ข้อคิดดีๆ หากวันนี้คุณเจอคนที่เขาหักหลังคุณ

หากวันนี้คุณต้องเจอกับคนที่เขาหักหลังคุณ ไม่เคยคิดถึงสิ่งดีๆ ที่คุณนั้นทำให้ คอยช่วยเหลือเขาตลอ ดมา และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ ข้อคิดดีๆ หากวันนี้คุณเจอคนที่เขาหักหลังคุณ

บางทีนั้นเราก็ต้องเลือ กคบคนที่จะเข้ามาในชีวิต ของเราด้วย ไม่ใช่ว่าจะคบใครก็ได้ เพราะบางคนนั้นก็มักจะมีแต่ความจริงใจ ไม่คิดโกหก ไม่ใส่หน้ากากเข้าหาเรา

คนแบบนี้ ถ้าคบได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ เรามีความสุข ไม่ต้องมาคอยระแวง แต่กลับบางคนนั้น มักจะชอบใส่หน้ากากเข้าหาคนอื่น มีนิสัยเจ้าเล่ห์ ไม่จริงใจ หวังเข้ามาหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์

คนแบบนี้ถ้าเราเลี่ยงได้ เราก็ควรจะเลี่ยง ไม่อย่ างนั้นคนที่จะต้องป ว ดหัวมากที่สุดก็คือเรานี่แหละ อย่ าลืมนะว่าความจริงใจนั้น เป็นคุณสมบัติอย่ างหนึ่งของคนดี

ไม่ว่าใครก็อย ากจะคบกับคนที่จริงใจกับเรา ไม่ใช่นกสองหัว ที่รอวันจะทำร้ า ยหรื อหักหลังเรา เพราะฉะนั้นคิดจะคบกับใคร ก็ดูให้นานๆ จนรู้นิสัยของเขา แล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะคบ

ถ้าจะทำอะไรให้ใครท่องไว้เลยครับ ‘อย่ าหวังผลตอบแทน’ แล้วจะมีความสุขกับการให้ไม่ว่าจะให้ไปในวงกว้างหรือให้เฉพาะบุคคล เพราะคุณจำเป็นต้องให้อะไรดีๆกับใครสักร้อยคนถึงจะมีหนึ่งคนที่เขาจำคุณได้ว่าเคยมีบุญคุณกับเขา

และอาจต้องให้เป็นพันหรือหล า ยพันคนถึงจะมีสักคนที่อย ากตอบแทนบุญคุณคุณอย่ างเหลือเกินธรรมช าติของมนุษย์เป็นอย่ างนี้ ถ้าทำดีกับคนๆเดียวพึงหวังว่าเราจะทำบุญแบบให้เปล่าและอาจคาดหวังไว้ แบบเผื่อใจด้วยว่าคนที่เราดีด้วยวันหนึ่งอาจสนองคุณด้วยการทำร้ า ยเรา

และนั่นอาจเป็นเพราะเราเคยทำเช่นนั้น มาก่อนโดยไม่รู้ตัวและจำไม่ได้แล้วตั้งแต่อดีตกาลนานไหน ก ร ร มที่ลืมบุญคุณคนก็จะทำให้เป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นใจช่วยเหลือในย ามลำบากแต่หากถึงขั้นเนรคุณ

ได้นี่จะต้องโดนโทษหนัก ทำอะไรต่อให้เจริญแค่ไหนก็จะกลับตกต่ำอย่ างไม่คาดฝัน ธรรมช าติพิเศษของการใช้ห นี้บุญคุณมีอยู่ประการหนึ่งคือยิ่งห นี้สูงแล้วคุณใช้คืนอย่ างสมน้ำสมเนื้อคุณจะได้คะแนนบวกมหาศาลน้ำ

หนักของก ร ร มดีที่คุณทำกับพ่อแม่จะให้ผลชัดเป็นความไม่ตกต่ำแม้ช าติ ปัจจุบันถูกก ร ร มเก่าร้ า ยๆเล่นงานก็จะได้รับความช่วยเหลือผ่อนหนักให้เป็นเบาต ามสมควร

การอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้อยู่สุขสบายจะเป็นตัวตั้งเป็นหลักประกันว่าทั้งช าตินี้และช าติหน้าจะเจริญรุ่งเรืองในการ ทำมาหากินยิ่งๆขึ้นไปกับทั้งเป็นผู้ได้รับมรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ถูกแย่งชิงหรือมีเหตุให้เสียมรดกไปอย่ างไม่สมควร

นี่เป็นหลักการสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนเป็นทาย าทแห่งก ร ร มของตนทุกคนจะเป็นผู้รับมรดกที่ตนสร้างทำไว้อย่ างเป็นรูปธรรม ถาม – ทำไมคนบางคน ‘ทำคุณคนไม่ขึ้นแล้วเจอแต่มิตรท่ีไม่ค่อยจริงใจและโดนหักหลังบ่อยคะ

ตอบ ถ้าดวงจะเป็นคนทำดีไม่ขึ้นจริงก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าทำไมถึงเป็นอย่ างนั้นการทำดีไม่ขึ้น ทำคุณบูช าโทษ โปรดสั ต ว์ได้บาป

หรือทำบุญกับใครเขาไม่กตัญญูไม่มีแก่ใจมาสนองพระคุณ แต่กลับมาแทงข้างหลังหรือเล่นงานกันตรงๆด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็เพราะเราเคยร้ า ยแบบเดียวกันกับผู้มีพระคุณจะเป็นพ่อแม่

ครูบาอาจารย์หรือคนที่ให้ความช่วยเหลือก็ต ามทำกับเขาอย่ างไรดวงก็ออ กมาแนวนั้น ณ ที่ที่ก ร ร มเผล็ดผล บางคนแค่ต้นชีวิตบางคนครึ่งชีวิตบางคนก็ทั้งชีวิต

แต่ต่อให้เป็นเรื่องจริงและเรารู้อยู่กับตัวก็ช่างเถิดมันเป็นของเก่า เราทำบุญใหม่ก็ได้บุญใหม่ได้ใช้ห นี้ก ร ร ม ได้ทำให้ใจพัฒนาขึ้นคนอื่นจะเป็นยังไงกับเรามันเรื่องของเขา ก ร ร มของเขาแล้ว

ยิ่งถ้าเรารู้จากประสบการณ์ตรงว่าเจอคนกตัญญูบ้างเจอคนเนรคุณบ้าง สลับๆกันครึ่งต่อครึ่งอันนั้นก็สะท้อนว่าเราเคยเป็นคนธรรมดา ที่นึกได้บ้าง นึกไม่ได้บ้าง ว่าใครเป็นผู้มีพระคุณที่ควรทดแทนเราก็รับก ร ร มที่สมกันต ามธรรมดาแล้ว

ทำดีถึงไม่ได้ดี ก็รู้สึกดีครับ เราได้รางวัลแน่ๆจากใจตัวเองอยู่แล้วมือที่หยิบยื่น ปากที่พูดช่วย ด้วยจิตที่คิดให้ถ้าไม่สว่างขึ้น ไม่รู้สึกดีขึ้น ก็ผิ ดธรรมช าติไปหน่อยล่ะเล็งแค่นี้พอแล้ว เรื่องอื่นไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเลย

ที่มา verrysmilejung, meeyim