นิสัย 10 อย่ างที่ยิ่งทำยิ่งลดคุณค่าในตัวเอง ไม่มีเสน่ห์ ไม่มีใครอย ากเข้าหา

คน มีเสน่ห์นั้น มักจะดึงดูดให้คนอื่นๆเข้าหาพวกเขา แตกต่างจากคนที่ไม่มีเสน่ห์อะไรเลย มักจะไม่ค่อยมีใครอย ากจะเข้าหาสักเท่าไหร่ สำหรับเสน่ห์หล า ยคนอาจจะคิดว่ามาจากการที่มีหน้าต าดี ซึ่งหล า ยคนอาจจะเข้าใจผิ ดมาโดยตลอ ด เพราะเสน่ห์ที่แท้จริงนั้น ต้องมาจากข้างในของจิตใจ

ไม่ว่าใครก็อย ากเป็นคนดีและคนน่ารักกันทั้งนั้น แต่สำหรับบางคนกลับไม่เป็นอย่ างนั้นเสมอไปเนื่องจากมีพฤติก ร ร มมากมายหรือ นิสัยแย่ๆ ที่ทำให้คนเหล่านั้นไร้เสน่ห์ น่ารำคาญ และไม่มีใครอย ากอยู่เคียงข้างด้วย อย่ างไรก็ต ามหากคุณบังเอิญพบว่ามีคนนิสัยดังต่อไปนี้วนเวียนอยู่ใกล้ตัวก็จงหลบลี้หนีห่างไปซะ

1. มองเพื่อนเป็น ศั ต รู

คนที่มีนิสัยไร้เสน่ห์มักจะชอบมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อน แทนที่จะห่วงใยกันอย่ างจริงใจ คุณกลับชอบแทงข้างหลังพวกเขา อย่ าลืมว่าเพื่อนไม่ใช่ศัตรู พวกเขาเป็นพันธมิตรกับคุณ

2. สนใจแต่ความงามภายนอ ก มองข้ามสิ่งที่อยู่ข้างใน

ความงามที่แท้จริงจะมาจากภายในหัวใจ ร่างกาย และจิตใจของคุณ จงจำไว้ว่ารูปลักษณ์ภายนอ กไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด แต่คนที่มีพฤติก ร ร มไร้เสน่ห์จะคิดว่าความงามภายนอ กคือสิ่งสำคัญที่สุด คุณควรส่องกระจกและมองลึกเข้าไป คุณอาจจะเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ นั่นคือความอัปลักษณ์เว้นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเอง

3. ถามหาความสำคัญของตัวเองกับคนอื่น

คุณเป็นคนที่ไร้เสน่ห์แน่นอนหากมีคำถามว่าทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นความสำคัญของคุณ ยกตัวอย่ างเช่นเพื่อนของคุณสองคนไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งโดยไม่มีคุณ พวกเขาไม่คิดอะไรแต่คุณคิด พวกเขายังเป็นเพื่อนของคุณนะแต่ชีวิตของพวกเขาก็ยังต้องดำเนินต่อไปต่อให้ไม่มีคุณก็ต าม

4. หลงตัวเอง

คนส่วนใหญ่มักจะมีนิสัยอย่ างนี้โดยไม่รู้ตัว คุณจะสนใจแต่ตัวเอง พูดถึงแต่เรื่องของตัวเอง และไม่สนใจผู้คนที่อยู่รอบข้าง คุณมักจะคิดว่าตัวเองสำคัญอยู่ฝ่ายเดียว บอ กเลยนะว่าไม่มีใครอย ากเป็นเพื่อนกับคนที่ห่วงแต่เรื่องของตัวเองหรอ ก

5. ชอบแข่งขันอยู่เสมอ

คุณเป็นคนที่ต้องดีกว่าคนอื่นหรือไม่ เช่น ต้องดีกว่า มีมากกว่า หรือเห็น มากกว่า หากเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าคุณเป็นคนไร้เสน่ห์แน่นอน สมมติว่าเพื่อนของคุณสามารถเอาชนะความกลัวความสูงโดยปีนขึ้นไปสูงสามเมตรได้ อย่ าพูดว่า แค่นั้นเหรอฉันเคยปีนได้สิบเมตรมาแล้ว แต่ควรพูดว่า ว้าว เยี่ยมไปเลย ฉันภูมิใจในตัวเธอจัง

6. บ้าอำนาจ

ในกลุ่มเพื่อนทุกคนควรมีความสำคัญเท่ากันหมด หากคุณเป็นคนที่ต้องคอยตัดสินใจหรือพย าย ามบงการคนอื่น นี่แหละคือคุณกำลังทำตัวไร้เสน่ห์

7. เป็นที่พึ่งพาไม่ได้ ขณะเดียวกันก็เอาแต่พึ่งพาคนอื่น

เมื่อเพื่อนร้องขอความช่วยเหลือ คุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่า หรือคุณมักจะทำตัวยุ่งเวลาที่เพื่อนต้องการคุณ หากคุณเป็นเช่นนั้นรับรองว่าต่อไปคงไม่มีใครอย ากพึ่งพาคุณแน่นอนเพราะนั่นคือพฤติก ร ร มที่ไร้เสน่ห์มาก

ขณะเดียวกันหากคุณเป็นคนที่ชอบร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ก็ไม่เคยช่วยเหลือใครในย ามที่พวกเขาต้องการ เป็นไปได้ว่าพวกเขาคงไม่อย ากนับคุณเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วล่ะ

8. ชอบมองโลกในแง่ร้ า ย

การมองโลกในแง่ร้ า ยเป็นพฤติก ร ร มที่ไร้เสน่ห์มาก หากคุณเป็นพวกที่ชอบคิดลบตลอ ดเวลาก็ควรเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองได้แล้วเพราะไม่มีใครอย ากเป็นเพื่อนกับคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้ า ยหรอ ก

9. ข า ดความซื่อสัตย์

คนส่วนใหญ่ที่มีนิสัยน่ารังเกียจมักจะมีพฤติก ร ร มไม่ซื่อสัตย์ โกหกทุกเรื่อง อย ากรู้อย ากเห็นไปซะทุกอย่ าง ดังนั้นความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติที่ดีที่สุด

10. ห ย า บ ค า ย

หากคุณมักจะทำตัวหย าบคาย ก้าวร้าว หรือทำให้เพื่อนอับอายจากคำพูดที่น่ารังเกียจของคุณในที่สาธารณะ เลิกทำตัวแบบนี้ซะไม่งั้นจะไม่มีใครอย ากคบกับคุณ ไม่แปลกหรอ กหากคุณไม่เห็นด้วยกับเพื่อนหรือไม่อย ากเห็นอะไรบางอย่ างแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวหย าบคายนี่นา

ที่มา  verrysmilejung