ตรวจสอบลงทะเบี ยนเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ใครไม่ผ่านแล้วให้ทำแบบนี้

ตรวจสอบลงทะเบี ยนเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ใครไม่ผ่านแล้วให้ทำแบบนี้

ผ่านมาหลา ยวัน ในโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ที่รัฐบาลออ กมาจ่ายเงินเยี ยวย าประชาชน แต่สำหรับใครที่ ตร วจสอ บลงทะเบีย นเงินเยี ยวย า 5,000 บาท แล้วไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์ ทางกระทรวงการคลัง

เตรีย มเปิดรับการขอทบทวนสิทธิสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 เมษายน ตั้งแต่ 06.00 น. ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพียงช่องทางเดี ยว

ทั้งนี้ ทางกระทรวงคลัง ได้ระบุหลักเกณฑ์ผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้ดังนี้

-ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรอง ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรื่องเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com

-ให้ประชาชนที่กดยกเลิกการลงทะเ บียนโดยเข้าใจผิด

-ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะลงพื้นที่จริงเพื่อ ยื นยั นตัวตน และยืนยันความเดือ ดร้อน

หากผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านหลักเกณฑ์ ก็จะสามารถรับเงินเยี ยวย า 3 เดือนได้

ขณะที่จะมีการกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยี ยวย า 5,000 บาท ในวันที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 24.00 น.