ข้ อคิด 15 ข้ อ ไว้สอนใจผู้หญิง ให้รู้จักรักตังเอง และรักอย่ างคนฉลาด

เมื่อวันนี้คุณนั้นโตพอที่จะต้องออ กไปใช้ชีวิตของตัวเอง โดยที่ไม่มีพ่อแม่ แต่ความห่วงใยของพ่อแม่นั้นก็เป็นห่วงลูกเสมอ และวันนี้เราก้มีข้ อคิด 15 ข้ อ ไว้สอนใจผู้หญิง ให้รู้จักรักตังเอง และรักอย่ างคนฉลาด ไปดุกันว่าคำสอนของแม่ที่อย ากให้ลูกนั้นรักตัวเอง

หากเราอย ากจะมีความสุขในชีวิต บางทีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง เอาไว้ให้มากๆนะ อย่ าไปหลอ กตัวเองเลย สิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดก็คือ รักตัวเองให้มาก และหวังดีกับตัวเอง อย่ าพย าย ามทำร้ า ยตัวเอง

หรือนำพาความรู้สึกแย่ๆเข้ามาให้กับตัวเราเอง อย่ าลืมนะว่าถ้าเราอย ากมีความสุขในชีวิต เราก็ต้องนึกถึงตัวเองให้มากๆ อย่ าให้คนอื่น เข้ามามีอิทธิพลทางความรู้สึกของเราได้ บางทีการรู้สึกยังไงแล้วแสดงออ กไปแบบนั้น

มันก็เป็นการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอย่ างนึงนะ เพราะเราไม่ต้องเก็บกด ไม่ต้องรู้สึกอีกอย่ าง แต่ต้อง แสดงความรู้สึกออ กไปอีกอย่ าง นั่นแหละทีเรียกว่าการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการที่เราต้อง ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง …

1 อย่ ามัวแต่มองความผิ ดพลาดในอดีต จนกลัวที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ำรอยเดิมง่ายขนาดนั้น

2 คนเราต้องหัดมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเอง เพราะตอนเกิดเราก็เกิดมาตัวคนเดีย วเพียงลำพัง ถ้าเราไม่ทำชีวิตตัวเองให้ดีแล้วใครจะมาทำให้เรา

3 จงให้โอ กาสเฉพา ะกับ ‘คนที่เขาเห็นคุณค่าของมัน’ เท่านั้น

4 อย่ ามัวแต่เสียดายเวลาและความสัมพันธ์ห่วยๆ ที่ผ่ าน มาหากสิ่งนั้นมันบั่นทอนจิตใจ เพราะคนอย่ างเรา ‘มีค่า’ และคู่ควรที่จ ะได้รับสิ่งดี ๆ ตอบแทน

5 บางครั้งเราอาจจ ะคิดว่าสิ่งที่ได้มาอาจจะมีโชคช่วย แต่ลืมคิดไปหรือเปล่าว่า ถ้าหากเร าไม่มีความพย าย าม เราก็คงจะประสบความสำเร็จไม่ได้

6 การชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี แต่การรู้จักปฎิเสธ ก็ เป็นการปกป้องตัวเองจากคนที่หวังผลประโยชน์จากเราอย่ างเดียวเช่ นกัน

7 หากรู้สึกว่าต้องเผชิญกับปัญหาอยู่คนเดียว ลองปรึกษาเพื่อนหรือผู้ให ญ่ดูบ้างก็ได้ บางครั้งอาจจะได้แนวคิดและมุมมองใหม่ๆ ก็ได้นะ

8 อย่ ามัวแต่จ้องจับผิ ดคนอื่น แต่จงเอาเวลาที่จับผิ ดคนอื่นไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

9 การกระทำเห็นได้ชัดกว่าคำพูด แต่ถ้าหากไม่รู้จักพรีเซนต์ตัวเอง ก็คงไม่มีใครเห็นถึง ผลการกระทำนั้นอย่ างแน่นอน

10 ทั้งชีวิตผิ ดหวังกับตัวเองมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง แล้วจะไปคาดหวังอะไรจากคนอื่น

11 หาก เราไม่ลองเสี่ยงดูสักครั้ง ชีวิตของเราคงไม่มีการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่ างแน่นอน

12 อย่ าเอาจุดด้อยของตัวเองไปเปรียบเทีย บกับจุดเด่นของคนอื่น แต่จงยึดเ อาจุดเด่นของตัวเอง เป็นที่ตั้งแต่แสดงมันออ กมาอย่ างภาคภูมิใจ

13 จงเคา รพและให้ความนับถือกับคนที่ทำงานทุกอาชีพทุกระ ดับ เพราะเขาคือเพื่อน มนุษย์ของเรา ไม่มีใครมีค่าสูงกว่าใคร

14 เรื่องความรักปรึกษาคนอื่นได้ แต่อย่ าให้ความคิดของใคร ดังกว่าเสียงหัวใจของตัวเราเอง

15 ความรักไม่เคยทำ ร้ า ย เรา มีแต่ความคาดหวังที่ทำให้ใจเราเป็นทุ ก ข์ หัดปล่อยวางและปลงได้แล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

ผู้หญิงยุคใหม่อย่ างเราควรนำเอาข้ อคิดดี ๆ เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น หากทำได้รับรองเลยว่าเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไฉไลมีทัศนคติที่ดีขึ้น ซึ่งข้ อคิดดี ๆ เหล่านี้

จะทำให้เราเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ดูมีเสน่ห์ที่ความคิด เรา ขอเป็นกำลังใจให้สาว ๆ ทุกคนใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขนะคะ ถ้าชอบบทความนี้ก็อย่ าเก็บไว้คนเดียว เ เ ช ร์ ข้ อคิดดี ๆ ไปให้เพื่อนสาวกันด้วยล่ะ อย่ างน้อยก็เป็นการส่ งต่อสิ่งดี ๆ ให้แก่กันนะ

ที่มา stand-smiling, bohatto