คน 4 ประเภทนี้จะอยู่ย ากลำบากมากขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หากไม่รีบปรับเปลี่ยนตัวเอง

ปัจจุบัน 4G ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้น ส่วนสิงเก่าๆก็ถูกลืมไว้ข้างหลัง การดูวีดิโอผ่านออนไลน์ ทำให้ทีวีหล า ยๆช่องปิดตัวลง ค้ าข า ยออนไลน์ได้รับความนิยม แต่ห้างสรรพสินค้ ากลับยอ ดข า ยตก โอนเงินผ่านแอพ ทำเอาธนาคารทยอยปิดสาขาเกิน พนักงานก็โดนทยอยปลด

เร็วๆนี้ 5G กำลังเกิดขึ้น มาพร้อมกับ สมองกล และ จักรกลที่มาแทนที่คนจักรกล และ ปัญญาประดิษฐ์ สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแทนในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมากอย่ างไม่น่าเชื่อและ การที่ไม่เชื่อว่า จะมาแทนขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวม น มือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้

คำกล่าวที่ว่า ในอนาคตอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า งาน 50เปอร์เซน ของมนุษย์จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ หรือ อีกความหมายหนึ่งก็คือ ใน 10 ปี ต่อไปคนกว่าครึ่งจะตกงานเมื่อก่อนเราอาจนึกภาพไม่ออ ก แต่เมื่อนานวันเข้า เรื่องเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเพราะ ในช่วงปีสองปีที่ผ่าน มาเราต่างเห็นบริษัทต่างๆทยอยปลดพนักงานออ กลดจำนวนพนักงานลงเพื่อลดรายจ่าย

ไม่รับพนักงานใหม่เพิ่ม พนักงานที่ได้อยู่ต่อก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น บางครั้งต้องทำงานแทนตำแหน่งคนที่ออ กไปด้วยและ บางบริษัทก็เริ่มแทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักรอย่ าคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัว เพราะ ในหล า ยๆประเทศที่พัฒนาแล้วเริ่มทยอยปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ เมื่อทั้งโลกเริ่มขยับ ในไม่ช้าเราก็คงต้องปรับตัวต าม ส่วนคนที่ไม่ปรับตัวต ามก็อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

คน 4 ประเภทที่จะตกงาน และ อยู่ย าก ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ประเภทที่ 1 คนที่ไม่เข้าใจการลงทุนในตัวเอง

ถ้าเราเก็บเงินได้ 1 แสนต่อปี ภายใน 10 ปี เก็บได้ 1 ล้าน นี่คือเก่งหรอ ไม่ใช่ เพราะเมื่อคุณใช้เวลา 10 ปีถึงจะเก็บเงินได้ 1 ล้าน คนอื่นอาจจะใช้เวลาแค่ปีเดียวยิ่งคุณอายุยังน้อย ยิ่งต้องรู้จักการลงทุน เพราะ มันจะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้คุนไม่ต้องเหนื่อยทำงานในอนาคต เมื่อคุณเเริ่มลงทุนกับตัวเองบางคน

ออ กเดินทาเที่ยวรอบโลก ไปเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจในต่างประเทศ แต่ในบ้านเรายังไม่มี ก็นำไอเดียกลับมาต่อยอ ดเป็นธุรกิจของตัวเองบางคน ไปเรียนคอสการข า ยเสริมหลังเลิกงาน อาจไม่ได้ร ว ยในทันที แต่การได้ทำความรู้จักคน มากมายก็นำพาโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้เหมือนกัน บางคน ไปเข้าฟิตเนสออ กกำลังกาย จนค้นพบช่องทางธุรกิจ เปิดยิม ข า ยอาหารเสริมสำหรับคนรักสุขภาพหล า ยปีผ่านไปคุณจะพบว่า เงินที่คุณใช้ไป ทำให้คุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้น

คุณได้คืนกลับมาหล า ยเท่าจะเห็นว่าตัวอย่ างที่หยิบยกมานั้น ไม่ได้เจาะจงถึงอาชีพใด เพราะ ทุกอาชีพล้วน มีโอกาสตกงานได้ทั้งนั้น แต่ยกตัวอย่ างให้เห็นถึงทัศนะคติที่จะเป็นสิ่งตัดสินว่าคุณจะถูกแทนที่ หรือ ได้ไปต่อเมื่อก่อนปลาเล็กกินปลาใหญ่ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นปลาเร็วกินปลาช้า สิ่งใหม่ๆที่ปรากฏขึ้น มักมาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ แต่เมื่อโอกาสผ่านไป คนที่ช้า ก็จะไม่มีทางได้สัมผัสในยุคนี้ พวกเราต้องมีสัญชาตญาณของวิกฤต

ค้นหาและแก้ไข้ข้อบกพร่องของตัวเองอย่ างทันท่วงที เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสิ่งใหม่ๆที่ปรากฏขึ้น มักมาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ แต่เมื่อโอกาสผ่านไป คุณจะพบว่าคุณถูกคนอื่นๆทิ้งไว้ข้างหลังแล้วเหมือนที่เราเริ่มเห็นกันแล้วในทุกวันนี้ แท็กซี่ที่ไม่ซื่อสัตย์ จะถูกอูเบอร์แย่งงานพนักงานที่ไม่ขยัน และ ไม่พัฒนาตัวเองจะถูกหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่เถ้าแก่ที่ไม่ขยัน จะถูกแย่งตลาดโดยคู่แข่งที่ขยัน และ เก่งกว่า

ประเภทที่ 2 คนที่ร่วมงานกับคนอื่นไม่เป็น

ถ้ามีโจทย์ว่า ปล่อยมนุษย์ 1 คน ไว้ในป่า กับ ลิง 1 ตัวไว้ในป่า คุณคิดว่าใครจะเอาตัวรอ ดในป่าได้นานกว่ากันแน่นอนต้องเป็นลิงแต่ถ้าเปลี่ยนโจทย์เป็น ปล่อยมนุษย์ 10 คน ไว้ในป่า กับ ลิง 10 ตัวไว้ในป่า คุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหล า ยร้อยปี

มนุษย์ 10 คน สามารถสร้างสรรค์อารยธรรมให้เกิดขึ้นได้แน่นอนทีนี้เห้นภาพหรือยัง ทีมเวิร์คที่ดีนี่แหละที่ทำให้มนุษย์เหนือ กว่าหุ่นยนต์ การร่วมมือ กัน การทำงานเป็นทีม และ การรู้จักปรับตัวให้ทำงานร่วมกันได้เป็นทักษะที่ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาไปได้ไกลกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆบนโลก

ประเภทที่ 3 คนที่นอ กเหนือจาก 8 ชั่ วโมงไม่เรียนรู้

มีเพื่อนผมคนหนึ่งทำงานที่โกดังสินค้ า เป็นงานง่ายๆ แค่เช็คจำนวนสินค้ าในคลัง เป็นเหมือนงานที่จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ในอนาคตแต่เมื่อทำงานปีแรกเขาก็ค้นพบว่ามีสินค้ าบางชนิดที่ถูกสต๊อคเอาไว้ในคลัง และ ถูกจัดส่งเป็นจำนวน มากเขาไปคนหาข้อมูลต่อและพบว่า

สินค้ าชนิดนี้เป็นที่ต้องการของตลาดมาก ด้วยความที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้ว เขาเริ่มเกิดไอเดีย มองหาแหล่งผลิตที่ต้นทุนถูกได้และ เริ่มนำมาลงหน้าเว็ปเพื่อข า ยออนไลน์ ผ่านไป 3 ปี ธุรกิจขย ายตัวอย่ างรวดเร็วปีที่ 5 เขาก็เปิดบริษัทของตัวเองตลอ ดระยะเวลาแห่งงาน

เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เขาไม่เคยหยุดทำก็คือ ใช้เวลานอ กเหนือจาก 8 ชั่ วโมงในการเรียนรู้ยุคสมัยนี้เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ ความรู้เติบโตขึ้นในอัตราที่ก้าวกระโดด ทุกคน มีอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้อย่ างรวดเร็วแค่ปล า ยนิ้ว อยู่ที่ว่าคุณจะใช้โอกาสที่มีไขว่คว้า หรือ นั่งรอวันถูกแทนที่

ประเภทที่ 4 คนที่ทำงานแบบเดิมๆซ้ำๆ

พนักงานที่ต้องทำงานแบบเดิมซ้ำๆ เช่น แพคของ ประกอบชิ้นส่วน พนักงานต้อนรับ คนรับออเดอร์ เช็คคลังสินค้ า เช็คสต๊อคของงานที่อาศัยแค่การจับวางให้เข้าที่งานที่ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆ ไม่ได้อาศัยการคิดวิเคราห์ หรือ การตัดสินใจใดๆ เรียกว่าทำงานด้านเดียวคล้ายๆหุ่น

ยนต์จึงไม่แปลกเลย หากจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์จริงๆเพราะในมุมมองของนายจ้าง หุ่นยนต์ ไม่ ข า ด ลา มาสาย ไม่บ่น ไม่หยุดงานประท้วง ไม่เรียกร้องขึ้นเงินเดือน ไม่เรียกร้องสวัสดิการเพิ่ม

ที่มา   predict-j55