ทำบุญต ามวันเกิด เสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์ ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ

วันนี้เราจะพาคุณไปทำบุญ ถวายสิ่งของต ามวันเกิดของคุณ กับ ทำบุญต ามวันเกิด เสริมโชคลาภ ดึงดูดท รั พ ย์ ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องทำบุญอย่ างไร ถวายสิ่งของอะไรบ้าง

การสะเดาะเคร าะห์ การทำบุญ ก็นับว่าเป็นการทำบุญที่จะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของด วงชะต าให้กับตัวเองทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และในวันนี้เราได้มีการทำบุญส่ งเสริมด วงประจำวันเกิดที่ถูกต้องมาฝากกัน

1 เกิด = วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยู่ในตำแหน่งเบียด แก้ไขด้วยการไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ เช่น ฉัตร หลังคา ร่ม ห้องน้ำ โบสถ์ วิหาร ศาลา หรือไปสักการะพระปางนาคปรก ไต่ฮงกง พระนารายณ์

ด้วยพวงมาลัยหล า ยสี ขนาด 1 ศอ ก จำนวน 6 พวง จะเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการ ปล่อยน ก ปล่อยป ลา ทุกชนิด เพื่อเพิ่มโชคลาภ ใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี ถ้าต้องการให้บริวารดี ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์

2 เกิด = วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ แก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติ หรือ กล้วย ปรุงเป็นอาหารก่อน ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ นั่นคือ เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย ผ้าไตรจีวร ไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่อุมาเทวี เจ้าแม่ทับทิม ด้วยข้าวพร้อมน ม และดอ กกุหลาบ จะทำให้การงานราบรื่น ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันเสาร์ เพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์

3 เกิด = วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งทุ กขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วย ข้าวหอม ฟั กทอ ง มัน แตงกวา เผือ ก ปรุงเป็นอาหารก่อนทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวพฤหัส คือ พระพุทธรูป ผ้าไตรจีวร หนังสือตำราต่าง ๆ ไปสักการะพระพุทธชินราช

หลวงพ่อโต พระพุทธโสธร ท้าวมหาพรหม ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาว ไม่ก็ด อ กดาวเรือง ส่ งเสริมการงานให้รุ่งเรืองขึ้นไป ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการสวดมนต์ ถือศีลกินเจ ทำสมาธิในวันพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มโชคลาภ และต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และไม่พูดจาหย าบค าย

4 เกิด = วันพุธ

ดาวพุธอยู่ในตำแหน่งผล ควรเสริมด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ ไม่พูดห ย าบคาย ใส่ ร้ ายผู้อื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ หนังสือธรรมะ ไปสักการะเจ้าพ่อเสื อด้วย เนื้ อ ห มู

หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง จะช่วยให้การงานประสบความสำเร็จ ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคร าะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล ไม่ทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

5 เกิด = วันอังคาร

ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง แก้ไขด้วยความขยันหมั่นเพียร หนักเอาเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ เครื่องบรรเทา ไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระพิฆเนศ พระนอน ควรบูช าด้วยข้าว ขน มอร่อย พร้อมกับด อ กแคขาว

หรือ ด อ กดาวเรืองก็ได้ จะช่วยส่ งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาเสมอ ในเรื่องของการ การสะเดาะเคร าะห์ ควรภาวนาสวดมนต์ กินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตสว่างไสว สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชค เพิ่มบารมีให้กับตัวเอง

6 เกิด = วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จำเป็นที่จะต้องเสริมบารมี ด้วยการแต่งตัวให้ดูดี ให้ดูมีภูมิฐาน โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้มเสมอ ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นคือ การบริจาคทาน เงินทำบุญ น้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ สิ่งที่ควรบูช า

และไปสักการะ พระโพธิสั ตว์กวนอิม บูช าด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นๆ และทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะดี จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การสะเดาะเคร าะห์ ทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์ จะเป็นการเสริมด วงชะต า เพิ่มพูน มหาเสน่ห์

7 เกิด = วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไข ในเรื่องของการใส่บาตร ควรถวายด้วยน้ำมัน มะพร้าว ทำบุญต่อ ด วงชะต า ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง อุปกรณ์ไฟฟ้า ไฟฉาย ที่ช่วยในการให้แสงสว่าง เป็นการสื่อถึง การสว่างไสวในชีวิต สิ่งที่ควรบูช าและไปสักการะนั่น คือพระปางถวายเนตร พระศิวะ กวนอู พระแก้วมรกต โบสถ์

และเจดีย์ต่างๆ พร้อมด อ กไม้สีแดง ช่วยในเรื่องของยศฐาบรรดาศักดิ์ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป การสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า ไม่รับประทานเ นื้ อ วั ว การปล่อยเ ต่านั้น ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ถ้าทำมั่ วๆ อาจเป็นบ า ป มากกว่าได้บุญ เหล่านี้แหละ หากทำแล้วจะช่วยในเรื่องของโชคล าภให้กับตนเอง

ที่มา tamnanna