คน 5 ประเภท อย่ าเสียเวลาคบหา ถอยห่างให้ไกลชีวิตจะดี

เมื่อสังคมทุกวันนี้ผู้คนนั้นมักจะใส่หน้ากากเข้าหากัน และมักจะไม่มีความจริงใจให้กันแม้สักนิดเดียว เมื่อคุณเจอคนแบบนี้ให้รีบถอยห่างให้ไกล ยิ่งถอยออ กมาไกลมากเท่าไร ยิ่งทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีมากขึ้นเท่านั้น และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ คน 5 ประเภท อย่ าเสียเวลาคบหา ถอยห่างให้ไกลชีวิตจะดี ไปดูกันว่าคนแบบไหนที่ควรถอยห่าง เลิกคบได้ยิ่งดี

คนบางคนนั้นก็เหมาะกับการแค่พูดคุยด้วย แต่ไม่เหมาะที่จะคบหา หรือทำความรู้จัก จนสนิทด้วยหรอ กนะ เพราะอะไรหล า ยๆอย่ างของเขา ที่ทำให้บางครั้ง เราควรจะเว้นระยะห่างกับเขาเอาไว้จะดีกว่า

ทำได้อย่ างมากก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นพอ อย่ าพย าย ามที่จะสานสัมพันธ์ไปมากกว่านั้นเลย ไม่อย่ างนั้นชีวิตที่เคยสงบสุขของเรา อาจจะ วุ่นวายมากกว่าเดิมก็เป็นได้ บางทีเราก็ต้องคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราด้วย

ไม่ใช่เป็นคนอัธย าศัยดี จะคบกับใครก็ได้หรอ กนะ อย่ าลืมนะว่าคนรอบข้างเราก็มีส่วนในการที่จะทำให้เรา มีความสุข หรือมีความทุ ก ข์ ได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่เหมาะที่จะคบหาเราก็ต้อง รั ก ษ าระยะห่างเอาไว้ อย่ าสานสัมพันธ์ จนสนิทเกินไป ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังก็เป็นได้

คนที่ชอบป่าวประกาศ ‘ ข้ อ เ สี ย ‘ ของคนอื่นเรื่องตัวเองไม่ดีกลับเงียบไว้ คนแบบนี้ ห่างไว้ดีที่สุดคนที่ชอบ ‘ นิ น ท า ‘ คนอื่นให้เราฟังเราในวงสนทนา เมื่อไปอยู่ในวงสนทนาอื่น เขาก็จะเอาเราไปพูดถึงเหมือนกัน

เขานั่นแหละ…จะคอยประกาศเรื่องของเราให้คนอื่นรู้ดูย ากที่สุด ก็คือ ใจของคนเรานี่แหละย ามดีมีประโยชน์ ใครๆ ก็มักเข้าหา เพื่อนฝูงมากหน้า ย ามหมดประโยชน์ ย ามล้ม ย ามที่เกื้อหนุนใครไม่ได้อีก

เราจะเห็น ‘น้ำใจของคน’ ไม่ใช่จากคำพูดแสนล้านคำ ที่กล่าวออ กมาแต่ดูจากการกระทำ และ ความจริงใจ ที่มอบให้กันในเวลาที่มีปัญหา ปากคนเป็นสิ่งเดียวที่ห้ า มไม่ได้พอๆ กับความคิด ดังนั้น เมื่อต้องตกอยู่ท่ามกลางคยพูดไม่ดี’ นิ น ท า ว่ า ร้ า ย ‘ พูดจายุยงให้คน ‘ แ ต ก แ ย ก ‘ยิ่งฟังก็หาความจรรโล งหูไม่ได้ ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ ก็ควรเลิกฟัง เดินออ กมาจากจุดนั้น ถอยออ กมาจากวงสนทนานั้นจำไว้นะ

1 เป็น นักสร้างเรื่อง

บุคคลประเภทนี้ มักชอบพูดเรื่องเท็จ เป็นกิจจะลักษณะ ไม่สนใจว่าสิ่งที่ตนเองได้ให้ข้ อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อผู้อื่นไปแล้วฝ่ายตรงข้ามจะถูกคนในสังคมมอง เช่นไร จนบางครั้งคุณก็น่าจะรู้สึกได้ด้วยตัวคุณเอง

2 สนใจแต่เฉพาะ เรื่องตัวเอง

คนประเภทนี้ มักจะโผล่มาเฉพาะเวลา ที่ต้องการให้คนช่วยเสร็จแล้วก็ห า ยเข้ากลีบเมฆ คุณสมบัติของคนเหล่านี้ ร้อยวันพันปีหากไม่มีเรื่องอะไรที่ ที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะไม่โผล่ตัวมาหาคุณเลย บุคคลเหล่านี้

ขัดกับตำราเพื่อนที่ดีที่ได้กล่าวไว้ว่าคนช่วยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนประเภทนี้หากคุณสังเกตดีๆ ว่าเวลาคุณต้องการความช่วยเหลือขึ้น มาบ้างบางครั้งเขาอาจจะไม่ปรากฏตัวเลยก็เป็นได้นะ

3 ทำตัวเป็น นกสองหัว

ต่อหน้าเขา จะพูดกับคุณอย่ างดีแต่อย่ าได้เผลอเชียว คนๆเดียวกันนี่เองลับหลังคุณเขาได้เอาคุณไปพูดไปนินทาไปพูดกระแนะกระแหนไป กุเรื่องเป็นสิบเป็นร้อยเรื่อง จนกล า ยเป็นอีกเรื่องที่คุณอาจไม่คิดมาก่อนก็ได้

4 กอบโกยผลประโยชน์ อยู่ฝ่ายเดียว

บุคคลประเภทนี้ มักจะแอบแฝงมาในรูปแบบเพื่อนหรือคนสนิทต่างๆเข้ามาหาคุณ ใครจะไปรู้ว่าแท้จริงแล้วเหตุผลที่เขาเข้าหาคุณนั้นเพียงเพื่อจะมาเอา ผลประโยชน์จากคุณเท่านั้น

ซึ่งอาจจะเป็นท รั พ ย์สินที่คุณมีอยู่ อาจจะเป็นแรงกาย หรือท รั พ ย์สินทางสติปัญญาของคุณ เพื่อโอนเข้าทางประโยชน์ของเขา ไม่อยู่กันแบบ ‘น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า’

5 ไม่มี ความเสมอภาค

คุณอาจสงสัยว่า หมายถึงบุคคลประเภทนี้ใดกัน บุคคลประเภทนี้ก็หมายถึงบุคคลที่ชอบทำอะไรที่ไม่เป็นธรรม ตัวอย่ างก็เช่นเวลาใดที่บุคคลเหล่านี้ มีเรื่องทุ ก ข์ใจก็ไปหาคุณได้ตลอ ดเวลา

ระบายให้คุณฟัง แต่พอคุณมีเรื่องต้องการคนปรับทุ ก ข์ บ้างเขากลับไม่รับฟังคุณ เป็นต้น เปรียบเหมือนการ เรียกร้องน้ำใจของคุณอยู่ฝ่ายเดียว

ที่มา doungrasi, meeyim