ชา วบ้า นได้เฮ มีมติให้ ฟรีค่าไฟส่ว นเกิน ยึดบิลเดือน ก.พ.

ชา วบ้า นได้เฮ มีมติให้ ฟรีค่าไฟส่ว นเกิน ยึดบิลเดือน ก.พ.

หลังจากที่มีกระแ สสำหรับค่าไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นมาก ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ กระทรวงพลังงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสนธิ​รัตน์​ สนธิ​จิ​ร​วงศ์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พลังงาน​ ได้ประชุมร่วมกับคณะก ร รมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อหามาตรการเพิ่มเติมในการลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน หลังมีการลดค่าไฟฟ้าให้แล้ว 3% ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน

ที่ประชุมมีมติให้ประชาชนจ่ ายเท่ากับอั ตร าที่ใช้เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ส่วนเกินจากเดือนกุมภาพันธ์ หากไม่เกิน 800 หน่วยประชาชนไม่ต้องจ่าย แต่หากเกิน 800 หน่วยแต่ไม่เกิน 3000 หน่วย ส่วนที่เกินประชาชนต้องจ่าย 50% แต่หากเกิน 3000 หน่วย ส่วนที่เกินประชาชนต้องจ่าย 70%

ขอบคุณภาพจาก ข่ า วช่ องวัน