ท่าจับมือถือ บอ กตัวตนที่ซ่อนอยู่ในใจของคุณได้

เมื่อปัจจุบันนี้มือถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของหล า ยๆ คน และไม่ว่าจะทำกิจก ร ร มอะไรของชีวิต คุณก็จะมีมือถืออยู่ข้างกายตลอ ดเวลา และวันนี้เราจะพาคุณนั้นดูว่าท่าจับมือถือของคุณนั้นเป็นแบบไหน เพราะท่าจับมือถือสามรถที่จะบอ กตัวตันที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณได้ เมื่อเลือ กท่าจับมือถือได้แล้ว เราก็ไปอ่ า นคำทำนายตัวตนพร้อมๆ กันค่ะ

แบบที่ 1

คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมาก กล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย เมื่ออย ากได้อะไร จะยอมทำทุกอย่ างในเรื่องความรัก คุณชอบที่จะใช้เวลา ศึกษาดูใจและนิสัย บางครั้งคุณอาจ ถูกมองว่า เป็นคนเก็บตัว

แบบที่ 2

คุณฉลาดทันคนมีเหตุผล เป็นคนชอบคิดวางแผนก่อน ลงมือทำทำอะไร เป็นขั้นตอนมีประสิทธิภาพ และตรงเป๊ะทุกอย่ างกับชีวิตทำให้ไม่ค่อยเจอกับอะไร ที่ผิ ดพลาด แต่เรื่องความรัก กลับไม่ค่อยคิดมาก

แบบที่ 3

คุณเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ คุณชอบที่จะอยู่คนเดียวเพื่อใช้เวลาคิด และสร้างสิ่งต่าง ๆ ชอบที่จะใช้เวลาทำงานคนเดียว เพื่อให้งานออ กมาดีที่สุด คุณมักเขินอาย เมื่ออยู่หน้าคนที่ชอบบางครั้ง ก็พลาดความสัมพันธ์ดีๆไปอย่ างน่าเสียดาย

แบบที่ 4

คุณชอบอะไรรวดเร็วทันใจ คิดเร็วทำเร็วปรับตัวเก่ง และเร็วเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ เจ้าอารมณ์เล็กน้อย เมื่ออยู่กับคนที่ชอบจะชอบ เป็นผู้นำในความสัมพันธ์ ทำให้คนรักอาจไม่พอใจ

ที่มา stand-smiling