ต้นไม้ 9 ชนิดที่ อย่าเอามาปลูกในบ้าน

คนโบราณมีความเชื่อที่ว่าหากเรานำต้นไม้มงคลมาปลูกไว้ในบ้าน คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านจะอยู่อย่างสุขสบาย และมีเงินมีทองใช้ตลอ ดทั้งปี และเมื่อมีต้นไม้มงคลที่ปลูกในบ้านได้ ก็มักจะมีต้นไม้ที่ปลูกในบ้านไม่ได้ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอ ต้นไม้ 9 ชนิดที่ อย่าเอามาปลูกในบ้าน ไปดูกันว่ามีต้นไม้อะไรบ้างที่ไม่ควรนำมาปลูกในบ้าน

สำหรับผู้ที่มีบ้านและรักต้นไม้ชอบธรรมช าติรักร่มเงาของไม้ใหญ่ หากต้องการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้าน ควรเลือ กและรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆ

การเติบโต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากปลูกต้นไม้นั้นๆ วันนี้เรานำเอาต้นไม้ 9 ชนิด ที่ได้รับความนิยมปลูกในบริเวณบ้าน แต่ไม่ควรที่จะปลูกใกล้กับตัวบ้าน มากเกินไปพร้อมด้วยเหตุผล

1 กระถินณรงค์ เป็นไม้ขนาดกลาง โตไว ลำต้นสูง 10-20 เมตร ลำต้นตั้งตรง นิยมนำไม้ไปทำถ่าน เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกต ามข้างทาง สถานที่ราชการและสวนป่าเพื่อให้ร่มเงา ออ กด อ กเป็นช่อสีเหลือง

มีกลิ่นหอม ด อ กห้อยย้อยเหมือนหางกระรอ ก ออ กด อ กปีละ 2 ครั้ง ไม่นิยมปลูกใกล้ตัวบ้าน มากเพราะละอองเกสรของด อ ก จะรบกวนหรือ กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ในคนที่เป็นโ ร คแพ้อากาศหรือแพ้เกสรด อ กไม้

2 ต้นพญาสัตบรรณ หรือ ต้นตีนเป็ด เป็นต้นไม่ขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 15-35 เมตร มีใบเป็นรูปมนแกมรูปไข่กลับปล า ยแหลมเป็นติ่ง ขอบใบเรียบ มี ด อ กเล็กสีเขียวอมเหลืองหรืออมขาว

จะออ กด อ กช่วงเดือนตุลาคม-มีนาคม ต้นตีนเป็ดมีกลิ่นแรงซึ่งอาจทำให้เวียนหัวได้ จึงไม่ควรปลูกใกล้บ้าน หากต้องการปลูกในบริเวณบ้านก็ควรเว้นห่างจากบ้าน และต้นไม้อื่นเพื่อให้ต้นตีนเป็ดแ ผ่ พุ่มได้อ ต างเต็มที่

3 ต้นหูกระจง หรือ ต้นแผ่บารมี เป็นต้นไม่ที่โตเร็วมีอ า ยุ ยื น เป็นทรงพุ่มแตกกิ่งเป็นชั้นๆ ให้ร่มเงาได้ดีเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ แต่รากของต้น หู ก ระจ งซึ่งเป็นรากลอย จะแผ่ออ กด้านข้างซึ่งรากนี้แข็งแรงมาก อาจทำให้โครงสร้างของบ้านหรืออาคารเสียห า ยได้ จึงควรปลูกให้ไกลจากบ้านพักที่อยู่อาศัย

4 ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงตั้งแต่ 4-25 เมตรและอาจสูงได้ถึง 30 เมตรอาจสภาพแวดล้อมเหมาะสม ผลัดใบในเดือนกุมภาพันธ์ ออ กด อ กปีละ 1 ครั้งช่วยเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

โดยมีระยะเวลาออ กด อ ก 2-3 สัปดาห์ หากต้องการปลูกในบ้านควรเว้นระยะห่างจากอาคารอต างน้อย 6 เมตร เพราะรากของต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จะชอนไชไปใต้ดินได้ไกล แถมด อ กและใบก็จะร่วงในช่วงผลัดใบด้วยทำให้ต้องคอยเก็บกวาดบ่อยๆ

5 ต้นก้ามปู หรือ ต้นฉำฉา หรือที่รู้จักกันในชื่อ ต้นจามจุรี เป็นไม้เศรษฐกิจที่โตเร็ว มีกิ่งก้านย าวมีใบดก มีลักษณะเป็นพุ่ม ให้ร่มเงาดี มีรากแก้วที่แตกแขนงออ กด้านข้างแ ท ง

ขนานกับพื้นดินตื้นๆ แผ่ไปใต้ดินได้ย าวกว่า 10 เมตร เพื่อเป็นฐานพยุงลำต้นที่เป็นทรงพุ่มกว้างใหญ่ เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการพื้นที่มากหากต้องการปลูกในบ้าน

6 ต้นไทร เป็นไม้ประดับที่ปลูกง่ายอ า ยุ ยื น มีใบเรียงซ้อนกันหล า ยชั้น ทรงพุ่มแน่นทึบ สามารถกั้นเสียงรบกวนจากภายนอ กและดูดซับค วั น พิ ษ และฝุ่นละอองได้อ ต า งดี

นิยมปลูกกลางลานบ้านให้ร่มเงาดี มีรากที่ย้อยจากต้นลงดินแล้วแตกเป็นต้นได้อีก โดย ร า ก ไทรสามารถเลื้อยไปได้ไกลกว่า 10-20 เมตร หากปลูกใกล้บ้านอาจทำให้บ้านเรือนอาคารเสียห า ยได้

7 ต้นโพธิ์ เป็นไม้ม ง ค ลต ามความเชื่อในศ า ส น า พุ ท ธ โพธิ์เป็นไม้ใหญ่ที่สามารถโตและมีความสูงได้ถึง 30 เมตร มีรากที่สามารถแผ่ไปได้ไกลมาก

ซึ่งการแผ่ของรากอาจก่อให้เกิดความเสียห า ยกับบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยได้ ทั้งนี้ ต้นไทรจะมีความน้ำที่ขังอยู่ต ามกิ่งซึ่งอาจกล า ยเป็นต้นเหตุของปัญหา เ ชื้ อ ร าในสวนของบ้านเราได้

8 ต้นเ ต่ า ร้ า ง หรือ ต้นเขือง เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ ปาล์ม ต้นเป็นปล้องสูงชะลูด สามารถสูงได้ถึง 10 เมตร ต้นมีกาบใบหุ้มประสานกัน มีจั่นที่คอผลเป็นผลกลมห้อย

เป็นพวง ร ะ ย้ า มีผลแก่สีแดงและสีม่วงดำ ซึ่งผลของต้นเต่าร้าง จะทำให้ผิวระคายเคือง จึงไม่ควรปลูกในบริเวณบ้านเรือน หรือบริเวณที่มีผู้คนนั่งเล่นพักผ่อนกัน

9 ต้น มะม่วง ต้นไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกกัน มาก มีความสูงได้ถึง 30 เมตร มีผลรับประทานได้ ดูแลง่ายไม่ต้องรดน้ำ ไม่กลัวฝน นิยมปลูกรอบๆบริเวณบ้าน

แต่ไม่ควรปลูกใกล้บ้าน มากเพราะจะมีปัญหาของจากน้ำย า ง ซึ่งหากโดนเสื้อผ้า ผิวหนัง หรือรถยนต์ จะทำให้เกิดคราบสกปรกทำความสะอาดย าก

การปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณบ้านนั้น เราควรศึกษาข้ อดีข้ อเสียของต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกให้ดีเสียก่อนเริ่มลงมือปลูกหรือนำลงดิน

เพราะหากปลูกต้นไม้ใดๆไว้ใกล้กับบ้านอาคารที่อยู่อาศัยมากจนเกินไป แล้วเกิดปัญหา อาจทำให้ต้องยุ่งย ากในการขุดย้ ายกันในภายหลัง

ที่มา krustory