นิสัย 5 อย่ างนี้คนโ ง่ มักจะมี

เมื่อเราต้องอยู่รวมกันกับคนหมู่มากในสังคม ก็ต้องมีทั้งคนที่ฉลาด และคนโ ง่ อยู่แล้ว วันนี้เราก็อย ากจะพาคุณไปดูนิสัยของคนโ ง่ ว่าคนที่โ ง่ เขามักจะมีนิสัยแบบไหน อยู่ในตัว กับบทความ นิสัย 5 อย่ างนี้คนโ ง่ มักจะมี ไปดูกันเลยว่าคนโ ง่ เขาจะมีนิัสยแบบไหน และคุณเองเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้หรือเปล่า

การวัดคนโ ง่และคนฉลาดอาจไม่จำเป็นที่จะต้องวัดที่ผลการเรียน มหาวิทย าลัย หรือเรียนหมอเสมอไปหรอ กนะ เพราะการวัดคนโ ง่และคนฉลาด อาจวัดกันที่การรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น เพราะคนที่ฉลาดมักจะเลือ กสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุข ส่วนคนโ ง่ คือคนที่เลือ กที่จะอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองทุ ก ข์

ซึ่งคนฉลาดในการใช้ชีวิต คือคนที่รู้จักปล่อยวาง ซึ่งเค้าเลือ กที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเกิดความทุ ก ข์ แล้วเลือ กอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุข ไม่ใช่การมัวแต่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง

จนทำให้ตัวเองทรมาน และเกิดแผลในใจ จนเกิดเป็นปมที่แก้ได้ย าก เพราะฉะนั้นความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ใครเรียนเก่ง ทำงานเก่งกว่าใคร แต่มันคือ การวัดจากการฉลาดในการใช้ชีวิตต่างหากมากกว่า

เพราะคนที่ใช้ชีวิตเป็นคือคนที่เลือ กใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็น ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข และส่ งผลดีต่อตัวเรา อะไรที่พย าย ามแล้วมันไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งมันไปบ้าง แค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขแล้ว

ในสังคมทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มีคนอยู่หลากหล า ยประเภทจริง ๆ ซึ่งบางคนก็เข้าข่ายไม่มีใครอย ากคบหาด้วย และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ตัวเองว่านิสัยส่วนตัว ทำให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่าย ในจำนวนนี้มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น ‘คนโ ง่ชอบอวดฉลาด’ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ‘คนโ ง่’ มักมีนิสัยที่แตกต่างจาก ‘คนฉลาด’ อยู่ 5 อย่ างด้วยกัน

1 คนโ ง่คิดว่าตัวเอง ดีกว่าคนอื่น

คนโ ง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์ หรือติคนอื่น เพื่อให้ตัวเองดูดีกว่า เพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือ กว่า และมักเป็นพวกชอบตัดสินคนอื่นไปก่อน โดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง นอ กจากนี้ นักวิทย าศาสตร์จากมหาวิทย าลัยบร็อค ยังพบด้วยว่า คนที่ไอคิวต่ำ มีแนวโน้มชอบการลงโทษที่รุนแรง เ ก ลี ย ดคนที่รักเพศเดียวกัน และเหยียดเชื้อช าติมากกว่า

2 คนโ ง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง คนโ ง่จะเถียงอย่ างเอาเป็นเอาต าย เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะ และแทบจะไม่สนเลยว่า ในวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจ และพร้อมยอมรับในความคิดเห็นที่ต่างไปจากตัวเอง ซึ่งนักจิตวิทย าเผยว่า คนฉลาดจะตั้งใจฟัง และพิจารณาเรื่องทั้งหมด ก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออ กไป

3 คนโ ง่จะแสดงอาการโมโหก้าวร้าว เพื่อ กลบเกลื่อน

เวลาที่คนโ ง่รู้สึกว่าอะไรไม่เป็นไปอย่ างที่คิด หรือเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้ พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าว เพื่อเป็นการกลบเกลื่อน ซึ่งจากการศึกษาเรื่องพฤติก ร ร ม ก้าวร้าวกับระดับไอคิว โดยนักวิจัยจากมหาวิทย าลัยมิชิแกน ที่ใช้เวลานานถึง 22 ปี

พบว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อย จะมีพฤติก ร ร ม ที่ก้าวร้าวมากกว่า หากในชีวิตเราต้องเจอคนจำพวกนี้ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้นึกเสียว่าเป็นนิสัยของคนโ ง่ ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้เข้าใจและรู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้น

4 คนโ ง่จะไม่สนความต้องการ และความรู้สึกของผู้อื่น

จากผลการศึกษา คนอเมริกันหล า ยพันคน โดยมหาวิทย าลัยเท็กซัส พบว่าคนที่มีไอคิวสูง จะมีแนวโน้มที่จะเข้าใจ เห็นอ กเห็นใจผู้อื่น และหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใคร โดยไม่หวังผลตอบแทน ต่างจากคนโ ง่ที่แทบจินตนาการไม่ออ ก ว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่ างไร อีกทั้งยังมองด้วยว่า การทำอะไรให้ใคร โดยไม่ได้อะไรกลับคืน มา ถือเป็นเรื่องแปลก

5 คนโ ง่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่น

คนโ ง่ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำ และมักโยนความผิดให้ผู้อื่น ซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทย า โดยมหาวิทย าลัยมิชิแกน พบว่า สมองของคนฉลาด จะมีปฏิกิริย าที่ต่างออ กไป เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่า ความผิดพลาดทุกอย่ าง จะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ เพื่อไม่ทำผิดซ้ำสอง

ที่มา profession-j55, bohatto