ถึงอยู่ไกล แต่ถ้าใช่ยังไงก็สำคัญ แต่ถ้าอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่ยังไงก็รำ ค า ญ

ถึงอยู่ไกล แต่ถ้าใช่ยังไงก็สำคัญ แต่ถ้าอยู่ใกล้แต่ไม่ใช่ยังไงก็รำ ค า ญ

ความสำคัญ ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่ มันต่ างกันมาก ตอนนี้คุณกำลังเจอกับคนไหนอยู่คะ ถ้ารักตัวเองจงเลือกคนที่ใช่แล้วคุณจะมีความสุขมาก

ถ้าเป็นคนที่ใช่ ไกลแค่ไหน ชาติไหนก็ต้องเจอกัน แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ ถึงอยู่ใกล้ สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันอยู่ดี จะให้นิย ามความหมายของคำว่า คนที่ใช่ เขาก็คือคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับเขา คนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ ด้วยการกระทำเหล่านี้ค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ คนที่ใช่ VS คนที่ไม่ใช่

1 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกเป็น ผู้รับ มากกว่า ผู้ให้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ ต้อง เสียสละ บน ความเห็นแก่ตัว ของเขา

2 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก รักตัวเอง ที่เลือกเขา คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึกว่ากำลัง ทำร้ า ยตัวเอง

3 คนที่ใช่ มีไว้ให้ รัก คนที่ไม่ใช่ มีไว้ให้ เรียนรู้

4 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก เสียความเป็นตัวของตัวเอง

5 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เป็น ทุกสิ่งทุกอย่ าง ของเขาต่อหน้าคนอื่น คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณ รู้สึก ไม่มีตัวตน และ ไม่สำคัญ

6 คนที่ใช่ จะทำให้ คุณ ไม่ต้องการ คนอื่นทั้งโลก คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คนอื่น เติมเต็ม คุณได้มากกว่าเขา

7 คนที่ใช่ จะรักคุณ อย่ างไม่มี เงื่ อ นไข คนที่ไม่ใช่ จะให้คุณ ทำต าม เงื่ อ นไข เขาถึงจะรักคุณ

8 คนที่ใช่ จะทำให้ สิ่งที่คุณต้องการ เป็นไปได้ คนที่ไม่ใช่ จะทำให้ คุณต้อง ยอมรับ สิ่งที่คุณไม่ต้องการ

9 คนที่ใช่ จะทำให้คุณ เรื่องที่ ทะเล าะกัน เป็นเรื่องเล็กน้อยคนที่ไม่ใช่ จะทำให้ ทุกเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ต้อง ทะเล าะกัน

ถ้าเราคือคนที่ใช่ เขาจะตั ดทุกคนออกไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย