ต้นไม้ 8 ชนิดปลูกไว้ในบ้าน ช่วยฟอ กอากาศ ห า ยใจสะดวกสดชื่น

จากผลการทดลองจากองค์การนาซ่าว่าพืชไม้สามารถปลูกในบ้านและช่วยฟอ กอากาศในบริเวณบ้านได้เป็นอย่ างดี สำหรับมลพิ ษทางอากาศที่เราต้องเผชิญในทุก ๆ วัน เช่น ฝุ่นที่ลอยในอากาศ ควันจากท่อไอเสี ยรถยนต์ และส า รพิ ษในอากาศที่เรามองไม่เห็น ทำให้ส่งผลต่อสุ ข ภ า พของเราในระยะสั้นและระยะย าว

ต้นไม้ฟอ กอากาศที่มีคุณสมบัติฟอ กอากาศ ดูดส า รพิ ษในอากาศจึงเป็นอีกทางเลือ กที่ดี จึงนิยมซื้ อมาปลูกกันภายในบ้าน นอ กจากฟอ กอากาศได้แล้วบางต้นยังช่วยในเรื่องอาการนอนย าก ล ดการกระตุ้นการเกิดภู มิแ พ้ อาการห อ บหืด ดักจับฝุ่นละออง เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ในบ้านได้อีกด้วย

วันนี้เราจึงได้รวบรวม 8 ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกง่ายในบ้าน เพิ่มความสดชื่น ให้ทุกคนได้หามาปลูก เพิ่มความสดชื่น ความน่าอยู่ในบ้าน แถมได้ในใช้เวลาว่างในบ้านอย่ างคุ้มค่าอีกด้วย จะมีต้นอะไรบ้างต ามเราไปดูเลยจ้า

1. ต้นเบญจมาศ

โดยทั่วไปแล้วคนนิยมปลูกเบญจมาศเพื่อความสวยงาม ซึ่งนอ กจากจะให้ดอ กที่สีสันสวยงาม แล้วต้นเบญจมาศยังมีความสามารถ ในการช่วยฟอ กอากาศได้ดี โดยมีงานวิจัยออ กมาว่าในเวลา 24 ชม. ต้นเบญจมาศนั้นจะสามารถดูดฝุ่นได้มากกว่า 9 0 เปอร์เซ็นต์

2. ต้นเฟิร์น

นอ กจากจะใช้ในการตกแต่งบริเวณบ้านเพื่อความสวยงามได้แล้วยังถือเป็นตัวช่วยสำคัญ ในการกรองฝุ่นละออง และช่วยฟอ กอากาศภายในห้องหรือบริเวณให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะเฟิร์นบอสตันถือเป็นพืชที่สามารถดูดอาการที่ไม่บริสุทธิ์

3. ต้นว่านหางจระเข้

ต้นว่านหางจระเข้นอ กจากมีคุณสมบัติทางด้านย าแล้ว การปลูกต้นว่างหางจระเข้ ยังสามารถจะช่วยดูดจำพวกฟอร์ ม า ลี น ได้เป็นอย่ างดี ซึ่งส่วน มากจะพบอยู่ในการเคลือบต่างๆ เช่น ย าทาเล็บ ย า เคลือบเฟอนิเจอร์ หรือสีทาบ้าน

4. ต้นวาสนา

นอ กจากชื่อที่มีความหมายดีแล้ว ยังถือเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงาม ลักษณะลำต้นกลมตรง มีใบเรียว ย า ว เป็นต้นไม้ที่จะช่วยฟอ กอากาศ เหมาะสำหรับวางประดับไว้ในตัวอาคาร ที่ทำงาน เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ให้กับที่ทำงานได้เป็นอย่ างดี

5. ต้นลิ้น มังกร

ต้นลิ้น มังกรนี้เหมาะที่จะนำมาปลูกในห้องนอน เพราะนอ กจากจะช่วยกรองอากาศ แล้วต้นลิ้น มังกรนั้น จะมีการคายออ กซิเจน ในเวลากลางคืน และจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ในตอนกลางวัน

6. ต้นกล้วยไม้

นอ กจากเป็นไม้ประดับที่ให้ดอ กสวยงามหลากหล า ยสีสันแล้ว ต้นกล้วยไม้ยังมีคุณสมบัติ ในการ ค า ย ออ กซิเจน และดูดคาร์บอนไดออ กไซด์ เวลากลางคืน

7. ต้นพลูด่าง

หล า ยคนนิยมปลูกในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่าย ไม่ต้องการแสงและน้ำมาก สามารถปลูกในบ้านได้ นอ กจากนี้ยังเป็นตัวช่วย ในการฟอ กอากาศได้เป็นอย่ างดี และยังสามารถช่วยล ดฝุ่นในอากาศได้ถึง 9 0 เปอร์เซ็นต์

8. ต้นปาล์มไผ่

ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้ต ามมุมห้องหรือมุมบ้านเพื่อความสวยงาม แล้วยังสามารถช่วยฟอ กอากาศได้อีกด้วยการปลูกต้นไม้ นอ กจากจะช่วยทำให้บ้านสดชื่น ดูร่มรื่น แล้วการเลือ กต้นไม้ที่สามารถช่วย

ฟอ กอากาศได้ก็จะช่วยให้อากาศที่เราห า ยใจเข้าไปนั้น สะอาดขึ้น ถือเป็นการได้ประโยชน์สองต่อ จากการปลูกต้นไม้ที่นอ กจากจะช่วยฟอ กอากาศ แล้วยังช่วยตกแต่งบ้านให้ดูมีชีวิตชีวาได้อีกด้วย

ที่มา  yimlamun