่องที่จริงสุด ๆ เ พ ร า ะเมื่อเราดื่ มน้ำในเวลาท้องว่าง ลำไ ส้ก็จะทำงานได้ดีขึ้น ป้องกันอาการท้องผูกที่เกิดจาก

การทำงานของลำไ ส้ที่ผิ ดปกติร่างกายมีของเหลวเป็นส่วนประกอบอยู่ถึง 70 เปอร์เซน เ พ ร า ะฉนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ มาก ไม่ว่าจะดื่ มน้ำเวลาไหนก็ล้วนแต่มีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น เ พ ร า ะน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่ มที่ดีที่สุด ฉะนั้นก็อ ย่ าลืมดื่มน้ำ กันให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย วันละ 6-8 แก้ว

ที่มา postnoname sabidee sit-smiling