ข้อคว ามแ บบนี้ คลังโอ นเงินให้ 5000 พรุ่งนี้

ข้อความแบบนี้ คลังโอนเงินให้ 5000 พรุ่งนี้

รอลุ้นกันวันต่อวันสำหรับเงินเยี ยวย า 5000 บาท ที่ทางรัฐบาลจ่ายประชาชนผู้ที่ได้รับผลกร ะทบ โดย นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยี ยวย า 5 พันบาท

ผ่าน www. เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า ในวันที่ 20-21 เมษายน กระทรวงการคลังจ่ายเงินรอบ 4 จำนวน 9 แสนคน จาก 3 รอบก่อนหน้านี้จ่ายเงินไปแล้ว 3.2 ล้านคน เป็นเงินกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท

กระทรวงการคลังจ่ายเงินทั้ง 4 รอบ จำนวน 4.1 ล้านคน วงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท หลังจากวันที่ 20 เมษายน จะเป็นการจ่า ยเงินให้กลุ่มที่ทบทว นสิทธิ์ และกลุ่มสีเทาขอล่าสุดให้ขอเอ กสารเพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านคน โดยมีการส่งหลักฐาน มาให้กระทรวงการคลังแล้ว 3.6 ล้านคน นายลวรณ กล่าว

ทั้งนี้เปิดให้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 20 เมษายนนี้เวลา 06.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น และกระทรวงการคลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน เวลา 24.00 น.

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์เตรียมรับเงิน หากเข้าไปตรวจสอบสถานะ มีข้อความขึ้น มาว่า อ ยู่ระหว่างปรังปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน(ไม่สามารถย กเลิ กการลงทะเบียนได้)

หมายถึงว่าผ่านเกณฑ์เรียบร้อ ยแล้ว กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินให้ทันทีในวันที่ 20-21 เมษายน เวลาตั้งแต่ 00.01 น.เป็นต้นไป ถ้าโอนเงินเรียบร้อ ยแล้วจะขึ้นว่า ท่านได้สิทธิมาตรการเยียวย า 5,000 บาท พร้อ มระบุหมายเลขบัญชี หรือพร้อ มเพย์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินให้

ข้อความแบบนี้ รอเงิ นโอน

เงินเข้าบัญชี แล้ว