ตำราโบราณบอ กไว้ 13 สิ่งนี้ อย่ าทำเมื่อสร้างบ้าน มันไม่ค่อยดี

หากวันนี้คุณนั้นกำลังจะสร้างบ้าน วันนี้เราก็มีความเชื่อของคนโบราณมาแนะนำกับบทความ ตำราโบราณบอ กไว้ 13 สิ่งนี้ อย่ าทำเมื่อสร้างบ้าน มันไม่ค่อยดี ไปดูกันว่าอะไรบ้างที่คนโบราณไม่ให้ทำ เพราะมันไม่ดี

ความเชื่อที่เกี่ยวกับการปลูกบ้านสร้างเรือนของคนไ ท ยนั้น มีข้อห้ามและคำแนะนำหล า ยอ ย่ างที่บอ กต่อและเชื่อถือกัน มาแต่โบราณ ทั้งสิ่งที่ทำให้ช่วยเสริมค วามเป็น สิ ริ ม ง ค ลช่วยให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขและข้อห้ามที่ไม่ควรทำโดยเชื่อกันว่า หากทำผิดหลักจะทำให้บ้านของเรามีแต่เรื่องวุ่นวายตลอ ดเวลา วันนี้เราหยิบเอาเรื่องของการสร้างบ้านและเรื่องที่เกี่ยวกับบ้าน มาฝากเพื่อนๆกัน

1 อ ย่ านำสิ่งของจากวัดกลับมาบ้าน รวมทั้งวัตถุโบราณที่ไม่ทราบที่มาที่ไป โบราณถือกันว่าเป็นของอัปมงคล หากนำมาเก็บไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความโชคร้ า ยขึ้นกับคนทั้งบ้าน

2 การปลูกบ้านไม่ควรปลูกบนทางสามแพร่งเด็ดข า ดเพราะเชื่อกันว่าเป็นทางผ่ านที่พวกวิญญาณมักจะวนเวียนอยู่ หากมีบ้านตั้งอยู่จะทำให้คนในบ้านป่ ว ยบ่อ ย และมีเรื่องราวเดือ ดร้อนอยู่เสมอ

3 ห้ามปลูกบ้านขวางตะวัน เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้สมาชิกในบ้านอยู่กันอ ย่ างไม่มีความสุข มีความขัดแย้ง ทะเลาะกันในครอบครัวหรือมีคนเ จ็ บ ป่ ว ย

4 งานขึ้นบ้านใหม่ ห้ามจัดในวันเสาร์ เพราะวันเสาร์เป็นวันแรง ไม่เหมาะกับการทำการมงคล หากทำในวันนี้จะทำให้คนในบ้านมีปัญหาทะเล าะกันบ่อย

5 ห้ามต ากผ้ าหน้าบ้าน มีความเชื่อว่า จะเป็นการขวางทางโชค ทางลาภ เป็นการกีดขวางพลังงานดีๆที่จะไหลผ่ านเข้ามา และทำให้คนในบ้านอยู่กันอ ย่ า งไม่เป็นสุข

6 พ ร ะหรือรูปปั้นที่มีรอยแตกบิ่น ไม่ควรนำเข้าบ้านเพราะถือกันว่า สิ่งของที่แตกหักจะทำให้ครอบครัวมีปัญหา แตกแยก และมีเหตุให้ต้องทะเลาะกัน

7 ไม่ควรตั้งศาลพระภูมิไว้ใต้เงาบ้าน เจ้าที่ซึ่งเราเชิญลงมาเพื่อปกป้องรั ก ษ าบ้านของเราควรจะอยู่สูงกว่า คนในบ้านเพราะท่านเป็นเทวดาอา รัก ษ์ หากจัดตำแหน่งไม่ถูกไม่ควรก็เหมือนเป็นการไม่เคารพ อาจทำให้สมาชิกในบ้านไม่มีความสุข ทำกิจการงานใดๆก็ไม่ก้าวหน้า

8 ห้ามปลูกบ้านทับจอม ป ล ว ก เป็นข้อห้ามที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้บ้านที่อาศัยไม่สงบร่มเย็น คนอยู่อาศัยไม่มีความสุข ไม่มีโชคลาภเข้าบ้าน

9 ไม่ควรปลูกบ้านในพื้นที่ลุ่ม ต ามคำโบราณบอ กไว้ว่าที่ลุ่มมักเป็นเส้นทางของผีส า งหรือบรรดาวิญญาณ หากเราปลูกบ้านในจุดนี้ก็จะทำให้ถูกพวกวิ ญ ญา ณรบก วน อยู่กันไม่เป็นสุข คนในบ้านจะ เจ็ บ ป่ ว ย

10 ห้ามนอนหันหั วไปทิศตะวันตก ความเชื่อนี้ค่อนข้างถือกัน มาก เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศของผี เชื่อกันว่าถ้านอนหันหัว นอนไปทิศนั้นจะทำให้อายุสั้น

11 อ ย่ าปลูกบ้านใกล้ต้นไม้ใหญ่ เชื่อกันว่าต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุหล า ยสิบหรือหล า ยร้อยปี จะเป็นที่สิงของวิญญาณเร่ร่อน หากเราปลูกบ้านใกล้ต้นไม้เหล่านี้ จะทำให้เกิดโชคร้ า ยกับคนในบ้าน

12 ห้ามใช้เสาตกน้ำมัน มาปลูกบ้าน ไม้ที่มีการตกน้ำมัน เชื่อกันว่าเป็นไม้ที่มีนางไม้สิงอยู่ หากไปนำมาปลูกเรือนจะทำให้บ้านของเราร้อน ไม่สงบสุข เกิดปัญหาเพราะโดนวิญญาณรบกวนตลอ ดเวลา

13 ไม่ควรนอนใต้ขื่อ ห้ามนั่งหรือนอนใต้ขื่อบ้านเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้ผีเข้า หรือมีอาการป ว ดเมื่อยเ นื้ อตัว หรือป ว ด หั ว แบบไม่มีสาเหตุ

นอ กจาก 13 ข้อข้างต้นแล้ว ยังมีข้อห้ามเล็กๆน้อยๆอีก ดังนี้

1 ห้ามทำแหวกช่องกลางที่นอน

2 ห้ามทำขื่อให้มีขนาดใหญ่กว่าเสาบ้าน

3 ห้ามปลูกเรือนแบบศาลพระภูมิ คือ 2 ห้อง มีผนัง 1 ห้อง และ ไม่มีผนังอีก 1 ห้อง

4 ห้ามทำเรือนคร่อม ทับ ต้นไม้

5 ห้ามปลูกบ้านขวางคลอง

6 ห้ามสร้างบ้านที่มีระเบียง 4 ด้าน เหมือนกับ ศาลาการเปรียญ

7 การสร้างบ้าน ห้ามสร้างให้มีประตู 4 ด้าน และ หน้าต่าง 9 บาน และประตูไม่ควรอยู่กลางบ้าน

8 ห้ามสร้างจั่วบ้าน 4 จั่ว

9 บันไดบ้านห้ามลงทางทิศตะวันตก

10 ขั้นบันไดบ้านห้ามเป็นเลขคู่

11 ไม่สร้างน้ำพุที่มีทางไหลของน้ำเข้าทางบ้าน

12 ไม่นอนขวางกระดาน

13 ห้ามสร้างบ้านเป็นรูปตัวที

14 ห้ามสร้างทางลอ ดใต้ห้องน้ำ

15 ไม่สร้างภูเขาจำลองในบ้าน

16 ห้ามสร้างบ้านที่มีประตูหน้าและประตูหลังอยู่ตรงกัน เชื่อกันว่าเป็นเรือนอ กแตก

17 ห้ามปลูกเรือนคร่อมตอ

18 ห้ามใช้ช่อฟ้า ใบระกา เครื่องหลวง เครื่องวัด มาเป็นส่วนประกอบหรือแต่งบ้าน

19 ห้ามสร้างบ้านในที่ดินที่มีถนนล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

20 ห้ามสร้างบันไดที่เวียนจากซ้ายขึ้นไป

ความเชื่อทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เชื่อถือต่อกัน มาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่ า ต า ย า ย ซึ่งคนไ ท ยก็นิยมเชื่อและปฏิบัติกันต่อๆมา และความศรัทธาของคนที่มีความเชื่อนั้นก็มักจะช่วยทำให้ผู้ที่เชื่อได้รับความสุ ข ก ายสบายใจไม่ว่าจะทำมาหากินประ ก อ บอ าชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จได้

ที่มา krustory