ทำได้ง่ายๆ โอนเงินผิ ดบัญชี ขอคืนได้ง่ายๆ

เมื่อทุกวันนี้การทำธุรก ร ร มทางการเงินนั้นสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนเป็นอย่ างมาก และที่สำคัญอยู่ที่ไหนก็ทำธุระก ร ร มทางการเงินได้ จึงทำให้บางคนนั้นอาจจะใจร้อนรีบโอนเงินโดยที่ไม่ได้ตรวจเช็ตเลชบัญชีก่อนที่จะโอน จึงทำให้มีการโอนเงินนั้นผิ ดบัญชีอยู่บ่อยครั้ง แต่วันนี้คุรไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการโอนเงินผิ ดอีกต่อไป วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับ ทำได้ง่ายๆ โอนเงินผิ ดบัญชี ขอคืนได้ง่ายๆ ไปดูขั้นตอนการขอเงินคืนได้ง่าย

ขั้นตอนการขอเงินคืนมีดังต่อไปนี้

1. เก็บหลักฐานการโอนเงินต่าง ๆ ไว้ให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินที่ออ กมาจากตู้เอทีเอ็ม หรือจะเป็นหน้าจอ การโอนเงินทาง Internet Banking หรือ Mobile Banking

2. ติ ด ต่ อไปที่ธนาคารปล า ยทางที่คุณโอนเงินผิ ด เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิธีการขอเงินคืน โดยธนาคารแต่ละ แ ห่ งก็จะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันออ กไป

3. แต่ส่วน มากที่ธนาคารจะแนะนำก็คือ ให้คุณนำเอ กส ารการทำรายการและสำ เ น า บั ต ร ป ร ะ ช า ช น ไปแ จ้ ง คว ามที่สถานีตำ ร ว จไว้ก่อน ต่อจากนั้นก็ให้นำหลักฐานการแจ้งความทั้งหมดไปติดต่อกับธนาคารอีกครั้ง

4. สิ่งที่ธนาคารต่าง ๆ จะช่วยคุณได้ก็คือ จะช่วยประสานงานไปยังเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่ง ที่คุณโอนเงินไปให้ผิ ดบัญชี เพื่อติดต่อขอเงินคืนให้ แต่คุณต้องเข้าใจธนาคารอ ย่ า งหนึ่งก่อนว่า ธนาคารไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเงินจากบัญชีของลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในทันทีทันใด

5. หากเจ้าของบัญชีที่คุณโอนเงินเข้าไปไม่ยินยอมที่จะคืนเงินให้กับคุณ สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือ ฟ้ อ ง ร้ อ ง เพื่อขอเงินคืนด้วยตัวเองจากเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่ง

คนอื่นโอนเงินผิ ดมาให้คุณ

1. หากคุณได้รับโทรศัพท์มาแจ้งว่า มีคนโอนเงิน มาให้คุณผิ ดบัญชีแล้วนั้น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบบัญชีของคุณก่อนว่ามีเงินโอนเข้ามาต ามที่มีคนโทรมาแจ้งหรือเปล่า ซึ่งถ้าคุณมี Internet Banking หรือ Mobile Banking

คุณก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายการได้เลยทันที แต่ถ้าบัญชีของคุณไม่มี Internet Banking หรือ Mobile Banking คุณก็สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ตู้เอทีเอ็ม หรือ อั พ เ ด ต สมุดบัญชีก็ได้เช่นกัน เพื่อดูรายการโอนเงินที่เข้ามา ว่าถูกต้องตรงกับที่เจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้หรือไม่

2. ซึ่งถ้าหากคุณตรวจสอบแล้วเป็นการโอนเงินผิ ดบัญชีจริง ๆ และไม่ใช่เงินของคุณจริง ๆ คุณจึงต้องโอนเงินกลับไปให้เจ้าของบัญชี

แต่หากว่าคุณทำเฉยไม่ยอมคืนเงิน เจ้าของเงินอาจจะทำการฟ้องร้อง เพื่อเรียกเงินคืนจากคุณได้ และทำให้คุณต้องเสียเวลาไปทำการขึ้น โ ร ง ขึ้ น ศ า ล

เรื่องเงินเรื่องทองไม่เข้าใครออ กใครนะคะ ถ้าจะทำธุ ร ก ร ร ม ทางการเงินต้องสำรวจให้รอบคอบ จะได้ไม่ต้องมาเป็นเรื่องยุ่ ง ย า ก ภายหลังค่ะ

ที่มา krustory