คนที่เป็น คู่บุญ กัน ย่อมเป็น คู่ชีวิต ที่ดี พากันร่ำร ว ย

คนที่เป็น คู่บุญ กัน ย่อมเป็น คู่ชีวิต ที่ดี พากันร่ำร ว ย

เมื่อชีวิตหลังการแต่งงานเป็นการเริ่มต้นคู่ชีวิต แต่การเป็นคู่ชีวิตของหล า ยๆ คู่นั้น อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงฝั่งฝัน แต่มีบางคู่ที่อาจจบลงระหว่างทาง และการที่เราจะมีคู่ชีวิตที่ดีนั้น เขาจะต้องเป็นคู่บุญของเรา ถึงจะเดินไปถึงฝั่งฝันที่เราวาดฝันไว้ได้

หากเราเกิดมาเพื่อรักใครสักคน เราจะรู้สึกดีกับเขาอย่างบอ กไม่ถูก คนที่เกิดมาเพื่อเรานั้นก็คือคนที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุข และคนๆนั่นจะไม่คิดที่จะทำให้เราเป็นทุ ก ข์หรือต้องเสียใจเลย

นั่นเรียกว่า ‘คู่บุญคู่แท้’ คือคู่ที่เกิดมาเพื่อรักกัน และเป็นชีวิตคู่ ของกันและกัน ซึ่งเราจะสัมผัสได้เองเมื่อเราต้องเจอใครสักคน ที่เราคิดว่าใช่และพร้อมที่จะฝากชีวิตทั้งหมดของเราเอาไว้ที่เขา

เคยเจอไหมคนที่คุณคิดว่าเขามีความคิดตรงใจกับคุณทุกอย่าง เคยเจอไหมคนที่คุณสามารถไว้ใจเขาได้ โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอ เคยเจอไหมคนที่คุณรู้สึกหลงใหลเขา โดยที่เขาไม่ต้องหว่านเสน่ห์อะไรเลย

หากคนเราเกิดมาเป็นคู่กันแล้ว ก็คงไม่แคล้วกันง่ายๆหรอ ก ความรู้สึกมักจะนำพาให้คนสองคนได้มารักกันและรู้สึกดีต่อกัน จะสังเกตได้ว่าคนที่เกิดมาเป็นคู่กันนั้นมักจะรักและเข้าใจกัน

เวลามีปัญหาก็รู้จักการประนีประนอมและใช้เหตุผลในการพูดคุย ทำให้พวกเขาสามารถรักกันได้อย่างย าวนานกว่าคู่อื่นๆที่ไม่นานก็เลิกรากันไป หากคุณเจอคู่แท้คู่บุญของคุณในวันนี้ ก็จงดูแลเขาเอาไว้ให้ดี อย่าทำให้เขาเสียใจเด็ดข า ด

ใช่ว่าจะมีเพียงแค่ความรักเท่านั้น ที่ทำให้คู่ชีวิตของคุณ อยู่ตลอ ดรอ ดฝั่งได้ หล า ยๆ คอยหาคนรักที่ดี แต่บางคนมีความรัก ก็ไม่ได้คู่รักแบบที่คิดไว้

การมีคู่ชีวิตที่ดี ต้องมีศีลเสมอกันด้วย การที่เรามีคู่ดี เราดูได้จากศีลและสติปัญญา มีบุญวาสนาที่เท่ากันจึงเรียกว่า ‘คู่ดี’ แต่ถ้าเรามีคู่แล้ว แต่ต้องอยู่บนความกังวลใจ

ความวิตกกังวล มันไม่ได้ เรียกว่าคู่ดี แต่นั่นเรียกว่า’คู่เวรคู่ก ร ร ม’ สักวันหนึ่ง ที่เราหมดบุญแก่กัน ถึงเวลาก็ต้องแยกจากกัน เราไม่สามารถยื้อเวลาเหล่านั้น

ไว้ได้การฉลาด ในการเลือ กคู่จึงเป็นเรื่อง ที่สำคัญอยู่ด้วยกัน แล้วมีความสบายใจ อย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่นคนรอบข้างการเป็นตัวของตัวเอง แบบที่ไม่ต้องเสแสร้ ง แบบที่ไม่ต้องมานั่งประดิดประดอย

ยอมรับในข้อเสียของอีกฝ่ายได้ ถ้าคุณสองคนมีตรงนั้น ความรักของคนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ก็ย่อมยั่งยืนอยู่ด้วยกัน ได้นานไม่หนีห า ยไปไหน ย ามที่ทุ ก ข์หนักไม่ปล่อย ให้อีกฝ่ายต้องเผชิญ ‘ปัญหาโดยลำพัง’

ถ้าในชีวิตนี้เราเจอคนแบบนั้น คนที่รักเราโดยไม่รังเกียจ การกระทำที่ไม่ดีของเรา แล้วก็จงรักษาเขาไว้ใ ห้ดี นอ กจากพ่อแม่แล้ว จะหาใครที่ไหนที่รักเรา และยอมรับในตัวเราได้เช่นนั้น ในชีวิตของคนเราเรา จะเจอ คนเช่นนี้

ไม่กี่คนหรอ ก บางคนเจอแค่ครั้งเดียว ในชีวิตบางคน ไม่เจอแต่ถ้าเจอแล้ว อย่าเอากิเลสความหลง ความเบื่อหน่ายนำทาง เพราะอารมณ์ชั่ววูบ ประเดี๋ยวประด๋าวทำให้ชีวิต ต้องสูญสิ่งมีค่าที่สุด ในชีวิตไปมันไม่คุ้มหรอ ก

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม, มียิ้ม