จำไว้ให้ขึ้นใจ 8 สัญญาณไฟ จากรถสิบล้อ เพื่อความปลอ ดภั ยในการเดินทาง

สำหรับคนที่ใช้รถบนท้องถนน เรามักจะเจอรถบ ร ร ทุกให้สัญญาณไฟแปลกๆ กระพริบบ้างละ ไฟเลี้ยวขวา เลี้ยวซ้ายบ้างละ ซึ่งบางทีหล า ยคนก็อาจจะงงว่าเปิดทำไม กำลังจะบอ กอะไรกับเราในขณะที่ขับรถต ามรถบ ร ร ทุก

วันนี้เราจึงมีสาระความรู้ดีๆ จะมาบอ กเล่าถึง ความหมายสัญญาณไฟ จากรถสิบล้อหรือรถบ ร ร ทุก เผื่อว่าใครต้องใช้ถนนร่วมกับพี่เบิ้ม หรือต้องออ กต่างจังหวัดบ่อยๆ ได้เจอ กันแน

1 เปิดไฟฉุ ก เ ฉิ นตรงทางแยก รถบ ร ร ทุกต้องการขับตรงไป

ขับรถเจอสี่แยก แล้วรถบ ร ร ทุกข้างหน้าเปิดไฟฉุ ก เ ฉิ น นั่นหมายความว่า รถบ ร ร ทุกต้องการขับตรงไปไม่เลี้ยวที่แยก หากคันหลังจะตรงก็สามารถขับต ามมาได้เลย

2 รถบ ร ร ทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้าย เมื่อมีรถจะแซง เชิญเลย/แซงได้

ขับรถเดินทางไกลบนเส้นทางตรงตลอ ดสาย เมื่อรถบ ร ร ทุกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า นั่นหมายความว่า สามารถเชิญแซงได้เลย เพราะข้างหน้าทางสะดวก สามารถแซงได้

3 รถบ ร ร ทุกเปิดไฟสูงใส่ เมื่อรถเลนตรงข้ามกำลังจะแซง เปิดไฟให้ทาง สามารถแซงได้

เมื่อคุณกำลังขับรถโดยเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อทำการแซงขึ้น แล้วรถบ ร ร ทุกที่กำลังสวนเลนเปิดไฟสูงใส่ ไม่ต้องตกใจ นั่นหมายความว่า เขากำลังเปิดไฟให้ทางเราอยู่ เพื่อที่จะให้คุณได้เห็นทางได้ชัดเจนขึ้น เพื่อที่จะทำการแซงไป

4 เปิดไฟเลี้ยวซ้ายที ขวาที สลับกัน สัญญาณเ ตื อ นระวัง

เมื่อขับรถเดินทางไกล แล้วรถคันด้านหน้าเป็นรถบ ร ร ทุก พร้อมส่งสัญญาณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายที-ขวาที สลับกัน นั่นหมายความว่า ระวังรถบ ร ร ทุกกำลังจะเบรก โปรดขับด้วยความเร็วต่ำ และห้ามแซงขึ้นไป เพื่อความป ล อ ด ภั ย

5 รถบ ร ร ทุกเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อมีรถจะแซง ไม่ปลอ ด ภั ยห้ามแซง

เมื่อคุณขับรถอยู่หลังรถบ ร ร ทุก แล้วพย า ย า มแซง รถบ ร ร ทุกจะเปิดไฟเลี้ยวขวา แต่ไม่มีซอย หรือทางเลี้ยวข้างหน้า นั่นหมายความว่า ไม่สามารถแซงได้ ห้ามแซง เพราะข้างหน้ามีรถสวน มา

6 รถบ ร ร ทุกที่ขับสวนทางมา กระพริบไฟเลี้ยวมาทางฝั่งรถคุณ พบ ด่ า นข้างหน้า ให้ระวังหรือเตรียมพร้อม

หากขับรถบนถนนแล้ว เกิดรถบ ร ร ทุกข้างหน้าที่สวน มากระพริบไฟเปิดไฟเลี้ยวมาฝั่งเรา ไม่ต้องคิดมากเพราะนั่นหมายความว่าข้างหน้ามีด่ า น ให้ระวัง หรือ เตรียมพร้อม

7 แ ฉ ล บ หั วรถบ ร ร ทุกอ กกมาทางด้านขวา แล้วกระพริบไฟสูง 1 ครั้ง ขอทาง หรือต้องเร่งเครื่องเพื่อขับแซง

เมื่อรถบ ร ร ทุกจะขอทาง หรือ ให้คุณเร่งเครื่องแซง มักจะส่งสัญญาณโดยรถบ ร ร ทุกจะวิ่งกัน มาเป็นแถว หนึ่งคันในแถวจะมีการแ ฉ ล บ หั วรถออ กมา พร้อมกะพริบไฟสูง 1 ครั้ง

8 ดับไฟหน้าแล้วเปิดขึ้น ข้างหน้ามี เ ห ตุให้ระมัดระวัง

หากขับรถอยู่บนถนน แล้วพบว่าอยู่ดีๆรถบ ร ร ทุกข้างหน้าที่สวน มา พร้อมกับดับไฟหน้า และเปิดขึ้น นั่นหมายความว่า ทางด้านหน้ามีเหตุ อุ บั ติ เ ห ตุ อั น ต ร า ย หรือ มีด่าน

เพราะภั ย อั น ต ร า ยอยู่รอบตัวเราตลอ ดเวลา ดังนั้นการไม่ประ ม า ท เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งภั ยที่เรามองเห็นและมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางไกลอ ย่ าลืมเช็คสภาพรถให้พร้อม แล้วคอยสังเกต 8 สัญญาณของรถบ ร ร ทุกให้ดี คนที่ขับรถออ กต่างจังหวัดบ่อยๆ จำเป็นต้องรู้เป็นอ ย่ า งยิ่ง เพื่อสามารถนำไปสังเกตเวลาขับรถได้ อีกทั้งเพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวคุณด้วย

ที่มา  krustory