จงจำไว้ให้ดี หากพบเจอคนที่มี 8 นิสัยนี้ อ ย่ าคบให้เ สี ยเวลา

คนบางคนนั้นก็เหมาะกับการแค่พูดคุยด้วย แต่ไม่เหมาะที่จะคบหา หรือทำความรู้จัก จนสนิทด้วยหรอ กนะ เพราะอะไรหล า ยๆอ ย่ างของเขา ที่ทำให้บางครั้ง เราควรจะเว้นระยะห่างกับเขาเอาไว้จะดีกว่า ทำได้อ ย่ างมากก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นพอ

อ ย่ าพย าย ามที่จะสานสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นเลย ไม่อ ย่ างนั้นชีวิตที่เคยสงบสุขของเรา อาจจะ วุ่นวายมากกว่าเดิมก็เป็นได้ บางทีเราก็ต้องคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย ไม่ใช่เป็นคนอัธย าศัยดี จะคบกับใครก็ได้หรอ กนะ

อ ย่ าลืมนะว่าคนรอบข้างเราก็มีส่วนในการที่จะทำให้เรา มีความสุข หรือมีความทุ ก ข์ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เหมาะที่จะคบหาเราก็ต้อง รั ก ษ าระยะห่างเอาไว้ อ ย่ าสานสัมพันธ์ จนสนิทเกินไป ไม่อ ย่ างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งเ สี ยใจทีหลังก็เป็นได้

ชีวิตของคนเรามันช่างแสนสั้นเหลือเกิน บางทีเราก็จำเป็นต้องจัดการกับปัญหา 8 อ ย่ าง ต่อไปนี้ให้ดี นั่นก็เพร าะ จะได้ใช้ชีวิตอ ย่ างเป็นสุข ไม่ต้องไปเดือ ดร้อนใคร จงตั้งสติพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้น อะไรแก้ไขได้หรือไม่ได้ แล้วค่อย ๆ แก้ไปทีละอ ย่ าง

สิ่งใดเกินวิสัยแก้ไข อันนั้นก็คงต้องปล่อยไปต ามทีควรจะเป็น จงพูดกับตัวเองเสมอว่า เรามีเวลาแห่งความสุขเท่า ๆ กับเวลาที่ทุ ก ข์ ดังนั้น เราจะเลือ กทุ ก ข์หรือสุข ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะเลือ กแบบไหน

8 ไม่ช่วย การช่วยคนเป็นเรื่องดี แต่คนเหล่านี้ จำไว้ว่าไม่ควรช่วย

1. คนไร้วาจาสัตย์

2. คนทะเยอทะย านอย าก

3. คนที่ทำร้า ยคนอื่น เพื่อประโยชน์ตนเอง

4. คนที่ละเมิดศีลธรรม

5. คนไม่รู้คุณคน

6. คนตลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อย

7. คนใจคอคับแคบ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

8. คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิต

8 ไม่ลืม คนดีต้องรู้คุณคนอื่น คนเหล่านี้ไม่ควรลืมบุญคุณพวกเขา

1. ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดู

2. ไม่ลืมเพื่อนคบหาสนิทรู้ใจ

3. ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือเมื่อเดือ ดร้อน

4. ไม่ลืมสามีภรรย าผู้ร่วมทุ ก ข์ร่วมสุข

5. ไม่ลืมพี่น้องช่วยประคองกัน มา

6. ไม่ลืมบุญคุณครูอบรมสอนสั่ง

7. ไม่ลืมผู้รู้ชี้แนะและนำทาง

8. ไม่ลืมบุญคุณธรรมชาติฟ้าดิน

8 ไม่เกิน สำหรับผู้สูงวัย หนุ่ม ๆ สาว ๆ ก็ทำได้

พอเราผ่านโลก ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้ว ควรคิดในทุก ๆ เรื่อง

อ ย่ าได้ จริงจัง เกินไป จนทำให้เราต้องเดินไปสุดขั้ว

1. ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจนเกินไป

2. ไม่เดินเร็วเกินไป

3. ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

4. ไม่หวังชื่อเ สี ยงลาภยศมากไป

5. ไม่โ ก ร ธเกรี้ยวเจ้าอารมณ์

6. ไม่อยู่ในบ้านใหญ่เกินไป

7. ไม่กินอิ่มเกินไป

8. ไม่อย ากได้ใคร่มีเกินไป

8 ไม่คบ ระวังในการคบเพื่อน คน 8 ประเภทนี้ ไม่คบได้เป็นดี

1. คนที่มีจิตใจอาฆ า ต

2. คนเนรคุณคนอื่น

3. คนช่างยุให้แตกแยก

4. คนที่พูดเท็จเป็นไฟ

5. คนที่จมอยู่ในกิเลสตัณหา

6. คนคดที่ตีหน้าซื่อเป็นคนดี

7. คนอ กตัญญูคนอื่น

8. คนที่ต่อหน้าอ ย่ างลับหลังอ ย่ าง

8 อ ย่ า เส้นทางชีวิต พูดง่ายแต่กลับเดินย าก คนเหล่านี้จำขึ้นใจว่า อ ย่ า

1. อ ย่ าเข้าใกล้ คนคดชั่ วช้า

2. อ ย่ าคบหา คนกลับกลอ ก ไร้น้ำใจ

3. อ ย่ าระแวง คนตรงที่ใจซื่อ

4. อ ย่ าลืม ผู้มีพระคุณมีความรักให้

5. อ ย่ าอิจฉา คนร ว ยเพียงชั่ วข้ามคืน

6. อ ย่ าโ ก ร ธ ผู้หวังดีที่พูดจาไม่เข้าหู

7. อ ย่ าเชื่อ คนพูดคำหวาน หมายล่อลวง

8. อ ย่ าเย าะเย้ย คนเคราะห์ร้า ยอับโชค

จำไว้ว่า จงเลือ กคบเพื่อน เลือ กคนดีคนจริงใจ กับความรักความสัมพันธ์ เมื่อคบถูกคนชีวิตย่อมรุ่งเรือง แต่หากคบคนผิ ด จะต้องกลัดกลุ้มเ สี ยใจไปตลอ ดกาล

ที่มา  lifein-hug  meeyim