จงมี 5 สิ่งนี้ก่อน ก่อนที่จะคิดออ กจากงานประจำ

หากวันนี้คุณนั้นวางแผนที่จะออ กจากงานประจำ คุณนั้นจะต้องมีแผนการที่ดี และจะต้องมีแผนสำรองไว้หากว่าแผนแรกของคุณนั้นล้มเหลว และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ จงมี 5 สิ่งนี้ก่อน ก่อนที่จะคิดออ กจากงานประจำ ไปดุกันว่าควรที่จะมีอะไรก่อน ก่อนที่จะออ กจากงานประจำ

ธุรกิจเป็นองค์การที่เกี่ยวข้ องกับสินค้า บริการ หรือทั้งสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภค ธุรกิจนั้นโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งธุรกิจส่วน มากมีเอ กชนเป็นเจ้าของ และบริหารจัดการเพื่อให้ได้กำไร และเพิ่มความมั่งคั่งแก่เจ้าของธุรกิจ

ธุรกิจยังอาจเป็นประเภทไม่แสวงหาผลกำไรหรือมีรัฐเป็นเจ้าของก็ได้ ธุรกิจที่มีหล า ยปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของอาจเรียกว่า บริษัท แม้คำว่า ‘บริษัท’ จะมีความหมายที่เจาะจงกว่านั้น คำว่า ‘ธุรกิจ’ มีความหมายครอบคลุมเรื่องเกี่ยวกับการค้าอย่ างน้อย 3 เรื่อง คือ

ตัวองค์กรการค้า, อุตสาหก ร ร ม หรือบริษัท หรือที่เรียกกันว่า ‘องค์กรธุรกิจ’ กิจก ร ร มที่เกี่ยวกับการค้า, อาชีพ และอุตสาหก ร ร ม เช่นในคำพูด ‘ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ต ามสภาพตลาด’ ส่วนของกิจก ร ร มทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ‘ธุรกิจเพลง’ หรือ ‘ธุรกิจคอมพิวเตอร์’

1 เป้าหมาย และแผนการ

ถ้าคุณไม่มีเป้าหมาย การเดินทางของคุณก็ย่อมไม่มีค่า นึกภาพดูสิว่า คุณต้องขับรถออ กจากบ้าน โดยมีน้ำมันอย่ างจำกั ด แต่คุณขับรถไปเรื่อย ๆไม่รู้ว่าจะไปไหน ต้องขับกี่ชั่ วโมง ดังเช่นการทำธุรกิจ

หากคุณทำไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่มี จุดมุ่งหมาย ก็ไม่ต่างอะไรกับเรือเล็กที่ลอยเคว้ง เราควรมีเป้าหมายและแผนการ ในการใช้ชีวิตไว้บ้าง

เพื่อที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้ถึงฝั่ง เราจงตั้งเป้าหมาย และที่สำคัญกว่าเป้าหมาย คือ ต้องทำยังไง ถึงจะสามารถไปยังเป้าหมาย ที่เราฝัน ที่เราตั้งไว้

2 แผน สำรอง

ไม่ว่าจะทำสิ่งใด การทำงานหรือ การใช้ชีวิต มันมีโอ กาสสำเร็จ และมีความผิดพลาดที่มากพอกัน ถ้าเรามีปัญหาเข้ามา แล้วเราเองไม่รู้ว่า จะต้องแก้ไขมันอย่ างไร เช่นนี้ คงไม่ดีแน่ สิ่งที่เราควรมี

เราควรคิดไว้ คือ ‘แผน สำรอง’ สำหรับแก้ไขปัญหาในหล า ย ๆ ระดับ เราควรคิดวิเคราะห์ถึงปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย ( กรณีที่เล วร้ ายที่สุด ) แล้วเตรียมตัว รับมือกับมัน

3 เงินเก็บ ที่เพียงพอ ให้คุณอยู่ได้

หลังจากที่เราออ กจากงาน ทุกการใช้ชีวิต จะมีความเสี่ ยงมากขึ้น เพราะเราไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนก่อน ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เราตั้งใจเอาไว้ อาจจะล้มเหลวหรือสำเร็จก็ได้ คุณต้องไตร่ตรองให้ดี

ควรมีแผนในการรับมือ กับปัญหา ที่จะผ่ านเข้ามาด้วย ทุกอย่ างนับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องเรียนรู้ ฉะนั้นแล้ว คุณควรมีเงินเก็บให้เพียงพอ ใช้ย ามจำเป็น และถ้าชีวิตไม่เป็นไปต ามแผน อย่ างน้อยก็ยังมีสำรองไว้ใช้

4 ลู่ทางทำธุ รกิ จ หรืออาชีพเส ริ ม

และถ้าใครที่มีความคิดว่า จะลาออ กจากงาน แล้วตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ออ กมาทำอะไรกิน ‘จงเลิกคิดไปเลย’ เพราะในบางที เราตัดสินใจออ กจากงานด้วยอารมณ์ชั่ ววูบ ที่คิดว่าไม่อย ากทำ ไม่อย ากเป็นลูกน้องใคร

หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยไม่ได้เตรียมพร้อมหากเราออ กมาแล้ว เราจะทำอะไร จะใช้ชีวิตยังไง ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดังนั้นแล้ว อย่ าลาออ ก ถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป หรือหาสิ่งที่อย ากทำไม่เจอ

5 ความรู้ และความชำนาญ

ถ้าคุณคิดจะออ กมาทำธุรกิจ ออ กมาเป็นเจ้านายตัวเอง ความชำนาญ ความรู้ และความสามารถที่เรามี จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่ถ้าไม่มีความรู้ความชำนาญอะไรเลย เราก็ต้องถามตัวเองก่อนเลยว่า

‘เราจะทำสำเร็จมั้ย’ ถ้าเจอคู่แข่ง จะรับมืออย่ างไร ปัญหาต่าง ๆ จะแก้ไขได้หรือไม่ ฉะนั้น จงหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เก่ง โดยใช้เวลาว่างที่มีในแต่ละวัน ทำคู่กันไป กับงานประจำก็ได้

ที่มา san-sabai, th.wikipedia.org