คนใช้รถเป็นประจำ รู้ไว้ 3 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อคันเร่งค้าง

เมื่อปัจจุบันนี้ หล า ยๆ คนมักจะใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมากกว่าการใช้รถประจำทาง เพราะมันสะดวกและสบายกับตัวเองมากๆ แต่หากรถคุณนั้นเกิดอาการคันเร่งค้าง เพราะอายุการใช้งานรถนั้นใช้มานานแล้ว วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ คนใช้รถเป็นประจำ รู้ไว้ 3 สิ่งที่ต้องทำ เมื่อคันเร่งค้าง ไปดูกันว่าจะต้องแก้ไขอย่ างไรเมื่อคันเร่งค้าง

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง

ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

เวลาขับรถคงไม่มีใครอย ากจะให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ กัน หร อ กจริงไหม เพราะว่าทุกคนต่างก็รักชีวิตตัวเองกันทั้งนั้นแต่ว่าในบางกรณีเราก็ควบคุมไม่ได้ อุ บั ติ เห ตุบางอย่ างอาจจะมาจากหล า ย

สาเหตุก็คงจะต้องดูกันไปเป็นสถานการณ์ ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึง ข้ อปฏิบัติ เมื่อคันเร่งค้าง รถเร็ว ควบคุมไม่อยู่จะเอา ตั ว ร อ ดอย่ างไร ส่วนสาเหตุของคันเร่งค้างก็มีด้วยกันหล า ยอย่ าง แต่หลัก ๆ ก็จะเกิดขึ้นจาก 4 สาเหตุนี้

1 ตกใจตอนขับรถแล้วไปเหยียบโดนคันเร่งแทนเบรก ทำให้รถพุ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วจนทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ

2 สวมรองเท้าส้นสูงขับรถอาจจะทำให้ส้นรองเท้าไปขัดกับคันเร่ง ทำให้ไม่สามารถจะถอนคันเร่งกลับมาได้

3 คันเร่งจม เบรกแข็งจนไม่สามารถจะเบรกได้ น่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่สามารถจะเหยียบทั้งเบรกและคันเร่งพร้อมกันได้นะ อั น ต ร า ย ถึ ง ชี วิ ต เชียวล่ะ

4 เบรกรถมีปัญหา เช่น เบรกแตก เบรกจม ห้ า มล้อไม่ได้ทำให้รถไม่หยุดเคลื่อนที่ หรืออาจจะมีอะไรบางอย่ างไปติดอยู่ที่ใต้เบรกทำให้เบรกไม่ได้ ข้ อนี้ก็ อั น ต ร า ยมากเหมือนกัน

แต่ทั้งหมดก็ควรจะตั้งสติก่อน แล้วมาหาทางแก้กันอย่ าเพิ่งตกใจ โดยเฉพาะเวลาขับคนเดียวถ้าตกใจแล้วใครจะช่วยคุณได้จริงไหม ? อ่านแล้วจำเอาไว้แม้ไม่เกิดกับตัวเองก็รู้ไว้อาจจะช่วยคนอื่นได้ด้วย

วิธีเอาตั วร อ ดเมื่อคันเร่งค้าง เหยียบเบรกไม่ได้ให้ทำต ามนี้

1 ให้เปลี่ยนไปเป็นเกียร์ว่าง ( N ) โดยเร็วเลย ต่อให้รอบเครื่องยนต์จะเป็นแบบไหนไม่ต้องสนใจ เปลี่ยนไปเป็นเกียร์ N ทันที

เพราะว่าเกียร์นี้จะทำให้รถชะลอความเร็วลงได้ แต่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็ต้องเหยียบครัชแล้วค่อยใส่เกียร์ว่าง จากนั้นพย าย ามบังคับรถให้ดี อย่ าให้ใครชนและอย่ าไปชนใคร

2 พย าย ามเหยียบเบรกให้ได้ โดยเหยียบค้างไว้เลยแต่อย่ าลืมประคองรถให้ดีนะ ซึ่งเกียร์ว่างจะทำให้ความเร็วลดลงแล้วเบรกจะช่วยอีกแรง แล้วหาที่จอ ดให้ปลอ ด ภั ยเท่าที่จะหาได้ ณ ตอนนั้นเลย

3 ห้ า มดับเครื่องเด็ดข า ด เพราะว่าหากดับเครื่องจะทำให้เราควบคุมพวงมาลัยรถไม่ได้ เบรกก็ไม่ได้ด้วย พวงมาลัยก็ล็อค อั น ต ร า ยกว่าเดิมอีก

ฉะนั้นตั้งสติดี ๆ อย่ าดับเครื่องนะ ห้ า มถอ ดกุญแจหรือดับเครื่องเลย หากเป็นแบบปุ่มสต าราก็กดแช่ไว้ 3 วินาที

อั น ต ร า ยจากรถคันเร่งค้างนั้นพรากเ อ า ชี วิ ต ไปหล า ยคนแล้ว ฉะนั้นเวลาขับรถก็อ ย่ าลืมเช็คสภาพรถให้ดี เช็คสภาพคนให้พร้อมด้วย ทุกการเดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราก็ควรจะป ล อ ด ภั ยไว้ก่อนและหากคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้

สิ่งที่ควรมีอย่ างแรกเลยคือ ‘สติ’ นะ พอเรามีสติจะเริ่มคิดหาทางออ กได้ แล้วเราจะปลอ ดภั ยกลับบ้านได้อย่ างแน่นอน ที่สำคัญคืออย่ าขับเร็ว พอไม่ขับเร็วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะควบคุมได้เสมอ

ที่มา krustory, th.wikipedia.org