คนยื่ นทบทวนสิ ทธิ รับ 5000 คลังแนะ ให้เตรี ย มเอ กสารแส ดงต่ อเจ้าห น้าที่

คนยื่ นทบทวนสิ ทธิ รับ 5000 คลังแนะ ให้เตรี ย มเอ กสารแส ดงต่ อเจ้าห น้าที่

หลังจากที่เปิดให้ ยื่นทบทวนสิทธิ รับเงินเยี ย วย า 5000 บาท ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยี ย วย า 5000บาทว่า กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิเป็นวันที่ 3 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า 2 ล้านคนได้ยื่นขอทบทวน

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เครือข่ายคลังจังหวัดกับทางจังหวัดจะลงพื้นที่จริงเพื่อ ยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพต ามที่ลงทะเบียนไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็ว ขอให้พี่น้องประขาชนที่ยื่นทบทวนสิทธิเตรียมเอ กสารให้พร้อ ม ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ บัตรประชาชน และรูปถ่ายที่ยืนยันการประกอบอาชีพจริง หรือบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าฯลฯ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพร้อ มแล้วที่จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิให้กับพี่น้องประชาชน

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ครม.อนุมัติขย ายจำนวนผู้รับเงินเยี ย วย า 5000 บาทจาก 9 ล้านคนเป็น 14 ล้านคนนั้น เป็นการเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายเยี ย วย าอย่างต่อเนื่อง เพราะจ่ายเยี ย วย าเกือบทุกวัน รัฐบาลจะเยี ย วย าพี่น้องประชาชนที่เดือ ดร้อนทุกคนที่ผ่านการคัดกรอง เท่าไหร่ก็เท่านั้น

นอ กจากนั้น ขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับความเดือ ดร้อนลงทะเบียนมาจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงได้ขย ายสิทธิจ่ายเงินเยี ย วย าเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ทำงานด้วย คนงานก่อสร้าง และเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นๆ ซึ่งกระทรวงคลังจะจ่ายเยี ย วย ากลุ่มนี้ด้วย

ในส่วนของกลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติม 6.3 ล้านคนนั้น ในวันศุกร์นี้จะมีการจ่ายเยี ย วย าล๊อตแรกอีก 5 แสนคน ส่วนกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ 10.6 ล้านคนซึ่งล่าสุดยื่นมาแล้วประมาณ 2 ล้านคนนั้นจะจ่ายเงินให้ 2 แสนคนโดยไม่ต้องลงพื้นที่ เพราะตรวจสอบข้อ มูลได้เลย นายธนกรกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จนถึงเวลา 18.00 น.วันที่ 22 เมษายน มีผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรวม 28.7 ล้านคน ขอทบทวนสิทธิ 2 ล้านคน และลงทะเบียนแล้วผ่านเกณฑ์ 4.2 ล้านคนสัปดาห์นี้จ่ายเงินครบหมดแล้ว ตัวเลขกลุ่มนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

โดยจะมีการจ่ายเงินเพิ่มวันศุกร์ที่ 24 เมษายนจะอีก 7 แสนคน แบ่งเป็นกลุ่มขอข้อ มูลเพิ่มเติม 5 แสนคน กลุ่มยื่นขอทบทวนสิทธิ์ประมาณ 2 แสนคน เป็นกลุ่มที่ตรวจสอบง่าย เพราะส่วนใหญ่มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ