คน 5 ประเภทนี้ควรอยู่ให้ห่างไว้ ไม่คบได้เป็นดี

ในสังคมยุคปัจจุบัน ความจริงใจนั้นห า ย าก มีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบกัน ถ้าโลกสวยเกินไปก็อาจจะอยู่ย ากหน่อย การที่เราจะให้ใจใครหรือคบใคร เราต้องดูดีๆ อย่ ามองแค่ฉาบฉวย ใครดีมาก็ดีตอบ วันนี้เรามีบทความแนะนำ ควรอยู่ให้ห่างคน 5 ประเภทนี้ไว้ ไม่คบได้เป็นดี จะเป็นอย่ างไรเราไปดูกันเลย

หล า ยคนคงเคยได้ยินคำที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ แต่ในความเป็นจริงแล้วที่สิ่งมีชีวิตบนโลกล้วน มีทั้งความดี ความเลวปะปนกันไป ไม่มีใครเป็นสีขาวหรือสีดำ ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นสีเทา ที่มีความเข้มต่างกันออ กไป

และแน่นอนว่าจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ภายใน มองด้วยต าไม่เห็นเราจึงไม่มีวันรู้เลยว่า เพื่อน หรือ คนที่เรา คบหา อยู่นั้น นิสัยเบื้องลึกของเขานั้นเป็นอย่ างไร บางคนคบหารู้จักกัน มาเป็นสิบปีก็เสี ยเพื่อนกันได้

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความ ชั่ ว ของบ้านเมืองโดยจัดคนไว้ห้าแบบเรียกว่าห้า ชั่ ว ซึ่งขงเบ้งได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการขจัดคนเหล่านี้เอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือคนเจ้าเล่ห์ ข า ย ช า ติ เ ล ว ทราม ต่ำช้าไร้ศีลสัตย์ควรปลีกตัวออ กห่างให้ไกลอย่ าได้เข้าใกล้ชิดสนิทสน ม เป็นอันข า ดกองทัพจะพ่ายแพ้บ้านเมืองจะล่มจมเพราะมีห้า ชั่ ว ได้แก่

1. แบ่งพรรคแบ่งพวก

คนพวกนี้ชอบตั้งสมัครพรรคพวกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแบ่งพรรคแบ่งพวกสมคบคิดกัน เฝ้าจงใจหาเรื่องใส่ร้ า ยคนดีมีปัญญาให้เสี ยห า ยหาประโยชน์ใส่ตัวและกลุ่มของตนเองด้วยการทำล า ยผู้อื่น

2. ล่อลวง

คนที่ขย ายเรื่องราวสร้างเรื่องที่ไม่ตรงต ามความเป็นจริงปลุกผีร่ายมนต์ เผยแพร่ไสยเวทเพื่อให้คนทั้งหล า ยเข้าใจผิ ดชอบคุยโวโอ้อวดสร้างข่าวลือที่เป็นเท็จให้แพร่หล า ย

3. เฝ้าจับผิ ด

คนที่จงใจฟื้นฝอยหาตะเข็บคอยจับผิ ดและยุยงให้คนแตกแยกกันก่อให้เกิดความสับสน ในหมู่คนคิดแค้นผู้อื่นด้วยเรื่องส่วนตัวคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่ถึงพร้อมไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกง ไร้ศีลไร้สัตย์กับคนทั้งห้าประเภทนี้พึงปลีกตัวอยู่ให้ห่างระมัดระวังอย่ าให้ได้ใกล้ชิด สนิทสน มหรือหลงไปไว้เนื้อเชื่อใจเป็นอันข า ด

4. ประพฤติเหลวแหลก

คือคนที่ประพฤติตนผิ ดขนบธรรมเนียมสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา ดำรงชีวิตด้วยความฟุ่มเฟือยและสิ้นเปลืองชอบแต่งกายให้ดูผิ ดแปลก แตกต่างไปจากผู้คนทั้งหล า ยคิดแต่จะได้หน้าได้ต าให้คนสนใจเพราะสิ่งเหล่านี้

5. สอพลอ

คนปลิ้นปล้อนประจบสอพลอคอยเอาใจใส่แต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจนถึงขั้น แอบคบค้าสมาคมกับข้าศึกอย่ างลับๆไม่สนใจชาติบ้านเมือง

ก่อนจะคบใครเป็น มิตรเราควรศึกษาดูใจและนิสัยให้แน่นอนเสี ยก่อน จะได้ไม่เสี ยเวลา เสี ยความรู้สึกที่มอบให้ เพราะการมีเพื่อนที่ดีหรือสังคมที่ดี ก็ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เช่นกัน และหากเจอมิตรที่ไม่ดีหรือสังคมที่แย่ก้ทำให้ชีวิตเราพังได้เช่นกัน

ที่มา  profession-j55