คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้น และเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ

คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้น และเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ

เพราะความรักไม่ใช่เรื่องที่ห้ามกันได้ง่ายๆ คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้น และเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ ในทางตรงข้าม คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้น และเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกัน

บางครั้ง ความรักไม่มีผิดถูก ไม่มีเหตุผลที่จะรักใครสักคน การห้ามใจไม่ให้รักนั้นย ากนัก
แต่คงเทียบไม่ได้กับการห้ามใจให้ลืมรัก

เพราะย่อมย ากกว่า คุณอาจทำได้เมื่อมีใครอีกคนก้าวเข้ามาในชีวิตคุณ แต่มันคงไม่ง่าย ถ้าคุณต้องหักใจให้ลืมในขณะที่คุณอยู่คนเดียว

เขาว่าการชนะใจตัวเองนั้นอาจดีและมีค่าที่สุด แต่ในเรื่องความรัก การชนะใจคนที่เรารักนั้นอาจย่อมมีค่ากว่า

แต่มันอาจมีค่ากว่านั้น ถ้าคุณสามารถชนะใจตัวเอง ที่จะปฏิเสธกับความรักที่ย้อนมาหาคุณ และมันอาจมีค่าที่สุด

ถ้าคุณยอมที่จะ แพ้ ใจตัวเอง เพื่อจะกลับไปหาความรักนั้น ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน แต่อย่าลืมว่าบนโลกไม่ได้มีคนสองคนเท่านั้น

อย่า โ ก ร ธ ที่ถูกปฏิเสธ อย่า โ ก ร ธ เขาที่ต้องปฏิเสธรักจากคุณ ด้วยเหตุผลว่าเราเข้ากันไม่ได้ ด้วยเหุผลว่าสังคมเราต่างกัน ด้วยเหตุผลว่าเขารักคนอื่นที่มีค่าพอกับคุณ

ความรักไม่ต้องการเหตุผล วิทย าศาสตร์อาจต้องการเหตุผล แต่เรื่องความรักย่อมไม่ต้องการเหตุผลใดใด คนดีอาจรักกับคน เ ล ว อะไรก็เป็นได้ทั้งนั้น

จงอย่า โ ท ษ เขาว่าเขารักคนผิด จงอย่า โ ท ษ เขาว่าเขารักคนที่ไม่เอาไหน และจงอย่า โ ท ษ ตัวเองว่าเรารักคนที่ไม่ดี

จงเชื่อในสายตาของตัวเอง จงเชื่อประตูหัวใจอันมีค่า ที่เลือกจะเปิดรับเขาคนนั้น แม้ใครจะพูดว่าคู่ของเราเป็นคนไม่ดี แต่ในแง่ของความรัก คุณทั้งสองเป็นคนดีของกันและกัน

เพราะความรักแต่ละคนย่อมต่างกัน เหตุผลทั้งหมด เพราะความรักแต่ละคนย่อมต่างกัน ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวัน

ไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวัน และไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกัน และก็คงไม่แปลกเลย ที่บางคู่อาจต่างกันราวฟ้ากับดิน

อย่าไปคิด อย่าไปคิดว่าทำไมคู่เราถึงไม่เหมือนคู่ของใครเขา อย่าไปคิดว่าคู่เราแปลกหรือเปล่า อย่าไปสนใจว่าเราควรเปลี่ยนแปลงอะไรไหม ถ้าจะเปลี่ยน ขอให้เพื่อรัก มิใช่เพื่อเลิกรัก

คุณไม่ผิดที่ไปรักเขาคนนั้น และเขาเองก็คงไม่ผิดที่ไม่ได้รักคุณ ในทางตรงข้าม คุณไม่ผิดที่ไม่ได้รักเขาคนนั้น และเขาก็ไม่ผิดที่มารักคุณเช่นกัน นี่ล่ะ ความรัก