บ้านที่มีผู้หญิง รีบหามาปลูก เป็นสิริ ม ง ค ลแก่คนในบ้าน

ไม้มลงคล พืชมงคลนั้น มีความเชื่อแต่โบราณว่าหากบ้านไหนมีไม้มงคง หรือพืชมงคลปลูกไว้ในบ้าน บ้านหลังนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุข

มีเงินทองไหลมาเทมา ไม่เคยช า ดมือ และบทความนี้จะบอ กคุณเกี่ยวกับ บ้านที่มีผู้หญิง รีบหามาปลูก เป็นสิริ ม ง ค ลแก่คนในบ้าน

ว่านงาช้าง ชื่อวิทย าศาสตร์: Sansevieria stuckyi เป็นพืชในวงศ์ Agavaceae เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน ไม่มีใบ ลำต้นสีเขียวโผล่ขึ้นจากดิน รูปร่างเหมือนงาช้าง

ดอ กช่อ ดอ กย่อยสีขาว มีกลิ่นหอม ลำต้นนำมาตำหรือหั่นเป็นแว่นผสมสุรา กินแก้ลมตีขึ้น น้ำคั้นจากรากใช้แก้พย าธิ ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่าปลูกไว้ป้องกันภั ยร้ า ย

สำหรับไม้ม ง ค ลที่หล า ยบ้านนิยมปลูกกันหนึ่งในต้นไม้นั้นก็จะมี ‘ว่ า น ง าช้ า ง’ อย่ างแน่นอน ปลูกง่าย ดูแลง่าย นอ กจากความเป็น มง ค ลแล้วยังมีส ร ร พ คุ ณทาง ย า เป็นส มุ น ไ พ ร ชั้ น ดีอีกด้วย หากต ามความเชื่อแล้ว

การปลูกต้ น ง า ช้ า งในบ้านจะช่วยปกป้องคนในบ้านให้ พ้ น ภั ย อั น ต ร า ย ต่างๆ ร า ค า ไม่แพงอีกด้วย หาซื้ อได้ต ามร้านต้นไม้ทั่วไปเลย มีหล า ยส า ยพั น ธุ์ให้เลือ กปลูกต ามชอบ

ส ร ร พ คุ ณดีๆ จากต้น ง า ช้ า ง

สำหรับต้นว่ า น ง า ช้ า งนั้นช่วยให้ส ต รีห ลั งค ล อ ดฟื้นตัวได้ดี เป็นตัวขั บ ปั ส ส า ว ะ ได้ดีอีกด้วย ช่วยลดการเกิดฝ้ า จุดด่ า ง

ดำบนใ บ ห น้ า ยังไม่พอเท่านั้นยังบำรุง โ ล หิ ต บำรุงร่างกาย รั ก ษ า ริ ด สี ด ว ง ได้ดีอีกด้วย

เพียงเอามาต้มแล้วดื่มได้เลย ในส่วนของส ร ร พ คุ ณใช้ภายนอ กนั้นก็เอาต้น มาตำให้ละเอียดแล้วใช้ทาสิ ว บนใบหน้าได้เลย ช่วยลดร อ ย ย่ นบนใบหน้า คืนความอ่อนเย าว์ให้ผิว ช่วยสมาน แ ผ ล แก้ ผ ดผื่ น คั นบนผิวได้

4 สูตรสมุนไ พ รว่ า น ง า ช้ า ง

1 สูตรขั บ โ ล หิ ต

ใช้ว่ า น ง า ช้ า ง 3 ต้น มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วโขลกให้ละเอียดให้ได้สัก 1 กำมือ แล้วใส่หม้อต้มเลย ต้มไปประมาณ 20 นาที

แล้วเอาน้ำมาดื่ม 1 ถ้วยตะไล ในตอนเช้าและเย็น จะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูร่างกายได้ และช่วยฟื้นร่างกายสตรีหลังคลอ ดได้

2 สูตรบำรุง โ ล หิ ต

ใช้ว่ า น ง า ช้ า ง 1 กำมือ เอามาใช้ ด อ ง เข้ากับ เ ห ล้ า ขาว แล้ว ห มั ก ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ห มั ก จนครบ 1 เดือนแล้วค่อยเอามาดื่ม

ครั้งละครึ่งถ้วย ดื่มในช่วงตอนเย็นหรือเช้าก็ได้ ดื่มก่อนอาหารจะช่วยในการบำรุง เ ลื อ ด ได้เป็นอย่ างดี ทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่ม สุขภาพดี

3 สูตรช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง

เพียงเอาว่ า น ง า ช้ า งมาบดให้ละเอียดๆ แล้วก็คั้นเอาน้ำมา จากนั้นชโลมลงบนหนังศีรษะและเส้นผมให้ทั่วเลย ผมจะดำเงางามและมีความแข็งแรง ลดการช า ดหลุดร่วงได้ดี

4 สูตรแก้ฝ่า กระ จุดด่างดำ

ล้างหน้าให้สะอาดก่อนจากนั้นก็เอาว่ า น ง า ช้ า งมาตัดเป็นท่อนเล็กๆ แล้วโขลกให้ละเอียด ต่อไปก็เอาไปต้มในน้ำสะอาด

แล้วก็เอามาดื่มในเช้า – เย็นเป็นประจำ จะช่วยลดการเกิดก ร ะ ฝ้า จุดด่ างดำได้ และยังช่วยให้ผิวเนียนนุ่มอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังอย ากจะมีต้นสมุนไพรปลูกในบ้านและเป็นไม้มงคลด้วย จะต้องปลูกต้นว่ า น ง า ช้ า งเอาไว้เลย ช่วยได้ส ารพัดประโยชน์มากๆ

ที่มา horoscopedaily99, th.wikipedia.org