ท่านั่งของคุณ บอ กความเป็นตัวตนของคุณได้

เคยสังเกตท่านั่งของตัวเองบ้างไหม ว่ามีลักษณะการนั่งเป็นแบบไหน แล้วรู้กันไหมว่าการนั่งของคุณนั้น มันสามารถบอ กถึงตัวตนของคุณได้ วันนี้เราจึงมีบททดสอบท า ยนิสัยจากท่านั่งมาท า ยนิสัยกัน ถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือ กท่านั่งของคุณกันเลย แล้วไปอ่ า นคำทำนายต ามหมายเลขที่เลือ ก

หมายเลข 1 นั่งขาตรง

คุณไม่ชอบแสดงอารมณ์ต่อหน้าคนหมู่มาก ไม่ชอบท ะ เ ล า ะกับใคร แถมถ้ามีใครมาท ะ เ ล า ะกัน หรือจูบกันต่อหน้าคุณคุณก็จะรู้สึกอึดอัด เพราะคุณคิดว่าพฤติก ร ร มแบบนี้ควรทำในที่มิดชิด ไม่ควรแสดงออ กต่อหน้าคนอื่น ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเอาน้ำหนักทิ้งไปบนเท้าทั้งสองข้าง

คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ของตัวเองออ กมา แถมคนยังเป็นพวก ที่ชอบโชว์ออฟชอบอวด ถ้าคุณไม่ชอบเอาน้ำหนักทิ้งไปที่เท้า คุณรู้สึกลำบากเวลาคุยหรือเจรจากับผู้อื่น ดูเหมือนหัวโบราณเก็บตัว แต่จริงๆ แล้วคุณยินดีที่จะแบ่ งปัน เรื่องในใจให้ผู้อื่นฟัง แถมยังเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความย ากลำบาก

หมายเลข 2 นั่งขาขนานกันแต่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

คุณไม่เคยทำอะไรเกินกำลัง คุณคิดว่าเรื่องราวทุกอ ย่ างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เป็นคนดื้อ ดึง มุ่งมั่น และจะไม่ยอมแพ้ก่อนจะถึงเป้าหมาย คุณแคร์ในรูปลักษณ์ภายนอ ก และใช้เวลาความพย าย ามไปกับการทำให้ตัวเองดูดีขึ้น แต่มันก็ไม่สามารถเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ หัวใจคุณเปราะบางรับไม่ได้กับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่น

หมายเลข 3 นั่งไขว่ห้าง

คุณเป็นคน มีจิตนาการสูงส่ง ดูเหมือนว่าสมองคุณไม่เคยหยุดนิ่ง แถมยังเต็มไปด้วย ไอเดียดีๆ เสมอทำให้ใครๆก็ชอบความคิดเห็นของคุณ คุณเป็นศูนย์กลางของเพื่อนๆ ที่ทำให้บ ร รย ากาศกระตือรือร้น และคุณก็ไม่สามารถทนต่อชีวิตธรรมดาๆ ได้ คุณชอบท่องเที่ยว

และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เรื่องย ากสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตัดผม เปลี่ยนงาน เปลี่ยนที่อยู่ และอีกหล า ยๆ เรื่องและคุณก็จะไม่เ สี ยเวลาไปกับเรื่องที่ทำให้คุณไม่มีความสุข

หมายเลข 4 นั่งเข่าแยกออ กจากกัน เท้าชี้ไปด้านนอ ก

ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรคุณจะคิดอ ย่ างรอบคอบ จนถึงขั้นเรื่องมาก ชีวิตของคุณ แม้ว่าจะค่อนข้างยุ่งวุ่นวาย แต่มันก็เป็นไปต ามตรรกะที่คุณวางไว้เอง คุณไม่สามารถโฟกัส ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เวลาพูดๆ อยู่ก็เปลี่ยนหัวข้ อบ่อยๆ คนอื่นอาจจะคิดว่าคุณ เป็นคนเอาตัวเองเป็นใหญ่เพราะว่าคุณไม่สนใจว่าคนอื่นกำลังพูดอะไร

หมายเลข 5 นั่งเข่าชิด เท้าชี้เข้าใน

คุณเป็นคน มีความคิดสร้างสรรค์และดึงดูดคนเก่ง แต่ในขณะเดียวกันก็หน่อมแน้มหน่อยๆ คุณเป็นคนที่สามารถทำงานหล า ยๆ จ๊อบได้ในเวลาเดียวกัน แต่การให้คุณโฟกัสที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง กลับเป็นเรื่องย าก แม้ว่าปกติแล้ว คุณจะเป็นคนพูดไม่ค่อยคิด แต่เพื่อนๆก็ยังชอบคุณ บางครั้ง

คุณจะประมาทความย ากลำบากของปัญหาแถมยังเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ แต่ถ้าคุณแก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ คุณก็จะเอาเรื่องนั้นให้คนอื่นทำแทนเพื่อจะได้ไม่เ สี ยเวลาตัวเองและไม่ทำให้ตัวเองกดดันจนเกินไป

ที่มา   e-yhangwa