ขั้ นต อน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน รับ เยียวย า 5000

ขั้ นต อน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน รับ เยียวย า 5000

จา กมาตร การ เยี ยวย าประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในโค รงกา ร เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 เมษายน กระทรวงการคลังเปิดให้มีการทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรการเยียวย า 5000 บาท ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลังจากยื่นทบทวนสิทธิแล้ว กระทรวงการคลังนำข้อ มูลผู้ขอทบทวนสิทธิแยกเป็นจังหวัดและส่งข้อ มูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาช่วยบริหารจัดการ

โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ แม้ทำงานในกทม.และกลับไปอ ยู่บ้านต่างจังหวัด เพราะสถานประกอบการในกทม.ถูกสั่งปิด สามารถนัดทีมตรวจสอบไปพบที่ต่างจังหวัดได้ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมคือ รูปถ่ายหรือหลักฐานในการแสดงให้เห็นว่าเดือ ดร้อนจาก CV19

เช่น รูปถ่ายในร้านที่เคยทำงาน หากไม่มีสามารถใช้ค่าเช่าแผง ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีการทำงานยังสถานที่ประกอบการถูกสั่งปิดจาก CV19 จริง

เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งรูปถ่าย 3 ภาพมายังส่วนกลาง ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์ ภาพบัตรประชาชน ภาพร้านค้าหรือ การทำงาน หรือรูปที่ผู้ทบทวนสิทธิเคยถ่ายรูปร้านค้า

หรือใช้เอ กสาร จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอทบทวนสิทธิ ถ้าสามารถนัดไปสถานที่ทำงานได้จริง จะจบง่ายกว่า เพราะมี 3 ภาพถ่ายชัดเจน หากใครมี 3 ภาพที่ระบุไว้ ให้รอฟังผลการคืนสิทธิจากส่วนกลางได้เลย นายลวรณ กล่าว