นี่แหละที่เรียกว่า ชีวิตคู่ ไม่เหมือนกัน แต่ก็ต้องเข้าใจกันและกัน

นี่แหละที่เรียกว่า ชีวิตคู่ ไม่เหมือนกัน แต่ก็ต้องเข้าใจกันและกัน

การย อ มรับกันและกัน เป็นสิ่งสำคัญเบื้ อ งต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เพราะการที่คนสองคนต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันตลอดชีวิต ต้องเห็นหน้ากันทุกวัน ต้องมีกิจก ร ร มทุกวันร่วมกัน ต้องปรึกษาหารือกันทุกวัน นั่นต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน

หญิงสาวชาวเหนือแต่ ง ง า นกับหนุ่มใต้
หญิงสาวไม่ทานเผ็ ด แต่หนุ่มใต้ข า ดเผ็ ดไม่ได้

มีอยู่วันหนึ่ง หญิงสาวกลับบ้านแม่ พ่อของเธอซึ่งชอบทานเ ค็ มเป็นคนทำอาหาร
เมื่อถึงเวลาทานข้าว คุณแม่ของเธอถือถ้วยใส่น้ำร้อนมาใบหนึ่ง ก่อนทาน แม่ของเธอก็คีบอาหารผ่านน้ำร้อนในถ้วย จากนั้นถึงคีบเข้าป า ก ทานอย่างเอ ร็ ดอร่อยโดยไม่พูดอะไร
เธอสังเกตสิ่งที่แม่ทำ จึงเข้าใจว่าทำไมพ่อกับแม่จึงอยู่กันได้ยืดย าว

วันต่อมา
เธอทำอาหารที่สามีชอบทาน แน่นอน แต่ละอย่างมีรสเผ็ดจั ดจ้ า น
แต่ตรงหน้าของเธอ มีน้ำร้อนอยู่ถ้วยหนึ่ง
สามีของเธอเห็นภรรย าคีบอาหารผ่า นน้ำร้อนแล้วก็ทานอย่างเอ ร็ ดอ ร่ อ ย น้ำต าก็รินขึ้นมา

วันต่อมา สามีของเธออ าส าทำอาหารบ้าง แต่อาหารที่เขาปรุงไม่มีอะไรที่เผ็ดเลยสักอย่าง
แต่ว่า ตรงหน้าของเขา มีจานเล็กๆที่มีพริกอยู่เต็มจาน ทุกครั้งที่เขาตักข้าวเข้าป า ก เขาก็จะหยิบพริกในจานนั้นต ามเข้าปากไปด้วย ทุกคำข้าวอร่อยเหมือนเดิม

เพื่อชีวิตร่วม
เขาเลือกที่จะเพิ่มจานพริก เธอเลือกที่จะเพิ่มถ้วยน้ำร้อน นี่คือปรัชญาในการร่วมชีวิต
ประชากรบนโลกมีมากถึง 7พัน 2 ร้ อ ยล้ า นกว่าคน คนที่ใช้ชีวิตร่วมกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง สามีภรรย าและญาติมิตร หากมิใช่มีวาสนาต่อกันมา จะมาร่วมชีวิตกันได้อย่างไร รักและถนอมคนรอบตัวให้มากนะครับ เพราะเราต่างมีวาสนาที่ได้มาอยู่ร่วมกัน

ที่มา นุสนธิ์บุคส์