คนที่รักเราจริง ต่อให้เดินทางข้ามเขากี่ลูก ยังไงเขาก็ต้องมาเจอเรา

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ไปเรียนรู้ความรักของคนที่เขาพร้อมจะทำทุกๆ อย่ างเพื่อเราจริง ๆ แม้ระยะทางจะไกลแสนไกล กับบทความ คนที่รักเราจริง ต่อให้เดินทางข้ามเขากี่ลูก ยังไงเขาก็ต้องมาเจอเรา ไปดูกันว่าทำไมคนที่รักจริง และอย ากเจอคนที่รัก ระยะทางถึงไม่ใช่อุปสรรคใดๆ

ส่วนคนที่มีคุณอยู่ในใจ จะไม่มีทางทำให้คุณรู้สึกโ ด ดเดี่ ยว หนึ่งข้อความ ที่ส่ งไป ก็รู้ว่า ใครแ คร์ คนที่แ คร์ จะรีบตอบกลับ หากไม่สะดวก ก็ส่ งสติกเกอร์ คนที่ไม่แ คร์ จะเห็นแค่ อ่านแล้ว คนที่เ ก ลี ย ดชั ง จะนานกี่วันกี่เดือน ก็ไม่มีทางเปิดอ่าน ส่ งข้อความแล้วไม่ตอบ ทำใจไว้เถอะ คุณไม่ได้สำคัญนักสำหรับเขา โทรไปแล้วไม่รับ สำหรับคนที่แ คร์ จะรีบโทรกลับ หากโทรไปแล้วไม่รับ แถมยังไม่โทรกลับ ก็ทำใจไว้เถอะ

และไม่ต้องไปโ ก ร ธแ ค้ นเขา สาเหตุ มันเกิ ดจากตัวเรานั่นแหละ วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะถูกพบโดยไม่ต้อง พ ย าย าม ไม่ยั ดเ ยี ย ด ตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของใคร ไม่ฝืนดึงเขาเข้ามา ทั้งที่เขาไม่อย ากมา รักที่เริ่มด้วยความ พ ย าย าม มากมาย มักอยู่ไม่นานเท่าไหร่ วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะทำล า ยประตูของโ ล กส่วนตัวลงอย่ างง่ายดาย

เชื่อเถอะว่า หากใครสักคน อย ากให้เราเข้าไป เขาจะเป็นคนยื่นกุญแ จมาให้เอง ความรักที่ดี ไม่จำเป็นต้องอยู่กับคนหน้าต าดี โ ล กไม่ได้สร้างคนสวยหล่อ มาเพื่อเห็นอ กเห็นใจคนอื่น โ ล กไม่ได้สร้างคนที่อ่อนโยนต่อคนอื่น ให้สวยหล่อเสมอไป วันหนึ่งเราจะรู้ว่า ความรักที่ดี จะเปลี่ยนการแ ต กหัก เป็นการปรับตัว ทะเล าะแล้วแยกทางเป็นเรื่องง่ายมากในสมัยนี้ ทุกอย่ างฉ าบ ฉ ว ยไปหมด

จะมีกี่คนที่เต็มใจปรับแก้ตัวเอง เพื่ออยู่กับคนๆ เดิมความรักที่ดี คือ การร่วมทั้งทุ ก ข์และสุข วันที่สุข.. เราจับมือ กันได้ วันที่ทุ กข์ เราต้องจับมือ กันให้แน่นกว่าเดิม สิ่งพิเ ศ ษที่เรียกว่าความรัก เ ยี ยวย าทุกอย่ างได้เสมอ หากวันหนึ่ง คุณได้พบกับ คนที่รักคุณ โดยที่เขาไม่ต้อง พ ย าย าม ฝืนอะไร คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โล กส่วนตัวของคุณ ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่อ ไม่ได้ดึงดูดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ และเขาทำให้ทุกๆ ช่วงเวลาของคุณสวยงาม ยินดีด้วยนะ คุณเจอความรักที่ดีที่สุดแล้ว

ที่มา นุ ส นธิ์บุ คส์, sabaisabuy