ฉันไม่ได้ โ ก ร ธ ไม่ได้ เ ก ลี ย ด เธอ แต่แค่ไม่เคยลืมเท่านั้นเอง

ฉันไม่ได้ โ ก ร ธ ไม่ได้ เ ก ลี ย ด เธอ แต่แค่ไม่เคยลืมเท่านั้นเอง

เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าคำว่าให้อภั ยและการให้โอกาสนั้นมันเป็นคนละส่วนกัน

ถึงแม้เราจะให้อภั ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องให้โอกาสเขาเสมอไป ถึงแม้จะให้อภั ยบางทีก็ไม่ได้อย า กกลับไปคบไปยุ่งเกี่ยวหรือกลับไปสุงสิงด้วย

คนบางประเภทนั้นเรามีสิทธิ์เลื อ กที่จะเก็บเขาเอาไว้ในชีวิตหรือไม่ก็ได้ การให้อภั ยเขาก็หมายถึงเราได้ยกโท ษในสิ่งที่เขาเคยทำผิดต่อเรา

โดยที่เราไม่มีความโก ร ธแ ค้ นใด หลงเหลืออยู่ภายในใจอีกแล้ว เรารู้สึกว่าพร้อมที่จะให้อภั ยเขาได้ดังนั้นเราจึงให้อภั ย

การที่จะให้อภั ยใครสักคนนั้นบางทีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเป็นอย่างไร จะเสียใจกับสิ่งที่ทำไปหรือไม่จะได้รับโท ษใด หรือเปล่า

เราเพียงแต่ให้อภั ยเขาเพื่อปลดปล่อยความเคี ย ดแค้ นที่อยู่ภายในจิตใจของเราเอง

ปลดปล่อยความคิดและความรู้สึกในด้านที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราเอง เพื่อที่จะลบล้างความทุ กข์ภายในก็เท่านั้นเอง

มีบางครั้งที่เราไม่ยอมให้อภั ยคนเพราะคิดว่าตัวเราคงทำไม่ได้ เราไม่อย า กให้อภัยเขาคนนั้นเลยเพราะเขาไม่สมควรได้รับการให้อภั ย

ทำให้เราต้องแบกรับความโก ร ธแค้ นนั้นเอาไว้ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าความโก ร ธแ ค้ นเหล่านั้นจะมาพร้อมกับความทุกข์ที่จะวนกลับมาทำร้ า ยตัวเราเสียเอง

ทั้งที่คนที่ทำผิดจริง นั้นบางทีก็ไม่ได้มารู้สึกเจ็ บ ป ว ดอะไรกับเราด้วยเลย บางทีการให้อ ภั ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องฝืนกลับไปทำดีกับเขาเหมือนเดิม

แต่ หมายถึงการลบล้างเอาความเคี ย ด แ ค้ นและความเจ็ บ ป ว ดของตัวเราเองอ อ กไปก็เท่านั้นเอง มีบางครั้งที่เราอาจจะยอมให้อภัย แต่ขออยู่ห่าง กันไว้จะดีกว่า

ฉันเชื่อว่าทุกคน ต่างก็มีอดีตด้วยกันทั้งนั้น สำหรับฉันแล้ว อดีตที่ผ่านมา ฉันถือว่าเป็นบทเรียนที่สอนใจ

ให้ฉันเข้มแข็ง และเข้าใจชีวิตมากขึ้น สำหรับคนที่เคยทำให้ฉันเสียใจ ร้องไห้อยู่บ่อยๆ

หรือคนที่ดูถูก คนที่ทำลายความรู้สึกดีๆ ของฉันไป ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้น ความรู้สึกมันแย่มากๆ

ทั้งโก ร ธ ทั้งเก ลี ย ด และไม่อ ย ากเจอะเจอกันอีกเลย แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ฉันอดที่จะนึกขอบคุณคนเหล่านั้นไม่ได้

และฉันก็ไม่เคยเสียดายเวลาที่ผ่านไปเลย เวลาที่หมดไปกับการร้องไห้ เวลาที่หมดไปกับความทุ กข์ เพราะถ้าฉันไม่เคยผ่านช่วงเวลาเหล่านี้มา

ฉันคงไม่เข้มแข็ง และเข้าใจอะไรๆ ได้ง่ายเหมือนตอนนี้ มันเหมือนกับการที่ฉันได้ผ่านบททดสอบ ที่ย ากที่สุดในชีวิตตอนหนึ่งมาได้

กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมา ฉันไม่โก ร ธ ไม่เกลี ย ด แต่ไม่เคยลืมเท่านั้นเอง

เพราะเป็นสิ่งที่จะคอยเตือนให้ฉันไม่เลือก คบคนผิด ทำผิด ตัดสินใจผิดเหมือนอดีตที่ผ่านมา

ขอบคุณที่มา เอ๋ เพจ คำรัก 108resources