คนที่ใช่พูดอะไรก็น่าฟัง คนที่ชังพูดดังๆก็ไม่ได้ยิน 9 สิ่งที่ บ อ ก ว่า คุณเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา

คนที่ใช่พูดอะไรก็น่าฟัง คนที่ชังพูดดังๆก็ไม่ได้ยิน 9 สิ่งที่ บ อ ก ว่า คุณเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเขา

ถ้าคนมันจะรัก มันต้องรักในสิ่งที่เราเป็น ไม่ใช่พอคบแล้ว พย าย ามเบี่ยงเบนให้เราเป้น อย่างที่เขาต้องการ ถ้าหากมันไม่ใช่แล้ว เชื่อเถอะค่ะว่า กาลเวลาจะคัดคนที่ไม่ใช่ อ อ กไปจากชีวิตเราเอง โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย

หากจะนิ ย า ม ความหมายของคำว่า คนที่ใช่ เขาก็คงเป็นคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับเขา ดังนั้นวันนี้เราจะพามาดูว่า คนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่ ด้วยการ ก ร ะ ทำเหล่านี้ค่ะ

ตอนนี้คุณกำลังเป็น คนที่ใช่ หรือ คนที่ไม่ใช่ กันแน่

1 คนที่ใช่จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการเป็นไปได้ คนที่ไม่ใช่จะทำให้คุณต้องยอมรับสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

2 คนที่ใช่จะทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองที่เลื อ กเขา คนที่ไม่ใช่จะทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังทำร้ า ยตัวเอง

3 คนที่ใช่จะทำให้คุณ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขา ต่อหน้ าคนอื่น คนที่ไม่ใช่จะทำให้คุณ รู้สึกไม่มีตัวตน และไม่สำคัญ

4 คนที่ใช่จะรักคุณอย่างไม่มีเงื่ อ นไข คนที่ไม่ใช่จะให้คุณทำต าม เ งื่ อ น ไข เขาถึงจะรักคุณ

5 คนที่ใช่จะทำให้คุณรู้สึกเป็นผู้รับ มากกว่าผู้ให้ คนที่ไม่ใช่จะทำให้คุณต้องเสียสละ บนความเห็นแ ก่ตัวของเขา

6 คนที่ใช่จะทำให้คุณไม่ต้องการคนอื่นทั้งโลก คนที่ไม่ใช่จะทำให้คนอื่นเติมเต็มคุณได้มากกว่าเขา

7 คนที่ใช่จะทำให้เรื่องที่ทะเ ล าะกันเป็นเรื่องเล็กน้อย คนที่ไม่ใช่จะทำให้ทุกเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่ต้องทะ เ ล าะกัน

8 คนที่ใช่มีไว้ให้รัก คนที่ไม่ใช่มีไว้ให้เรียนรู้

9 คนที่ใช่จะทำให้คุณ รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น คนที่ไม่ใช่จะทำให้คุณ รู้สึกเสียความเป็นตัวของตัวเอง

ถ้าเราคือคนที่ใช่ เขาจะตัดทุกคน อ อ ก ไปจากชีวิต โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย ความสำคัญ ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่ มันต่างกันมาก

คนที่ใช่ ทำอะไรๆ เขาก็ชอบไปหมด แต่คนที่มันไม่ใช่แบบเรา ทำดแค่ไหน ก็ยังได้คำตอบ ว่าเราไม่ใช่สำหรับเขาอยู่ดี อย่าพย าย ามให้เหนื่ อ ยเลยค่ะ ถ้ารักตัวเองจงเลื อ กคนที่ใช่ แล้วคุณจะมีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่แน่ น อ น นะคะ

ขอบคุณที่มา แบ่งปันสาระ