นิสัย 7 ลักษณะนี้ คนที่มี EQ สูง เขามักจะมีติดตัว และห า ย ากมากๆ

หากวันนี้คุณนั้นสงสัยว่าคนที่มี EQ สูง เขามักจะมีนิสัยแบบไหนกัน วันนั้นเราจึงมีบทความเกี่ยวกับ นิสัย 7 ลักษณะนี้ คนที่มี EQ สูง เขามักจะมีติดตัว และห า ย ากมากๆ ไปดุกันว่าคนที่มี EQ สูง เขาจะมีนิสัยแบบไหนกัน

การวัดคนโ ง่และคนฉลาดอาจไม่จำเป็นที่จะต้องวัดที่ผลการเรียน มหาวิทย าลัย หรือเรียนหมอเสมอไปหรอ กนะ

เพราะการวัดคนโ ง่และคนฉลาด อาจวัดกันที่การรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น เพราะคนที่ฉลาดมักจะเลือ กสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุข

ส่วนคนโ ง่ คือคนที่เลือ กที่จะอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองทุ ก ข์ ซึ่งคนฉลาดในการใช้ชีวิต คือคนที่รู้จักปล่อยวาง ซึ่งเค้าเลือ กที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเกิดความทุ ก ข์ แล้วเลือ กอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุข

ไม่ใช่การมัวแต่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง จนทำให้ตัวเองทรมาน และเกิดแผลในใจ จนเกิดเป็นปมที่แก้ได้ย าก เพราะฉะนั้นความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ใครเรียนเก่ง ทำงานเก่งกว่าใคร

แต่มันคือ การวัดจากการฉลาดในการใช้ชีวิตต่างหากมากกว่า เพราะคนที่ใช้ชีวิตเป็นคือคนที่เลือ กใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็น ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข และส่ งผลดีต่อตัวเรา อะไรที่พย าย ามแล้วมันไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งมันไปบ้าง แค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขแล้ว

1 มี ความสนใจผู้คน และไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น

คนมี EQ สูงนั้นจะมีความห่วงใย ใส่ใ จผู้คนที่อยู่รอบ ๆ ตัว เขาจะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการคิดหรื อตัดสินใจ แต่จะมองรอบ ๆ ตัวว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้มากที่สุด อย่ างไร

เมื่อต้องเจอกับคนที่ขี้หงุดหงิด ขี้วีน เขาจะรั ก ษ าระดับอารมณ์ไม่ให้ ขึ้นไปต ามสิ่งที่มากระทบ เขามองว่าคนเหล่านี้อาจกำลังเผชิญกับปัญหาส่วนตั วอยู่

และรู้ว่าไม่มีใครถูกหรือผิ ดไปซะทุกอย่ าง ดังนั้น เขาจะไม่ด่วนตัดสินค น และจะสื่อสารโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

2 โอบอุ้มความเปลี่ยนแปลง ไม่มองหาความสมบูรณ์แบบ

เขาคือคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับ เปลี่ยนแผนได้ตลอ ด เขารู้ว่าความกลัวต่อ การเปลี่ยนแปลง คืออุปสรรค ต่อความสำเร็จและความสุขในชีวิต เขาจึงมองว่าความไม่แน่นอน คือสิ่งที่อาจ เกิดขึ้นได้เสมอ

และก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งเหล่านั้น เขาจะไม่ตั้งเป้าหมายถึ งความสมบูรณ์แบบ เพราะรู้ว่ามันไม่มีอยู่จริง แทนที่จะมองว่าตัวเองห่างจาก ความสมบูรณ์แบบมากแค่ไหน เขาจะมองว่าตัวเองทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้าง และจะทำอะไรต่อไป

3 รู้จักตัวเอง จึงไม่โ ก ร ธง่าย ๆ

คนที่มี EQ สูงจะรู้ ว่าตัวเองถนัดอะไร และจะปรับ ใช้สิ่งเหล่านั้น มากขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบ ขณะเดียวกันก็จะเก็บจุดอ่อนเอาไว้ ไม่ให้มาฉุดรั้งตัวเอง เขารู้ดีว่าอ ะไรเป็นสิ่งที่จะมากดปุ่มให้ตัวเอง โ ก ร ธหรือเสียใจ

และอะไรที่จะสร้างกำลังใ จไปสู่ความสำเร็จ เขาจะเป็นผู้ ‘เลือ กตอบ สนองต่อสถานการณ์’ ไม่ใช่ ‘เป็นเหยื่อของสถานการณ์’ ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าโ ก ร ธไม่เป็น แต่ด้วยความที่เขารู้จัก ตัวเองดี จึงมีความมั่นใจใน

และเคารพในตัวเอง ดังนั้น แม้ว่าจะมีใครมา แหย่ให้โ ก ร ธ พูดจาดูถูกหรือล้อเลียน เขาจะไม่ถือเป็นอารมณ์ เพราะลึก ๆ แล้วเขารู้ว่า นั่นเป็นเพราะอีกฝ่ายอิจฉา และรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอต่างหาก

4 รู้ว่าเมื่อไหร่ควรปฏิเสธ

คนมี EQ สูง รู้ความต้องการของตัวเอง และค วบคุมตัวเองได้ เขารู้ว่ายิ่งอ ดทน มากไป ยิ่งจะสร้างความเครียด ดังนั้น เขาจึงเลือ กที่จะพูดว่า ‘ไม่’ อย่ างสุภาพ โดยที่ไม่รู้สึกแย่หรือกังวลภ ายหลัง

เขารู้ว่าการใช้คำว่า ‘บางที ไม่แน่ใจ อาจจะ ดูอีกทีนะ’ ยิ่งจะทำให้ เกิดความคาดหวังและอึดอัดทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้น เค้าจะให้คำสัญญาหรือตอบรับ ก็ต่อเมื่อเค้าหมายความถึงสิ่งที่พูดจริง ๆ

5 ยอมให้ตัวเองผิ ดพลาดได้

คนมี EQ สูง ตระหนักดีว่า ‘ความผิ ดกับตัวเขา’ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ดั งนั้น เขาจะให้อภั ยตัวเองได้เร็ว เมื่อเกิดความผิ ดพลาด เขาจะมองหาบทเรี ยนที่ได้รับ และนำไปปรับปรุงสำหรับครั้งต่อไป

เขาไม่ลื มความผิ ดนั้น แต่ก็ไม่จมอยู่กับความผิ ด มันจะเป็นเพียงความทรงจำที่เตือนใจไม่ให้ทำผิ ดซ้ำ และควา มผิ ดที่ดูหนักหนาในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้เค้าลุกขึ้นได้ง่ายและเร็วขึ้น ในครั้งต่อไป

6 รู้ว่าเมื่อไรควรหยุด

คนมี EQ สูงนั้นมักจัดสรรเวลา ‘หยุดพัก’ ให้กับตัวเ องอย่ างสม่ำเสมอ แม้เขาจะทำงานหนัก และมีเรื่องต้องทำมากมาย แต่เค้าก็หา เวลา ‘ออฟไลน์’ ให้กับตัวเองได้ การปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ออ กจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์และงาน ไม่ต้องติดต่อหรือพูดคุยกับใคร คือ การมอบ ‘ช่วงเวลาเงียบ’ ให้กายและใจได้หยุดพักอย่ างแท้จริง การที่ได้มีเวลาทบ ทวน ใคร่ครวญกับตัวเอง ทำให้เขากลับมาทำงานได้อย่ างสดชื่น มีชีวิตชีวา และ เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง

7 สามารถบ่งบอ ก ‘ภาวะอารมณ์’ ของตัวเองได้

มนุษย์ทุกคนต่างมีอารมณ์ แต่เชื่อไหมว่า มีคน เพียง 36% เท่านั้น ที่จะสามารถบอ กได้ว่าขณะนี้ ตัวเองรู้สึกอย่ างไร คนทั่วไปไม่เข้าใจ อารมณ์ มักปฏิเสธหรือ กดทับอารมณ์ของตัวเอง คนที่มี EQ สูงจะสามาร ถบ่งบอ ก

และแยกแยะระดับอารมณ์ได้อย่ าง ละเอียดชัดเจน เช่น ตอนนี้รู้สึกแย่ หงุดหงิด รำคาญ ขุ่นเคือง โ ก ร ธ กังวล กระวนกระวาย ว้าวุ่น ฟุ้งซ่าน ยิ่งสามา รถอธิบายได้ละเอียดมากเท่าไหร่ แสดงว่าเขารู้จักตัวเองดีมากเท่านั้น

7 อุปนิสัยของผู้มี EQ สูง ทำให้เราสามารถประเมิ นตัวเองคร่าว ๆ ได้ว่า ยังข า ดตกบกพร่องในข้ อใด เพราะระดับ EQ ของเ รานั้น แปรผันโดยตรงกับความสุขในชีวิต EQ และความสุข ต่างก็เป็น ‘ทักษ ะ’ ที่สามารถฝึกฝน และส่ งต่อได้

ที่มา profession-j55, bohatto