จงเลือ กกล้วยที่ชอบมากที่สุด บอ กถึงบั้นปล า ยชีวิตของคุณได้

จงเลือ กกล้วยที่ชอบมากที่สุด บอ กถึงบั้นปล า ยชีวิตของคุณได้

ในชีวิตนี้ เราต่างมีความหวังว่าจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข แต่จะสมหวังได้อย่างไร ชีวิตไม่เที่ยง มีทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง หรือแม้บางครั้งจะร่ำร ว ย แต่ชีวิตก็ไม่สมดังใจหวัง มีความทุกข์ในใจลึกๆเช่นกัน

วันนี้เราจะมีภาพกล้วย 4 ภาพให้เพื่อนๆ เลือ กภาพที่ตัวเองชอบมากที่สุด เป็นการทำนายเกี่ยวบั้นปล า ยชีวิตของแต่ละคน ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำนาย หรือ การพย าการณ์ เป็นการใช้ก ร ร มวิธีหรือขั้นตอนอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เลือ กได้แล้วไปดูกันเลย

ชอบหวีที่ 4

คนที่มีเรื่องไม่สมหวังในบางครั้งเหมือนคุณ โดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้ว คุณมีชีวิตที่มีความสุขดี เข้าใจชีวิตและรู้จักหาความสุขให้ตนเอง อีกทั้งยังรู้จักการปรับอารมณ์ให้ตนเองมีความสุขกับชีวิต ทำให้มองออ กเลยว่า อนาคตชีวิตบั้นปล า ยคุณจะเป็นแบบไหน

แน่นอนว่าชีวิตคนเราต้องเจอพายุ เจอคลื่นอุปสรรคบ้างอยู่แล้ว แต่กุญแจสำคัญคือ ทัศนคติต่างหาก ฉะนั้น ชีวิตบั้นปล า ยของคุณ อาจมีบางเวลาที่สมหวังดังใจ แต่เวลาส่วนใหญ่จะสมหวัง เพราะคุณรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ ด้วยมุมมองด้านบวกของตัวเอง

ชอบหวีที่ 3

เป็นเหมือนอย่างชีวิตของคุณในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นในอ ดีต อนาคต และปัจจุบัน คุณก็จะถูกพับจนยับ จนเ จ็ บป ว ด บางครั้งบางคราวก็จะพบเรื่องที่ทำให้กังวลใจ แต่บางครั้งก็ทำให้มีความสุขจนย ากหาที่เปรียบ สำหรับบางคน อาจคิดว่าชีวิตที่ขึ้นๆ ลงๆ แบบนี้น่ารำคาญมาก เพราะบางครั้งชีวิตก็ดีจนสุดโต่ง แต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งที่มากมาย แต่อย่างไรก็ต าม คุณควรทำใจเตรียมพร้อมให้ดี

ชอบหวีที่ 2

ชีวิตนับวันยิ่งสมหวัง อายุของคุณก็มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยิ่งมีเสถียรภาพที่มั่นคง สงบนิ่ง หล า ยสิ่งที่คุณคิดไม่ตก ก็สามารถค่อยๆ เข้าใจจน มองให้ปลงได้ สุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าการมีชีวิตที่สงบ และมีความปลอ ดภั ยนั้น สำคัญมากที่สุด นอ กเหนือจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น เงินทอง ตำแหน่ง อำนาจ สิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ในชีวิตบั้นปล า ย คุณจะมีชีวิตที่ราบรื่นดั่งใจหวัง

ชอบหวีที่ 1

คุณจะสมหวัง เหมือนจิตใจที่ดีของคุณ ในช่วงครึ่งแรกของชีวิต คุณต้องทนแบกรับความขมขื่น เพราะสังคมนี้คนพูดความจริงมักจะอยู่ไม่ได้ แต่อย่าท้อ เพราะครึ่งหลังของชีวิตคุณ จะมีความสุขมาก และหล า ยสิ่งในชีวิตก็จะค่อยๆ ราบรื่นดังใจหวัง นี้คือสิ่งที่คุณสะสมมาในช่วงครึ่งแรกของชีวิต คุณจะสุขกายสบายใจมาก ยิ่งไปกว่านั้นจะมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้น

ที่มา   tainisai