ท่าพิมพ์มือถือ บอ กถึงความเป็นตัวคุณ

เคยสังเกตตัวเองหรือคนรอบข้างบ้างไหม เมื่อเวลาเล่น มือถือนั้นพิมพ์ท่าไหนกัน รู้ไหมว่ามันสามารถบอ กตัวตนของคนเล่นได้ด้วยนะ เราลองมาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพกันดูดีกว่า ว่านิสัยที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเป็นแบบไหน จากแบบทดสอบ คุณจับโทรศัพท์แบบไหน โดยเลือ กจากรูป 4 รูปนี้ เมื่อเลือ กคำตอบแล้ว เราไปดูเฉลยแต่ละแบบ ที่บ่งบอ กบุคลิกภาพของคุณกันเลย

แบบที่ 1

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมาก กล้าเสี่ยง กล้าได้กล้าเ สี ย เมื่ออย ากได้อะไรจะยอมทำทุกอ ย่ าง ในเรื่องความรัก คุณชอบที่จะใช้เวลาศึกษาดูใจ และนิสัย บางครั้งคุณอาจถูกมองว่าเป็นคนเก็บตัว

แบบที่ 2

คุณฉลาด ทันคน มีเหตุผล เป็นคนชอบคิดวางแผนก่อนลงมือทำ ทำอะไรเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และตรงเป๊ะทุกอ ย่ างกับชีวิต ทำให้ไม่ค่อยเจอ กับอะไรที่ผิ ดพลาด แต่เรื่องความรักกลับไม่ค่อยคิดมาก

แบบที่ 3

คุณเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คุณชอบที่จะอยู่คนเดียว เพื่อใช้เวลาคิดและสร้างสิ่งต่างๆ ชอบที่จะใช้เวลาทำงานคนเดียว เพื่อให้งานออ กมาดีที่สุด คุณมักเขินอายเมื่ออยู่หน้าคนที่ชอบ บางครั้งก็พลาดความสัมพันธ์ดีๆ ไปอ ย่ างน่าเ สี ยดาย

แบบที่ 4

คุณชอบอะไรรวดเร็วทันใจ คิดเร็วทำเร็ว ปรับตัวเก่งและเร็ว เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ เจ้าอารมณ์เล็กน้อย เมื่ออยู่กับคนที่ชอบ จะชอบเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ ทำให้คนรักอาจไม่พอใจ

ที่มา  lifein-hug