ชีวิตจะดีขึ้นหากคุณเลิกอวด 10 สิ่งนี้ คนฉลาดเขาจะไม่ทำกัน

หยุดใช้ชีวิตเกินตัว ใช้จ่ายเกินความจำเป็น เงินเดือนหมื่นห้า แต่กินกาแฟแก้วละร้อย แต่คุณก็รู้อยู่แก่ใจ ว่าทั้งๆที่ไม่ได้อย ากกินจริงๆ แต่กินเพียงเพื่อ เพราะอย ากถ่ายรูปอวดลงโซเชียล เพราะมันเป็นโอกาสพิเศษ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนานๆทีในชีวิต

คุณจึงอย ากภูมิใจนำเสนอ อย ากโชว์ออ กมาให้เห็นว่าฉันก็สามารถ แต่คนที่เขาร ว ยจริง คนที่เขากินเป็นกิจวัตรประจำวัน เขาจะไม่มาเ สี ยเวลานั่งถ่ายรูปอวดลงโซเชียลหรอ ก เมื่อคุณร ว ยถึงในระดับหนึ่ง คุณจะตระหนักได้ว่าเวลามีค่ามากกว่าเงิน

คนรอบข้างคุณเขาดูออ ก เพราะเขารู้จักคุณมานาน เขารู้ว่าคุณทำงานอะไร เงินเดือนเท่าไร คุณหลอ กคนในโลกโซเชียลได้ แต่คุณหลอ กตัวเองและคนรอบตัวไม่ได้ ยิ่งคุณซื้อแต่ของที่ไม่จำเป็น มาอวดมากเท่าไร ไม่นาน คุณจะต้องยิ่งขายของที่จำเป็นออ กไปเพื่อประทังชีวิต

ในสังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำเป็นรู้ใคร เก่งจริงหรือ แค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่าใคร ฉลาดหรือ ใ ค ร โ ง่ มัน มีปรัชญาที่ คลาสสิค มากคือ ค น โ ง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมัก แ ก ล้ ง โ ง่ คนอวดเก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริงและ ฉ ลาดจริงและนี่คือ 10 เรื่องที่คนฉลาดเขาจะไม่อวดกับคนอื่น

1.อ ย่ าอวดความสุข

คน มีความสุข จริงไม่ต้อ งเที่ยวอวดใคร ๆ ว่ามีความสุข ถ้ามีความสุขเงียบ ๆไม่ได้ต้องโชว์คนอื่น ว่าชีวิตเพอร์เฟคต์ แค่ไหนนั่น ไม่ใช่คน มีความสุข แต่คือคน มีปมด้อย

2.อ ย่ าอวดความลับ

ไม่ว่ารู้จักใคร ก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อ ย่ าเที่ยวบ อ กความลับ กับใคร ๆ เพราะเก็บอะไรไว้ไม่อยู่หาคนที่ไว้ใจได้ ไม่กี่คนในชีวิต และเก็บความลับไว้ กับพวกเขาเท่านั้น

3.อ ย่ าอวดร ว ย

คน มั่งมี ไม่เคยต้องวิ่งวุ่น ทำอะไรอวด ใครคนไม่มีต้องดิ้น รนหาโน่นหานี่อวดคนอื่นถึงร ว ย แล้วอวดร ว ย ก็หมดตัวได้ ยิ่งจนแล้ว อวดร ว ยยิ่ ง ถังแตกตลอ ดไป

4.อ ย่ าอวดสำเร็จ

ชีวิตคนเรามีขึ้น มีลง ขาขึ้ นอ ย่ าหลง ระเริงขาลงจะได้ ไม่ถูกซ้ำเติมยิ่งสำเร็จยิ่งต้องถ่อมตน ถึงจะมีคนรัก และเอาแบบอ ย่ าง

5.อ ย่ าอวดเด่น

แม้เรารู้สึกเหนือ กว่าใคร ก็ไม่มีใครอย ากรู้สึก ด้อยกว่าเรา ถ้ารู้ตัวว่าเด่นให้ยกย่องคนอื่น ให้เขารู้สึกเท่าเทียม ไม่น้อยหน้า และอ ย่ าชิงดีชิงเด่นกับใคร

6.อ ย่ าอวดผลงาน

ผลงานดี ไม่ต้องโอ้อวด คนจะมองเห็น และชื่นชมเอง พูดถึงผลงานตัวเองอ ย่ างภูมิใจได้ แต่อ ย่ าพย าย าม เหนือคนอื่น ด้วยการวิจารณ์ ผลงานคนอื่น

7.อ ย่ าอวดเก่ง

เราไม่ใช่คนเก่งที่สุด ในโลกมี คนเก่งกว่า เราต้องยอมรับมีคนไม่เก่งที่อิจฉาเราต้องระวัง ถ้าอวดเก่ง จะไม่พัฒนา และอาจไม่มีที่ยืน

8.อ ย่ าอวดดี

คนอวดดี หยิ่งทะนงตัว ไม่มีใค รอย ากช่วยเหลือ เวลาลำบากจะไม่มีใครเหลียวแลต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน ตีค่าตนสูง แต่แสดงตนต่ำกว่า ที่เป็นเสมอ

9.อ ย่ าอวดฉลาด

คนฉลาดจริงจะไม่คุยโม้ จะฟังมากกว่าพูด จะไม่อวดฉลาด ให้ดู โ ง่แต่จะแกล้ง โ ง่ ให้ดูฉลาด และไม่ชอบ ทำให้คนอื่นหมั่นไส้

10.อ ย่ าอวดรู้

ถ้าไม่รู้อ ย่ าบอ กว่า รู้ให้ดูเท่ เพ ราะสุดท้าย จะกล า ยเป็น โ ง่ ไม่เ สี ยห า ยอะไร ที่คนอื่นจะรู้มากกว่าเราดี ซะอีกเราต้อง ฉวยทุกโอกาส เพื่อเรียนรู้จากคนอื่น

ที่มา  profession-j55